Σεμινάρια

Ελιά και ελαιόλαδο: επιχειρηματικότητα, ανταγωνιστικότητα και καινοτομία

Η σύγχρονη Διαχείριση Ελαιώνα έχει υψηλές απαιτήσεις τόσο σε καλλιεργητικές τεχνικές όσο και σε επιχειρηματικές δεξιότητες. Στο σεμινάριο  αναλύονται οι βέλτιστες  καλλιεργητικές τεχνικές για την ελιά και το ελαιόλαδο, παράλληλα όμως δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στην καθετοποίηση και τη διοίκηση της ελαιοκομικής εκμετάλλευσης, όπως και στους τρόπους προώθησης των ελαιοκομικών προϊόντων. Δίνονται οι κατευθύνσεις και τα εργαλεία για την οργάνωση και διαχείριση από το σχεδιασμό της ελαιοκομικής εγκατάστασης ως  την τελική διάθεση των προϊόντων και διερευνώνται οι ευκαιρίες της αγοράς, ειδικά μέσα από την υιοθέτηση των καινοτομιών του κλάδου.

Με την ολοκλήρωση του σεμιναρίου, θα είστε σε θέση να:

 • Καλλιεργείτε σωστά τα ελαιόδεντρα

 • Παράγετε εξαιρετικής ποιότητας ελαιόλαδο

 • Σχεδιάζετε και να υλοποιείτε μεταποιημένα ή τυποποιημένα ελαιοκομικά προϊόντα

 • Διαχειρίζεστε επιχειρηματικά μια ελαιοκομική εκμετάλλευση

 • Κοστολογείτε την παραγωγή και τα προϊόντα

 • Προωθείτε και να προβάλλετε με επιτυχία ελαιοκομικά προϊόντα

Δεν απαιτούνται εξειδικευμένες γνώσεις ή εμπειρία.

Σκοπός του σεμιναρίου είναι να εφοδιάσει τους εκπαιδευόμενους με όλες τις απαραίτητες θεωρητικές και πρακτικές γνώσεις για την καλλιέργεια της ελιάς και την παραγωγή ελαιοκομικών προϊόντων και ελαιολάδου. Ακόμη, το σεμινάριο θα σας εφοδιάσει με όλες τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες ώστε να μπορείτε να διαχειριστείτε επιχειρηματικά μια ελαιοκομική εκμετάλλευση, από την πιστοποίηση και καθετοποίηση, μέχρι την τυποποίηση και προώθηση των παραγόμενων προϊόντων

Το σεμινάριο απευθύνεται σε:

 • Ερασιτέχνες και επαγγελματίες ελαιοκαλλιεργητές

 • Μεταποιητές και εμπόρους ελαιοκομικών προϊόντων

 • Υποψήφιους ελαιοκαλλιεργητές

 • Σε φοιτητές, σπουδαστές Γεωπονικών Σχολών που επιθυμούν να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους στα διάφορα θεματικά πεδία.

 • Γεωπόνους, Τεχνολόγους Γεωπόνους που επιθυμούν επιμόρφωση στα ανωτέρω θέματα.
  Κάθε ενδιαφερόμενο που θέλει να αναπτύξει γνώσεις για την καλλιέργεια της ελιάς

Α’: Καλλιεργητικό Μέρος

 • Γνωριμία με την καλλιέργεια (περιγραφή και φυσιολογία δένδρου, οικολογικές και εδαφικές απαιτήσεις, καλλιεργούμενες ελληνικές και ξένες ποικιλίες, τρόποι πολλαπλασιασμού).
 • Καλλιεργητικές πρακτικές και φροντίδες (συστήματα φύτευσης και καλλιέργειας ελαιώνα, προετοιμασία και διαχείριση εδάφους, άρδευση και λίπανση, τύποι κλαδέματος, διαχείριση ζιζανίων, αντιμετώπιση εχθρών και ασθενειών, μέθοδοι συλλογής).
 • Ελιά και ελαιόλαδο (επεξεργασία, μεταποίηση, παραγωγή επιτραπέζιων ελιών, παραγωγή ελαιολάδου, ποιοτικά χαρακτηριστικά, σήμανση συσκευασίας ελαιοκομικών προϊόντων, τυποποίηση και συσκευασία).

Β’: Επιχειρηματικό μέρος

 • Συστήματα πιστοποίησης στην ελαιοκαλλιέργεια (AGRO 2-ολοκληρωμένη διαχείριση, βιολογική καλλιέργεια).
 • Καινοτομία και αύξηση της ανταγωνιστικότητας (Καινοτομία και ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, βήματα καινοτομικής διαδικασίας, παράγοντες και μέθοδοι ενίσχυσης της καινοτομίας, πρόσβαση σε χρηματοδοτικά κεφάλαια, κρίσιμα σημεία αξιολόγησης, οριοθέτηση και επίτευξη στόχων).
 • Επιχειρηματική διαχείριση και διοίκηση ελαιοκομικής εκμετάλλευσης (Business plan, marketing plan, κοστολόγηση παραγωγής ανά στρέμμα και ανά δένδρο, SWOT ανάλυση).
 • Πώληση και προώθηση ελαιοκομικών προϊόντων (διαδικτυακές πωλήσεις, συμμετοχή σε εκθέσεις, ελαιόλαδο υψηλής προστιθέμενης αξίας, συνεταιρισμοί και ομάδες παραγωγών, παραδοσιακό ελαιοτριβείο και αγροτουρισμός,).
Οι συμμετέχοντες θα λάβουν Βεβαίωση Παρακολούθησης του σεμιναρίου
Οι συμμετέχοντες θα παραλάβουν σε ηλεκτρονική μορφή τις παρουσιάσεις των εκπαιδευτών