Σεμινάρια

Μαθαίνω να καλλιεργώ Μανιτάρια

Τα μανιτάρια έχουν χαρακτηριστεί ως «η τροφή των θεών». Η καλλιέργεια μανιταριών είναι και πάλι ανερχόμενη καλλιέργεια στην Ελλάδα μετά την ενσωμάτωση της εμπειρίας και την διδαχή από τα λάθη και τις αστοχίες των πρώτων επιχειρηματικών προσπαθειών. Εκτός από το κομμάτι της παραγωγής, προσφέρει μοναδικές δυνατότητες για καθετοποίηση μέσα από την δημιουργία μικρών μονάδων όπως και δυνατότητες για  εξαγωγή των προϊόντων.

Το σεμινάριο είναι σχεδιασμένο ώστε να έρθετε σε επαφή με τις γενικές αρχές παραγωγής των μανιταριών, σε ελεγχόμενες αλλά και μη ελεγχόμενες συνθήκες. Παρουσιάζονται όλοι οι παράμετροι προσδιορισμού κόστους εγκατάστασης και λειτουργίας μονάδας μανιταριών και γίνεται γνωριμία με τους τρόπους συσκευασίας, μεταποίησης και εμπορίας.

To σεμινάριο συνδυάζει θεωρητική κατάρτιση και πρακτική εφαρμογή στο μοναδικό στη Θεσσαλία Πρότυπο Εκπαιδευτικό Αγρόκτημα που διαθέτει η Open Mellon.

Με την ολοκλήρωση του σεμιναρίου, θα είστε σε θέση να:

 • Καλλιεργείτε σωστά τα μανιτάρια
 • Εξοπλίσετε και να ξεκινήσετε μια μικρή μονάδα παραγωγής
 • Σχεδιάζετε και να υλοποιείτε μεταποιημένα ή τυποποιημένα προϊόντα
 • Διαχειρίζεστε επιχειρηματικά μια εκμετάλλευση παραγωγής μανιταριών
 • Κοστολογείτε την παραγωγή και τα προϊόντα
 • Προωθείτε και να προβάλλετε με επιτυχία τα προϊόντα σας
Σκοπός του σεμιναρίου είναι να εφοδιάσει τους εκπαιδευόμενους με όλες τις απαραίτητες θεωρητικές και πρακτικές γνώσεις για την επιτυχημένη καλλιέργεια μανιταριών. Στο σεμινάριο θα μάθετε με απλό και περιγραφικό τρόπο (παραδείγματα) από ειδικούς τα είδη των μανιταριών αλλά και τι χρειάζεται για ξεκινήσετε και να λειτουργήσετε μια μικρή μονάδα παραγωγής μανιταριών. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην συσκευασία, μεταποίηση και εμπορία των παραγόμενων μανιταριών.

Το σεμινάριο απευθύνεται σε:

 • Ερασιτέχνες και επαγγελματίες μανιταροκαλλιεργητές
 • Μεταποιητές και εμπόρους μανιταριών
 • Νέους, υποψήφιους μανιταροκαλλιεργητές
 • Σε φοιτητές, σπουδαστές Γεωπονικών Σχολών που επιθυμούν να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους στα διάφορα θεματικά πεδία.
 • Γεωπόνους, Τεχνολόγους Γεωπόνους που επιθυμούν επιμόρφωση στα ανωτέρω θέματα.
 • Κάθε ενδιαφερόμενο που θέλει να αναπτύξει γνώσεις για τα μανιτάρια

Δεν απαιτούνται εξειδικευμένες γνώσεις ή εμπειρία.

Α. Εισαγωγή και γνωριμία με τα μανιτάρια

 • Τι είναι το μανιτάρι (Βοτανική κατάταξη-Ονοματολογία-Μορφολογία και φυσιολογία των μανιταριών. Ρόλος των μανιταριών στη φύση.)
 • Αυτοφυή μανιτάρια (Εδώδιμα-δηλητηριώδη και φαρμακευτικά μανιτάρια.
 • Συλλογή- αποξήρανση και εμπορία.
 • Καλλιεργούμενα μανιτάρια (Παγκόσμια εικόνα - Εγχώρια παραγωγή)

Β. Καλλιέργεια μανιταριών

 • Επιλογή τόπου και σχεδιασμός παραγωγικής μονάδας μανιταριού
 • Κτιριακός και μηχανολογικός εξοπλισμός.
 • Παράμετροι προσδιορισμού κόστους εγκατάστασης και λειτουργίας μονάδος μανιταριών
 • Βιολογία, στάδια ανάπτυξης και συνθήκες καλλιέργειας μανιταριών (γένη Agaricus, Pleurotus, Lentinula κλπ.).
 • Υποστρώματα καλλιέργειας μανιταριών και τεχνική παρασκευής τους.
 • Πολλαπλασιαστικό υλικό μανιταριών και διαδικασία παρασκευής του.
 • Μέθοδοι και διαδικασία παραγωγής μανιταριών σε ελεγχόμενες συνθήκες (Agaricus, Pleurotus, Lentinula κλπ.).
 • Καλλιέργεια μανιταριών σε μη ελεγχόμενες συνθήκες: το παράδειγμα της τρούφας (Tuber spp.).
 • Εχθροί-ασθένειες μανιταριών και μέτρα αντιμετώπισης τους.
 • Συγκομιδή, συντήρηση, συσκευασία, μεταποίηση, εμπορία.
 • Οικονομικά στοιχεία εκμετάλλευσης.
 • Μαγειρική και μεταποίηση μανιταριών.
Οι συμμετέχοντες θα λάβουν Βεβαίωση Παρακολούθησης του σεμιναρίου
Οι συμμετέχοντες θα παραλάβουν σε ηλεκτρονική μορφή τις παρουσιάσεις των εκπαιδευτών