Νέα

Το Ινστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας ανακοινώνει την διεξαγωγή εργαστηρίου που απευθύνεται σε Εκπαιδευτές Ενηλίκων με σκοπό την πιλοτική εφαρμογή και αξιολόγηση εργαλείων αξιολόγησης κοινωνικών δεξιοτήτων και του οδηγού εφαρμογής.

Το εργαστήριο υλοποιείται στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου «ASKILLS - Assessment of social skills for better possibilities for employment» του προγράμματος Leonardo da Vinci, Transfer of Innovation.

Το έργο έχει ως στόχο την ανάπτυξη ενός συστήματος αξιολόγησης που απευθύνεται σε εκπαιδευτές ενηλίκων προκειμένου μέσω της εφαρμογής τους να μπορούν να αξιολογήσουν προσόντα μη-τυπικής και άτυπης μάθησης των άνεργων, που έχουν αποκτηθεί μέσα από το εργασιακό περιβάλλον.

Σε αυτό το στάδιο έχει αναπτυχθεί η βάση εργαλείων αξιολόγησης των προσόντων μη-τυπικής και άτυπης μάθησης των άνεργων και σχετικός οδηγός εκπαιδευτή ο οποίος αποτελείται από πρακτικές κατευθυντήριες γραμμές για την εφαρμογή των εργαλείων από την προπαρασκευαστική φάση μέχρι και την φάση της αξιολόγησης δεξιοτήτων.

Ο στόχος λοιπόν του εργαστηρίου είναι να αξιολογηθούν από τους εκπαιδευτές ενηλίκων τόσο τα εργαλεία όσο και ο οδηγός εκπαιδευτή προκειμένου να διαπιστωθεί κατά πόσο θα μπορούσαν να εφαρμοσθούν και καλύψουν στο στόχο της αξιολόγησης των κοινωνικών δεξιοτήτων.

Κατά την διάρκεια του εργαστήριου θα εφαρμοσθούν στους συμμετέχοντες μερικά από τα εργαλεία αξιολόγησης ενώ θα μελετήσουν το περιεχόμενο του οδηγού. Στο τέλος θα κληθούν να συμπληρώσουν ένα ερωτηματολόγιο αξιολόγησης των εργαλείων και ένα ερωτηματολόγιο αξιολόγησης του οδηγού εκπαιδευτή.

Το εργαστήριο θα πραγματοποιηθεί με την συνεργασία του Κέντρου Δια Βίου Μάθησης Open Mellon ενώ αναμένεται να συμμετάσχουν δέκα (10) Εκπαιδευτές Ενηλίκων. Η συμμετοχή είναι δωρεάν ενώ θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας. Το Εργαστήριο θα πραγματοποιηθεί τον Απρίλιο. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να εκδηλώσουν ενδιαφέρον συμμετοχής υποβάλλοντας σχετική αίτηση μέχρι τις 9 Απριλίου 2014.  

Για περισσότερες πληροφορίες καθώς και για τις αιτήσεις συμμετοχής

Open Mellon Α.Ε.
Παναγούλη 73, 41222, Λάρισα
Τηλέφωνο: 2410551320
FAX: 2410551321
e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
Ιστοσελίδα: http://www.openmellon.gr

Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα ανακοίνωση δεσμεύει μόνο τον συντάκτη της και η Επιτροπή δεν ευθύνεται για τυχόν χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.

Το Ινστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας ανακοινώνει την διοργάνωση εκπαιδευτικού σεμιναρίου στην Λάρισα για την κατάρτιση νέων επιχειρηματιών και στελεχών επιχειρήσεων σε νέους τρόπους διαχείρισης και διοίκησης, οι οποίοι προωθούν την έννοια της Δημιουργικότητας στο χώρο εργασίας.

Το σεμινάριο υλοποιείται στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου «Creative Holism to Improve Management and Entrepreneurial Role models and Approaches» του προγράμματος Leonardo da Vinci, Development of Innovation.

Στόχος είναι η εκπαίδευση επιχειρηματιών και στελεχών επιχειρήσεων προκειμένου να αναπτύξουν δεξιότητες που σχετίζονται με την δημιουργικότητα προκειμένου να είναι σε θέση να εφαρμόζουν νέες προσεγγίσεις στη διαχείριση επιχειρήσεων και ανθρώπινου δυναμικού που βασίζονται στην ανάδειξη και ανάπτυξη της δημιουργικότητας στον χώρο εργασίας.

Η δημιουργικότητα ως δεξιότητα σχετίζεται με σημαντικές διεργασίες μέσα στον επαγγελματικό χώρο, όπως η δημιουργική σκέψη, η επίλυση προβλημάτων, η λήψη αποφάσεων, η διαχείριση χρόνου και η αξιοποίηση των διαφορών, που συμβάλλουν στην ανάπτυξη ομαδικού και περισσότερο αποδοτικού εταιρικού κλίματος. Συνεπώς η έννοια της δημιουργικότητας αποτελεί έναν σημαντικό παράγοντα που θα μπορούσε να συμβάλει στην σταθεροποίηση αλλά και στην ανάπτυξη των επιχειρήσεων, ιδίως στο πλαίσιο της παρούσας κρίσης που βιώνουν.

Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί με την συνεργασία του Κέντρου Δια Βίου Μάθησης Open Mellon. Προβλέπεται η συμμετοχή 15 ατόμων ενώ περιλαμβάνει 30 ώρες συμβατικής εκπαίδευσης και 10 ώρες εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Οι διδακτικές ενότητες αφορούν στα εξής:

  • Επιχειρηματικότητα: Δημιουργικότητα και Καινοτομία στις Επιχειρήσεις
  • Η δημιουργικότητα ως διανοητική διαδικασία
  • Τόνωση της προσωπικής δημιουργικότητας αλλά και της ομάδας
  • Μέθοδοι Διοίκησης για την ανάπτυξης θετικής δημιουργικότητας
  • Δημιουργικότητα στην πράξη

Η συμμετοχή είναι δωρεάν ενώ θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας. Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί τον Απρίλιο. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να αποστείλουν το βιογραφικό και την αίτησή τους μέχρι τις 9 Απριλίου 2014.  

Για περισσότερες πληροφορίες καθώς και για τις αιτήσεις συμμετοχής

Open Mellon Α.Ε.
Παναγούλη 73, 41222, Λάρισα
Τηλέφωνο: 2410551320
FAX: 2410551321
e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
Ιστοσελίδα: http://www.openmellon.gr

Σε επόμενο στάδιο, θα ακολουθήσει η υλοποίηση εκπαιδευτικών εργαστηρίων βασισμένα στη μεθοδολογία της εταιρικής θεατρικής αναπαράστασης, με στόχο επίσης στην αναβάθμιση των δεξιοτήτων των επιχειρηματιών και των στελεχών επιχειρήσεων.

Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα ανακοίνωση δεσμεύει μόνο τον συντάκτη της και η Επιτροπή δεν ευθύνεται για τυχόν χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.

Ξεκινά στις 21-3-2014 η υποβολή αιτήσεων για συμμετοχή στο πρόγραμμα του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού επιχορήγησης επιχειρήσεων με σκοπό την δημιουργία 10.000 νέων θέσεων εξαρτημένης εργασίας πλήρους απασχόλησης. Το Πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από το Ελληνικό Δημόσιο.

Οι αιτήσεις από τις επιχειρήσεις υποβάλλονται στο ειδικό πεδίο του διαδικτυακού τόπου του ΟΑΕΔ στην διεύθυνση www.oaed.gr όπου επίσης περιγράφονται αναλυτικά οι προϋποθέσεις και οι όροι του προγράμματος.