Σεμινάρια

Θρέψη – Λίπανση Καρποφόρων Δένδρων

Η λίπανση αποτελεί μία από τις σπουδαιότερες και βασικότερες καλλιεργητικές φροντίδες του δενδροκομείου. Το σεμινάριο είναι σχεδιασμένο ώστε να έρθετε σε επαφή με τις γενικές αρχές θρέψης των καρποφόρων δέντρων. Παρουσιάζονται βασικές εδαφολογικές γνώσεις και γίνεται γνωριμία με τους τύπους και τρόπους λίπανσης για  τη  βελτιστοποίηση  της  παραγωγικότητας των καλλιεργούμενων δέντρων.

Θα πραγματοποιηθούν προγράμματα λίπανσης για τις βασικότερες κατηγορίες καρποφόρων δένδρων. Τα δέντρα με τα οποία θα ασχοληθούμε είναι: Μηλοειδή, Πυρηνόκαρπα, Ακρόδρυα, Ελιά, Εσπεριδοειδή, Συκιά, Ακτινίδιο, Ροδιά, Χαρουπιά, Αβοκάντο, Μπανάνα. 

Με την ολοκλήρωση του σεμιναρίου, θα είστε σε θέση να:

 • Γνωρίζετε τα βασικά στάδια ανάπτυξης της καλλιέργειας και τις απαραίτητες ορθές γεωργικές πρακτικές για την παραγωγή υψηλής ποιότητας και απόδοσης καρπών σε εναρμόνιση με τις αρχές της αειφορίας του περιβάλλοντος
 • Γνωρίζετε την ανάλυση εδαφολογικών και φυλλοδιαγνωστικών αναλύσεων για την ορθή διαχείριση των εισροών (ελαχιστοποίηση εισροών-μεγιστοποίηση της παραγωγικότητας)
 • Επιλέγετε το πιο αποδοτικό σύστημα καλλιέργειας αξιοποιώντας τα πιο σύγχρονα μέσα
 • Σχεδιάζετε και να εφαρμόζετε προγράμματα λίπανσης ανάλογα με το είδος και τις ανάγκες των δέντρων σας
 • Γνωρίζετε γενικά στοιχεία για την οικονομική απόδοση της καλλιέργειας
Σκοπός του σεμιναρίου είναι να αποκτήσετε βασικές γνώσεις για την θρέψη των καρποφόρων δέντρων και να γνωρίσετε τη χρήση καινοτομικών τεχνολογιών, για τη βελτιστοποίηση της παραγωγικότητας. Το σεμινάριο θα σας εφοδιάσει με όλες τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες ώστε να μπορείτε να λιπαίνετε με επιτυχία καλλιεργούμενα καρποφόρα δέντρα, εξοικονομώντας χρήματα χωρίς άσκοπες και άστοχες λιπάνσεις αλλά κυρίως παράγοντας καρπούς με εξαιρετικά οργανοληπτικά χαρακτηριστικά (άρωμα, γεύση, τραγανότητα) και ταυτόχρονα διασφαλίζοντας την αειφορία του κτήματός σας.

Το σεμινάριο απευθύνεται σε:

 • Αγρότες - Παραγωγούς
 • Σε νέους που θέλουν να ασχοληθούν με τον αγροτικό τομέα.
 • Αυτούς που ενδιαφέρονται για τις συγκεκριμένες καλλιέργειες
 • Σε φοιτητές, σπουδαστές Γεωπονικών Σχολών που επιθυμούν να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους στα διάφορα θεματικά πεδία.
 • Σε Γεωπόνους, Τεχνολόγους Γεωπόνους που επιθυμούν επιμόρφωση στα ανωτέρω θέματα.

Δεν απαιτούνται εξειδικευμένες γνώσεις ή εμπειρία.

Κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου αναλύονται οι παρακάτω θεματικές ενότητες:

 • Γενικές αρχές θρέψης των φυτών.
 • Ο ρόλος των μακροστοιχείων και ιχνοστοιχείων.
 • Ανάλυση εδάφους – Φυλλοδιαγνωστική.
 • Λιπάσματα (Τύποι και μορφές λιπασμάτων) .
 • Κατηγορίες Λίπανσης (Βασική, επιφανειακή και διαφυλλική λίπανση).
 • Τρόποι και χρόνος εφαρμογής – Πρόγραμμα λίπανσης.
 • Ειδικά θέματα θρέψης – λίπανσης:
  • Μηλοειδών
  • Πυρηνόκαρπων
  • Ακρόδρυων
  • Ελιάς
  • Εσπεριδοειδών
  • Συκιάς, Ακτινιδίου, Ροδιάς, Χαρουπιάς, Αβοκάντο, Μπανάνα.
Οι συμμετέχοντες θα λάβουν Βεβαίωση Παρακολούθησης του σεμιναρίου
Οι συμμετέχοντες θα παραλάβουν σε ηλεκτρονική μορφή τις παρουσιάσεις των εκπαιδευτών

Δρ. Δημήτριος Μπεσλεμές. Γεωπόνος, πτυχιούχος του Τμήματος Φυτικής Παραγωγής του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, με κατεύθυνση την Γεωργία και Γενετική Βελτίωση Φυτών. Είναι κάτοχος διδακτορικού διπλώματος Γεωπονικών Επιστημών (PhD) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με ερευνητικά αντικείμενα την εφαρμοσμένη Φυσιολογία Φυτών, ειδικά θέματα εδαφολογίας και προσομοίωσης ανάπτυξης των καλλιεργειών και κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών (MSc) του Τμήματος Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Αιγαίου, με μεταπτυχιακή κατάρτιση στην ολοκληρωμένη διαχείριση, την γεωργία μειωμένων εισροών, τη βιολογική γεωργία, τα συστήματα γεωγραφικών πληροφοριών(GIS) και τηλεπισκόπησης, τα συστήματα HACCP και ISO. Έχει ολοκληρώσει την μεταδιδακτορική του διατριβή με θέμα «Παραγωγή βιολογικών ζωοτροφών με τη συμβολή εμβολιασμού των καλλιεργειών με δενδριώδεις μυκορριζικούς μύκητες» στο Ινστιτούτο Βιομηχανικών και Κτηνοτροφικών Φυτών, όπου εργάστηκε ως μεταδιδάκτορας-ερευνητής.

Έχει συμμετάσχει σε ερευνητικά προγράμματα με ευρύτερο αντικείμενο την φυτική παραγωγή και έχει δημοσιεύσεις σε διεθνή έγκριτα επιστημονικά περιοδικά και ανακοινώσεις εργασιών σε διεθνή και εθνικά συνέδρια, ενώ διατελεί κριτής ερευνητικών εργασιών σε επιστημονικά περιοδικά των οίκων Elsevier, Cambridge University, ScienceDomain κά. Διαθέτει πολυετή διδακτική εμπειρία στην εκπαίδευση ενηλίκων και ανάλογη επαγγελματική εμπειρία καθώς έχει εργαστεί στην γεωργική βιομηχανία ως υπεύθυνος παραγωγής, σε φορείς του δημοσίου ως συμβασιούχος γεωπόνος, αλλά και ως ελεύθερος επαγγελματίας παρέχοντας συμβουλευτική και υπηρεσίες έρευνας και ανάπτυξης στις γεωπονικές επιστήμες.