Νέα

H Open Mellon A.E. συμμετέχει στο 3ο Διαδικτυακό Συνέδριο με θέμα «Φύλο, Απασχόληση και Επιχειρηματικότητα» που διοργανώνουν οι φοιτητές και φοιτήτριες του μεταπτυχιακού προγράμματος «Φύλο και Νέα Εκπαιδευτικά και Εργασιακά Περιβάλλοντα στην Κοινωνία της Πληροφορίας» του Πανεπιστημίου Αιγαίου στον εικονικό κόσμο Second Life (SL), στις 3 Ιουλίου 2014, ημέρα Πέμπτη, ώρες 9:30 - 15:00.

Βασικοί στόχοι του συνεδρίου είναι η συζήτηση θεμάτων που αφορούν:
1. Τις έμφυλες τάσεις της επιχειρηματικότητας
2. Την προώθηση της χρήσης των Νέων Τεχνολογιών
3. Την εξοικείωση με τους εικονικούς διαδικτυακούς κόσμους ως δυνατότητα επικοινωνίας της επιστημονικής κοινότητας και του κοινού.

Το συνέδριο αυτό απευθύνετε σε στελέχη της εκπαίδευσης όλων των βαθμίδων και τύπων, σε ανθρώπους του επιχειρηματικού κόσμου, σε απόφοιτους/ες και φοιτητές/τριες του συγκεκριμένου ΠΜΣ, αλλά και σε κάθε ενδιαφερόμενο/η.

Η διεξαγωγή του συνεδρίου θα πραγματοποιηθεί στη διεύθυνση:
maps.secondlife.com/secondlife/RhodesGenderPostgrad/142/93/23 του εικονικού κόσμου Second Life (SL).

Η Open Mellon A.E. θα διαθέσει κατάλληλα εξοπλισμένο χώρο στις εγκαταστάσεις της, προκειμένου οι ενδιαφερόμενοι να μπορέσουν να παρακολουθήσουν και να συμμετάσχουν στο συνέδριο μέσω του εικονικού κόσμου Second Life.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://synedriofylo2014.blogspot.gr/ καθώς και στα στοιχεία επικοινωνίας της Open Mellon A.E.

Νέα δικαιώματα ενιαίας ενίσχυσης, συνολικού ύψους 20 εκατομμυρίων ευρώ, χορηγούνται από το εθνικό απόθεμα για το έτος ενισχύσεων 2013, με απόφαση του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Γιώργου Καρασμάνη, σε όλους τους αγρότες (γεωργούς και κτηνοτρόφους) που ξεκίνησαν την επαγγελματική τους δραστηριότητα το 2011 και μετά και δεν κατέχουν κανένα δικαίωμα ενιαίας ενίσχυσης.
Με την εν λόγω υπουργική απόφαση ενισχύεται η θέση των νέων αυτών αγροτών, καθώς με τις διατάξεις της νέας Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ), βασική προϋπόθεση για την απόκτηση νέων δικαιωμάτων την περίοδο εφαρμογής της καινούργιας ΚΑΠ – 2015 έως και 2020 – θα αποτελεί η είσπραξη άμεσων ενισχύσεων το 2013.
Έτσι, όπως επισήμανε σε δηλώσεις του ο κ. Καρασμάνης, οι γεωργοί και κτηνοτρόφοι αυτής της κατηγορίας (που ξεκίνησαν δηλαδή την αγροτική τους δραστηριότητα το 2011 και δεν κατείχαν μέχρι σήμερα δικαιώματα ενιαίας ενίσχυσης), μπορούν πλέον να αποκτήσουν πρόσβαση στις άμεσες ενισχύσεις της καινούργιας ΚΑΠ από το 2015 και μετά.
Πρόκειται, πρόσθεσε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, για μια ευεργετική πρωτοβουλία για τη στήριξη και την παροχή πρόσβασης σε κοινοτικές ενισχύσεις στο νεότερο και πιο δυναμικό τμήμα των Ελλήνων αγροτών, που με αυτές είναι σε θέση να δημιουργήσουν περαιτέρω προστιθέμενη αξία στην ελληνική γεωργία και κτηνοτροφία.

Αυξημένα κατά 87% είναι τα κονδύλια που θα διατεθούν στον αλιευτικό τομέα της χώρας μας την επταετία 2014-2020, σε σύγκριση με την προηγούμενη προγραμματική περίοδο 2007-2013, σύμφωνα με το νέο κοινοτικό κανονισμό για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας, που υιοθετήθηκε επί ελληνικής προεδρίας.

Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Γιώργος Καρασμάνης και ο Αναπληρωτής Υπουργός Πάρις Κουρκουλόπουλος ενημερώθηκαν από την Κοινοτική Επίτροπο Θαλασσίων Υποθέσεων και Αλιείας Μαρία Δαμανάκη για τις πιστώσεις που αναλογούν στην Ελλάδα στους τομείς της αλιείας και των υδατοκαλλιεργειών στο νέο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας (ΕΠΑΛ) 2014-2020, το συνολικό ύψος των οποίων ανέρχεται στα 388.777.914 ευρώ.

Από το ποσό αυτό τα 309.622.000 ευρώ (έναντι 207.832.237 ευρώ στο προηγούμενο ΕΠΑΛ 2007-2013) προορίζονται για τη χρηματοδότηση προγραμμάτων για τη βιώσιμη ανάπτυξη της ελληνικής αλιείας, των υδατοκαλλιεργειών και τη βελτίωση της μεταποίησης αλιευμάτων και προϊόντων υδατοκαλλιέργειας. Ποσό 54.064.787 ευρώ θα διατεθεί για τον έλεγχο και την επιθεώρηση αλιευτικών σκαφών, 16.368.547 ευρώ για τη συλλογή αλιευτικών δεδομένων, 4.277.020 ευρώ για την ενίσχυση της αποθεματοποίησης αλιευτικών προϊόντων και 4.445.560 ευρώ για την εφαρμογή Ολοκληρωμένης Θαλάσσιας Πολιτικής.

Η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων εξέφρασε την ικανοποίησή της για τη σημαντική αυτή αύξηση των προς διάθεση κονδυλίων, επισημαίνοντας την πρόθεσή της να καταβάλει όλες τις απαιτούμενες προσπάθειες προκειμένου η απορρόφηση των κοινοτικών πόρων να πραγματοποιηθεί με τους καλύτερους δυνατούς ρυθμούς, ώστε να στηριχθεί περαιτέρω η εγχώρια αλιευτική παραγωγή και ο κλάδος των ιχθυοκαλλιεργειών.