Σεμινάρια

Παράγω μόνος μου μαρμελάδες

Το σεμινάριο είναι σχεδιασμένο ώστε να γνωρίσετε τους τρόπους παρασκευής παραδοσιακών προϊόντων και συγκεκριμένα Μαρμελάδων που θα φτιάχνετε μόνοι σας από πρώτες ύλες που εσείς θα επιλέγετε. Παράλληλα θα εξοικειωθείτε με τους τρόπους επεξεργασίας και συντήρησης τροφίμων, μέσα από μια προσέγγιση που έχει ως βασικούς άξονες την υγιεινή και ασφάλεια τροφίμων.

 

Με την ολοκλήρωση του σεμιναρίου, θα είστε σε θέση να:

 • Αντιληφθείτε τις κύριες κατηγορίες μεθόδους επεξεργασίας, συντήρησης και αποθήκευσης του τροφίμου - Μαρμελάδας.
 • Επιλέγετε σωστά τις πρώτες ύλες. 
 • Γνωρίζετε τις απαραίτητες παρασκευές.
 • Παρασκευάζετε και να συντηρείτε το τρόφιμο - Μαρμελάδα που παράγετε.
 • Γνωρίζετε το θεσμικό πλαίσιο για τις μονάδες Οικοτεχνίας.  
Σκοπός του σεμιναρίου είναι να γνωρίσετε βασικές έννοιες όπως ποιές είναι οι πρώτες ύλες των μεταποιημένων τροφίμων και πως τις επιλέγουμε, ποιες μορφές μεταποίησης υπάρχουν, καθώς επίσης και ποιοι κανόνες πρέπει να ακολουθούνται για την ασφαλή παρασκευή και συντήρηση τροφίμων. Το σεμινάριο θα σας εφοδιάσει με όλες τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες ώστε να μπορείτε να παράγετε μόνοι σας μαρμελάδες και να δραστηριοποιηθείτε επαγγελματικά στον χώρο. Η ενασχόληση με την πολύ δημοφιλή αυτή δραστηριότητα μπορεί να γίνει για προσωπική και οικιακή χρήση, αλλά μπορεί να αποτελέσει και την απαρχή μιας πολύ επικερδούς επιχειρηματικής δραστηριότητας.

Το σεμινάριο απευθύνεται σε:

 • Κάθε ενδιαφερόμενο που θέλει να αναπτύξει γνώσεις για την μεταποίηση και την οικοτεχνία
 • Νέους που θέλουν να αποκτήσουν γνώσεις που θα τους εξασφαλίσουν νέες δυνατότητες εργασίας.
 • Άτομα τα οποία θέλουν να διαχειριστούν και να συντηρήσουν τα δικά τους παραγόμενα προϊόντα με ασφάλεια.
 • Άτομα τα οποία θέλουν να δημιουργήσουν τη δική τους επιχείρηση για παραγωγή των συγκεκριμένων προϊόντων.

Δεν απαιτούνται εξειδικευμένες γνώσεις ή εμπειρία.

Κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου αναλύονται οι παρακάτω θεματικές ενότητες:

 • Χαρακτηριστικά τροφίμων (ποιοτικά και οργανοληπτικά χαρακτηριστικά).
 • Μικροβιολογικοί κίνδυνοι, Φυσικοί κίνδυνοι, Χημικοί κίνδυνοι. Δείκτες μόλυνσης τροφίμου Αλλοίωση των τροφίμων (Χημική - Βιοχημική – Μικροβιακή).
 • Σημασία των περιβαλλοντικών παραγόντων στην μικροβιακή αλλοίωση των τροφίμων και μέτρα αποτροπής.
 • Συντήρηση τροφίμων με: φυσικές μεθόδους, με απομάκρυνση του νερού, σε συνθήκες ψύξης και με κατάψυξη, με θερμική επεξεργασία, με χημικές μεθόδους, με χρήση αντιμικροβιακών πρόσθετων υλών .
 • Συντήρηση με χρήση ζάχαρης.
 • Μεταποίηση και ποιότητα παραδοσιακών προϊόντων φυτικής προέλευσης: - προϊόντα φρούτων (μαρμελάδες)
 • Αποθήκευση κονσερβοποιημένων, εμφιαλωμένων και αποξηραμένων/αφυδατωμένων τροφίμων.
 • Αποθήκευση φρούτων.
 • Πότε πρέπει να απορριφθεί το προϊόν.
 • Ασφαλής προετοιμασία και επεξεργασία τροφίμων.
 • Θεσμικό πλαίσιο για μονάδες Οικοτεχνίας
Οι συμμετέχοντες θα λάβουν Βεβαίωση Παρακολούθησης του σεμιναρίου
Οι συμμετέχοντες θα παραλάβουν σε ηλεκτρονική μορφή τις παρουσιάσεις των εκπαιδευτών