Σεμινάρια

Μαθαίνω να εξάγω αγροτικά προϊόντα

Τα Ελληνικά αγροτικά προϊόντα συνεχίζουν να απολαμβάνουν υψηλής εκτίμησης από τους καταναλωτές του εξωτερικού, λόγω των μοναδικών οργονοληπτικών χαρακτηριστικών τους. Ταυτόχρονα, η οικονομική κρίση και η πτώση της εγχώριας αγοραστικής δύναμης έχει ανοίξει νέες αγορές για τα αγροτικά μας προϊόντα.

Το Σεμινάριο είναι σχεδιασμένο ώστε να έρθετε σε επαφή με τα διαθέσιμα εργαλεία έρευνας αγοράς και τις σύγχρονες τάσεις στο εξαγωγικό εμπόριο.

Παρουσιάζονται Διεθνείς ευκαιρίες, η αξιολόγηση και προετοιμασία μιας επιχείρησης για την είσοδο στο διεθνές περιβάλλον, η καλύτερη εξαγωγική προσέγγιση για την αγορά αυτή, η αναζήτηση, αξιολόγηση και επιλογή συνεργατών σε μια ξένη αγορά, και τέλος η συστηματική ανάπτυξη των εξαγωγικών πωλήσεων.

Με την ολοκλήρωση του σεμιναρίου, θα είστε σε θέση να:

 • Αξιολογείτε τις εξαγωγικές δυνατότητες των αγροτικών προϊόντων
 • Πιστοποιείτε την παραγωγής, προϊόντος και συσκευασίας
 • Συμμετέχετε με επιτυχία σε εμπορικές εκθέσεις
 • Διαχειρίζεστε το πελατολόγιο σας
 • Κοστολογείτε αποδοτικά τα προϊόντα και συναλλάσσεστε με ασφάλεια
 • Πραγματοποιείτε εξαγωγές εντός και εκτός της Ε.Ε.
 • Προωθείτε και να προβάλλετε με επιτυχία τα προϊόντα
Σκοπός του σεμιναρίου είναι να εφοδιάσει τους εκπαιδευόμενους με όλες τις απαραίτητες θεωρητικές και πρακτικές γνώσεις για την επιτυχημένη τυποποίηση και εξαγωγή των αγροτικών προϊόντων μας στο εξωτερικό. Στο σεμινάριο θα μάθετε με απλό και περιγραφικό τρόπο (παραδείγματα) από ειδικούς του marketing Εξαγωγών την διαδικασία παραγωγής, κατοχύρωσης και φυσικής ή ηλεκτρονικής εμπορίας αγροτικών προϊόντων.

Το σεμινάριο απευθύνεται σε:

 • Παραγωγούς που τυποποιούν προϊόντα για οικιακή ή εμπορική χρήση
 • Εμπόρους αγροτικών προϊόντων
 • Νέους επιχειρηματίες (startups)
 • Σε κάθε ενδιαφερόμενο που θέλει να αναπτύξει γνώσεις για το εξαγωγικό εμπόριο

Δεν απαιτούνται εξειδικευμένες γνώσεις ή εμπειρία.

Α. Εισαγωγή στις εξαγωγές

 • Αξιολόγηση εξαγωγικών δυνατοτήτων (Ποιές είναι οι πιθανές παγίδες της εξαγωγής; κλπ.)
 • Έρευνα αγοράς ως προς την εξαγωγή (Σε ποια αγορά θα πρέπει να στραφείτε αρχικά ώστε με το πιο δυνατό χαμηλό κόστος να έχετε την μέγιστη δυνατή ωφέλεια; κλπ.)
 • Πώληση, Διανομή και Μεταφορά των προϊόντων σας (Ποιός είναι ο καλύτερος τρόπος για να προωθήσετε τα προϊόντα σας άμεσα; κλπ.)
 • Πως και από Που να ξεκινήσετε οργανωμένα την διαδικασία της εξαγωγής (Πως να εκμεταλλευτείτε το υπάρχον νομοθετικό πλαίσιο για να αρχίσετε να εξάγετε άμεσα;)

Β. Εξαγωγές βήμα προς βήμα

 • Προετοιμασία και οργάνωση εξαγωγικής επιχείρησης
 • Κατοχύρωση Εμπορικού σήματος
 • Επιλογή προϊόντος,
 • Πιστοποίηση παραγωγής, προϊόντος και συσκευασίας
 • Δημιουργία δειγμάτων προς αποστολή
 • Δημιουργία επαγγελματικής σελίδας
 • Μέσα προβολής: Internet, Newsletters, Εκθέσεις, Β2Β ιστοσελίδες
 • Προετοιμασία για συμμετοχή σε εμπορικές εκθέσεις
 • Διαπολιτισμική επικοινωνία
 • Επιλογή χώρας ζήτησης και Εντοπισμός πελατολογίου
 • Διαχείριση πελατολογίου
 • Σύναψη συμφωνιών με συμφέροντες όρους πληρωμής
 • Διασφάλισης πληρωμής εξαγωγής
 • Ασφάλιση πιστωτικού κινδύνου
 • Διεκπεραίωση φόρτωσης, επικοινωνία με μεταφορικές εταιρείες και εκτελωνιστές
 • Επικοινωνία με Τράπεζες και οργανισμούς
 • Τραπεζικές διαδικασίες
 • Προετοιμασία εξαγωγικής επιχείρησης για εξαγωγές εκτός Ε.Ε. π.χ. Η.Π.Α., Ρωσία, Κίνα
 • Σωστή προετοιμασία φορτωτικών εγγράφων βάσει Ενέγγυων Πιστώσεων και Συμβάσεων.
 • Τελικός έλεγχος μιας επιτυχημένης εξαγωγής και αποστολή φορτωτικών μέσω Τράπεζας στον αγοραστή.
 • Από την θεωρία στην πράξη (κοστολόγιο εξαγωγικής προσπάθειας, λύσεις, και εναλλακτικές προτάσεις).

Γ. Ηλεκτρονικό εμπόριο

 • Εξειδικευμένες πρακτικές Ιντερνέτ
 • Βήμα - βήμα όλα τα εργαλεία που υπάρχουν στο Ιντερνέτ και διατίθενται δωρεάν, που θα σας βοηθήσουν τα μέγιστα στον σκοπό σας.
 • Ανάλυση σε πρώτο χρόνο των ανταγωνιστών (τα αδύναμα σημεία τους και ο τρόπος που θα ξεχωρίσετε)
 • Τα στατιστικά είναι Χρυσός (πως μπορείτε να τα χρησιμοποιείτε)
 • Πληροφορίες Αγορών και Οικονομικών δεδομένων, κλπ. (Πως και που μπορείτε να βρείτε κάθε είδους πληροφορία που ψάχνετε)
 • Παρουσίαση “Άκρως Ελκυστικών” συσκευασιών από και Εξωτερικό καθώς και πηγές για να τα προμηθευτείτε
 • Το μυστικό του «αιώνιου πελάτη»
Οι συμμετέχοντες θα λάβουν Βεβαίωση Παρακολούθησης του σεμιναρίου
Οι συμμετέχοντες θα παραλάβουν σε ηλεκτρονική μορφή τις παρουσιάσεις των εκπαιδευτών