Σεμινάρια

Φτιάχνω τη δική μου μονάδα μεταποίησης αγροτικών προϊόντων

Η μεταποίηση αγροτικών προϊόντων, ειδικά της δικής τους παραγωγής σε μικρές μεταποιητικές μονάδες ώστε να επωφελούνται από την καθετοποίηση της δραστηριότητάς τους, να δημιουργούν στο προϊόν τους προστιθέμενη αξία και να κερδίζουν από την πώληση του τελικού τυποποιημένου και συσκευασμένου προϊόντος, αποτελεί την πιο σίγουρη διέξοδο στα προβλήματα που έχουν δημιουργήσει στον αγροτικό τομέα οι συνεχείς αυξήσεις στα αγροεφόδια και τη φορολογία.

Οι διαδικασίες για την ίδρυση μικρών μεταποιητικών μονάδων έχουν απλοποιηθεί αρκετά και υπάρχει τάση για περεταίρω απλοποίηση στα πλαίσια της βελτίωσης του επενδυτικού κλίματος.

Το σεμινάριο είναι σχεδιασμένο ώστε να εξοικειώσει  τους εκπαιδευόμενους με το σχεδιασμό και την υλοποίηση  επενδυτικών  τους προτάσεων για ίδρυση  και λειτουργία μιας μικρής οικοτεχνίας. Οι εκπαιδευόμενοι θα προσαρμοστούν σε  συμπεριφορές  αγροτικής επιχειρηματικότητας  και θα ενταχθούν σε ένα κλίμα οικονομικής διαχείρισης της μονάδας που θα την  αισθάνονται ως  δική τους.

Με την ολοκλήρωση του σεμιναρίου, θα είστε σε θέση να:

 • Αξιοποιείτε τεχνογνωσία και γνώσεις που θα εφαρμόζουν στην λειτουργία της οικοτεχνικής μονάδας
 • Αναζητείτε και να εξασφαλίζετε τη χρηματοδότηση του επενδυτικού τους σχεδίου.
 • Διαχειρίζεστε επιχειρηματικά μια μεταποιητική εκμετάλλευση
 • Κοστολογείτε την παραγωγή και τα προϊόντα σας
 • Προωθείτε και να προβάλλετε με επιτυχία τα προϊόντα σας
Σκοπός του σεμιναρίου είναι να γνωρίσουν οι συμμετέχοντες τις διαδικασίες ίδρυσης και λειτουργίας μιας οικοτεχνικής μονάδας , να προσδιορίζουν τα σημεία εκείνα που θα βελτιώσουν την παραγωγή και να αναγνωρίζουν τις ανάγκες τους σε εξοπλισμό και σε τεχνικές συμβουλές. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στις περιπτώσεις μελέτης όπου με απλό τρόπο (μέσα από παραδείγματα) οι συμμετέχοντες θα ενημερωθούν για κάθε τομέα της οικοτεχνικής δραστηριότητας και κάθε προϊόν που θα μπορούν να παράγουν χωριστά.

Το σεμινάριο απευθύνεται σε:

 • Το Σεμινάριο απευθύνεται σε όσους-ες θα ήθελαν μια δική τους Οικοτεχνική Μονάδα μεταποίησης τροφίμων, και γλυκών (Νόμος 4235/2014).
 • Σε όσους-ες επιθυμούν να δημιουργήσουν τη δική τους Οικοτεχνία (μικρή οικογενειακή μεταποιητική μονάδα) είτε είναι γεωργοί είτε όχι ( και να γνωρίσουν τις Προϋποθέσεις για να ενταχτούν).
 • Σε όσους-ες επιθυμούν να δημιουργήσουν το δικό τους επισκέψιμο πολυλειτουργικό αγρόκτημα σε συνδυασμό με αγροτουριστικές δραστηριότητες (Νόμος 4235/2014).

Δεν απαιτούνται εξειδικευμένες γνώσεις ή εμπειρία.

Κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου αναλύονται οι παρακάτω θεματικές ενότητες:

Α. Περίπτωση μελέτης για ίδρυση και λειτουργία οικοτεχνίας

 • Βρώσιμες ελιές - Αρωματισμένα ελαιόλαδα! τουρσιά.
 • Μαρμελάδες (Πηκτίνες, Ph, ομογενοποίηση, συντηρητικά, Brix, παστερίωση, ημερομηνία λήξης)
 • Γλυκά του κουταλιού- κομπόστες (παραδείγματα, γευσιγνωσία).
 • Εργαστήριο Άρτο ζαχαροπλαστικής (άδειες, ελάχιστες απαιτήσεις).
 • Εργαστήριο Παραδοσιακών Ζυμαρικών - & - λιαστής τομάτας και φρούτων.
 • Οίνος - αποστάγματα - λικέρ (Νομοθεσία - διαδικασία).

Β. Διαχειριστικά εργαλεία

 • Μάρκετινγκ αγροτικών προϊόντων, δείγματα.
 • Παρουσίαση συσκευασιών - Barcode.
 • Παρουσίαση ιστοριών επιτυχίας
 • Προοπτικές πώλησης και εξαγωγές.
 • Αδειοδοτήσεις - Μητρώα - Βήμα - Βήμα από την αδειοδότηση μέχρι την συσκευασία
 • Διαχείριση Συστήματος ασφάλειας τροφίμων ISO 22000 /HACCP
 • Χρηματοδότηση επενδυτικού Σχεδίου, επιδοτήσεις.
Οι συμμετέχοντες θα λάβουν Βεβαίωση Παρακολούθησης του σεμιναρίου
Οι συμμετέχοντες θα παραλάβουν σε ηλεκτρονική μορφή τις παρουσιάσεις των εκπαιδευτών