Σεμινάρια

Ζωοτροφές και παρασκευή σιτηρεσίων

Το κλειδί στην επιτυχία μιας κτηνοτροφικής εκμετάλλευσης είναι η σωστή διατροφή των εκτρεφόμενων ζώων. Ταΐζοντας σωστά εξασφαλίζουμε υψηλές αποδόσεις σε κρέας και γάλα με το χαμηλότερο  οικονομικό κόστος.

Το Σεμινάριο είναι σχεδιασμένο ώστε να εφοδιάσει τους εκπαιδευόμενους με όλες τις απαραίτητες πρακτικές και θεωρητικές γνώσεις σχετικά με την παρασκευή & αξιολόγηση σιτηρεσίου ανά κατηγορία παραγόμενων μειγμάτων, την κοστολόγηση και τα κριτήρια καταλληλότητας για το ζωικό κεφάλαιο.

Με την ολοκλήρωση του σεμιναρίου, θα είστε σε θέση να:

 • Επιλέγετε τις κατάλληλες ζωοτροφές για τα ζώα που εκτρέφετε
 • Ελέγχετε το έτοιμο σιτηρέσιο και να το αξιολογείτε
 • Παρασκευάζετε μόνοι σας και να χορηγείτε το απαραίτητο σιτηρέσιο για μηρυκαστικά (αγελάδες, πρόβατα, κατσίκια) και για μονογαστρικά ζώα (πτηνά, χοίροι)
 • Κοστολογείτε τα προϊόντα παραγωγής
Σκοπός του σεμιναρίου είναι να μάθετε με απλό και περιγραφικό τρόπο (παραδείγματα) από εξειδικευμένους γεωπόνους ζωικής παραγωγής πώς να ταΐζετε μα τον πιο αποδοτικό τρόπο τα ζώα που εκτρέφετε, ώστε να εξασφαλίζετε: α) υψηλές παραγωγές σε γάλα και κρέας, β) την διατήρηση της καλής υγείας των ζώων ώστε να μην εμφανίζουν ασθένειες γ) μείωση του κόστους σε όλα τα στάδια της διαδικασίας εκτροφής.

Το σεμινάριο απευθύνεται σε:

 • Αγρότες- Κτηνοτρόφους
 • Νέους επιχειρηματίες στην εμπορία ζωοτροφών
 • Νέους που επιθυμούν ν’ ασχοληθούν με τον κτηνοτροφικό κλάδο

Δεν απαιτούνται εξειδικευμένες γνώσεις ή εμπειρία.

Α. Βρωματολογία

 • Αντικείμενο τη Βρωματολογίας
 • Περιγραφή Ζωοτροφών (από άποψη παραγωγής, προέλευσης, συντήρησης, σύστασης, διατροφικών ιδιοτήτων, ενδείξεων, αντενδείξεων και όρων χρήσης)

Β. Σιτηρέσια Ζώων

 • Καταρτισμός ορθολογικού σιτηρεσίου
 • Χαρακτηριστικά ορθολογικού σιτηρεσίου
 • Προϋποθέσεις καταρτισμού ορθολογικού σιτηρεσίου
 • Μέθοδοι καταρτισμού ορθολογικού σιτηρεσίου
 • Τρόποι λήψης ή χορήγησης σιτηρεσίου παραγωγικών ζώων, καθώς και του σκύλου και της γάτας
 • Λήψη ή χορήγηση μονότροφου σιτηρεσίου
 • Χορήγηση σιτηρεσίου από συγκομιζόμενες χονδροειδείς ζωοτροφές σε παραγωγικά ζώα
 • Χορήγηση πλήρους ή συμπληρωματικού σιτηρεσίου
 • Ονοματολογία και κατάταξη σιτηρεσίων κατά είδος και κατηγορία ζώων
 • Πίνακες περιεκτικότητας απλών ζωοτροφών σε θρεπτικές ουσίες και ενέργεια
Οι συμμετέχοντες θα λάβουν Βεβαίωση Παρακολούθησης του σεμιναρίου
Οι συμμετέχοντες θα παραλάβουν σε ηλεκτρονική μορφή τις παρουσιάσεις των εκπαιδευτών

Ζήσης Τηλέμαχος: Πτυχιούχος Γεωπόνος της Γεωπονικής Σχολής του Α.Π.Θ., κάτοχος μεταπτυχιακών τίτλων στην «Επιστήμη Ζωικής Παραγωγής» και στη «Γεωργία και Περιβάλλον», π. Επόπτης-Ελεγκτής στον ΕΛ.Ο.ΓΑ.Κ. και Αντιπρόσωπος Πωλήσεων της βιομηχανίας ζωοτροφών Κατερίνης «ΒΙΟΖΩΚΑΤ Α.Ε.».