Σεμινάρια

Μαθαίνω να Διαχειρίζομαι ένα μικρό Αγρόκτημα

Η σωστή διαχείριση ακόμη και μιας πολύ μικρής γεωργικής έκτασης μπορεί εκτός από το να προσφέρει μια πολύ υγιεινή και δημιουργική ενασχόληση, να καλύψει σε μεγάλο βαθμό τις καθημερινές διατροφικές ανάγκες μιας οικογένειας ή και να προσφέρει ένα ικανοποιητικό συμπληρωματικό εισόδημα.

Η μεγάλη αύξηση των τιμών των αγροδιατροφικών προϊόντων σε συνδυασμό με την ολοένα και μεγαλύτερη αναγκαιότητα να γνωρίζουμε «τι τρώμε» υπαγορεύει την εκμετάλλευση κάθε τμήματος γης που μπορεί να υπάρχει στην κατοχή μας.  

Το συγκεκριμένο σεμινάριο μπορεί να σας δώσει όλες τις γνώσεις και δεξιότητες προκειμένου μόνοι σας να καλλιεργήσετε με επιτυχία τα προϊόντα που καταναλώνει καθημερινά η οικογένειά σας.

Με την ολοκλήρωση του σεμιναρίου, θα είστε σε θέση να:

 • Γνωρίζετε βασικές έννοιες όπως τι είναι αγρόκτημα και ποιες ανάγκες καλύπτει
 • Αντιληφθείτε τις κύριες κατηγορίες των λαχανικών και τις καλλιεργητικές τους φροντίδες
 • Αντιληφθείτε τις κύριες κατηγορίες των δέντρων και τις καλλιεργητικές τους φροντίδες
 • Επιλέγετε φυτά ανάλογα με το κλίμα (παραθαλάσσιο, ορεινό, αστικό) και το μικροκλίμα (σκιερό, ηλιόλουστο μέρος)
 • Επιλέγετε το σωστό τρόπο άρδευσης
 • Επιλέγετε το σωστό φυτικό υλικό και να αναπτύξετε τις απαραίτητες τεχνικές για τη δημιουργία ενός αγροκτήματος
 • Να εξοικειωθείτε με τις βασικές παθήσεις των φυτών και την πρόληψή ή αντιμετώπισή τους
 • Να διατηρείτε τα προϊόντα που θα παράγετε
Σκοπός του σεμιναρίου είναι να γνωρίσετε βασικές έννοιες όπως τι είναι λαχανόκηπος και τι μικρό δενδροκομείο, ποιες ανάγκες καλύπτει, και να κατανοήσετε τους βασικούς παράγοντες που επηρεάζουν την καλλιέργεια των λαχανικών και την εκμετάλλευση των δέντρων. Το σεμινάριο θα σας εφοδιάσει με όλες τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες ώστε να μπορείτε να καλλιεργήσετε με επιτυχία τα λαχανικά ή τα φρούτα που καθημερινά καταναλώνετε, από την σπορά και φύτευση έως την συγκομιδή και αποθήκευση, εξοικονομώντας χρήματα αλλά κυρίως γνωρίζοντας πλήρως τις συνθήκες που καλλιεργήθηκαν ώστε να αποφεύγετε υπολείμματα φυτοφαρμάκων και λιπασμάτων στο τραπέζι σας.

Το σεμινάριο απευθύνεται σε:

 • Αρχάριους που επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν στο χώρο της λαχονοκομίας και της δενδροκομίας
 • Ιδιοκτήτες μικρών αγροκτημάτων
 • Επαγγελματίες και ερασιτέχνες καλλιεργητές λαχανικών ή δέντρων
 • Νέους που θέλουν να ασχοληθούν με τον αγροτικό τομέα.
 • Γεωπόνους, Τεχνολόγους Γεωπόνους που επιθυμούν επιμόρφωση στα ανωτέρω θέματα.
 • Δεν απαιτούνται εξειδικευμένες γνώσεις ή εμπειρία.

Κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου αναλύονται οι παρακάτω θεματικές ενότητες:

 • Αρχές διαχείρισης μικρής έκτασης καλλιεργειών (λαχανόκηποι, μικρά δενδροκομεία).
 • Διαχείριση εδάφους (κατεργασία εδάφους, βασικές αρχές οργανικής και ανόργανης λίπανσης).
 • Βασικές αρχές άρδευσης (τρόποι, ποσότητα και ποιότητα νερού).
 • Βασικές αρχές λαχανοκομίας (σπορά, μεταφύτευση, καλλιεργητικές τεχνικές και ιδιαίτερες απαιτήσεις των λαχανικών – κηπευτικών).
 • Βασικές αρχές δενδροκομίας (μεταφύτευση, κλάδευμα, καλλιεργητικές τεχνικές και ιδιαίτερες απαιτήσεις φυλλοβόλων και αειθαλών φυτών).
 • Διαχείριση ασθενειών και εντόμων που προκαλούν ζημιές στις πολυετείς και ετήσιες καλλιέργειες (αναγνώριση ασθενειών και εντόμων, οργανική και ανόργανη διαχείριση ασθενειών).
 • Διαχείριση ζιζανίων (αναγνώριση ζιζανίων, οργανική και συμβατική διαχείριση ζιζανίων).
 • Συγκομιδή και συντήρηση αγροτικών προϊόντων (χρόνος συγκομιδή, οργανοληπτικά χαρακτηριστικά τρόποι συντήρησης).
 • Οικονομικά στοιχεία διαχείρισης μικρής έκτασης καλλιεργειών.

Υπάρχει η δυνατότητα εμπλουτισμού με Ενότητες σχετικές με την εκτροφή αγροτικών ζώων, αν εκδηλωθεί σχετικό ενδιαφέρον από τους συμμετέχοντες.

Οι συμμετέχοντες θα λάβουν Βεβαίωση Παρακολούθησης του σεμιναρίου
Οι συμμετέχοντες θα παραλάβουν σε ηλεκτρονική μορφή τις παρουσιάσεις των εκπαιδευτών