Νέα

Ο αγροδιατροφικός τομέας είναι το μείζον παραγωγικό σύμπλεγμα στην οικονομία της Περιφέρειας Θεσσαλίας, και είναι κοινά αποδεκτό ότι ένας από τους πλέον στρατηγικούς άξονες και κλάδους στους οποίους θα πρέπει να βασισθεί η εθνική οικονομία είναι η αγροτική παραγωγή, εντούτοις το στρατηγικό αυτό πλεονέκτημα της χώρας παραμένει ανεκμετάλλευτο, καθώς παρατηρούνται σημαντικές ελλείψεις σε γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες στον αγροτικό πληθυσμό, όχι μόνο σε άτομα μεγαλύτερης ηλικίας, αλλά και στους νέους.

Αυτό το κενό έρχεται να καλύψει το “Ι.ΙΕΚ Open Mellon”, μέσα από την παροχή εκπαιδευτικών υπηρεσιών που συμβάλλουν στην αναβάθμιση του παραγόμενου αγροτικού προϊόντος και κατ’ επέκταση στην ενίσχυση της τοπικής και της εθνικής οικονομίας. Αγροτικό προϊόν το οποίο θα βασίζεται στην ποιότητα, στην τυποποίηση, στην εξωστρέφεια, στη διαφοροποίηση και μοναδικότητα

Ετσι λοιπόν ο Εκπαιδευτικός Οργανισμός Open Mellon A.E. που πρωτοπορεί στην παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών στον Αγροδιατροφικό τομέα και σε συνεργασία με τον Δήμο Ελασσόνας διοργανώνει ημερίδα την Τετάρτη 11 Μαΐου 2016 και ώρα 12:00 στην Αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Ελασσόνας με θέμα «Προβλήματα και Προοπτικές Ανάπτυξης των Αγροδιατροφικών προϊόντων της περιοχής Ελασσόνας».

Στην ημερίδα θα μιλήσουν οι παρακάτω:

 • Ευαγγέλου Νίκος Δήμαρχος Ελασσόνας
 • Γενιτσεφτσής Χρήστος Πρόεδρος Open Mellon A.E.
 • Αβραμούδης Βασίλης Διευθύνων Σύμβουλος Open Mellon A.E.
 • Μπεσλεμές Δημήτρης Γεωπόνος φυτικής παραγωγής ΜSc, PhD, Eιδικός στις τεχικές Καλλιέργειας
 • Kαραστέργιος Γιάννης Γεωπόνος MSc, PhD Ειδικός σε Θέματα φυτοπροστασίας και γεωργικής οικονομίας
 • Δελβινιώτης Θωμάς Χημικός Μηχανικός, Ειδικός στην Τεχνολογία Γάλακτος και στην Τυροκομία
 • Κολτσίδας Γιώργος Κτηνίατρος ,Ειδικός στα παραγωγικά ζώα
 • Θεοφάνης Λίππας Γεωπόνος Ζωικής Παραγωγής ΜSc, Ειδικός στην Διατροφή ζώων
 • Μπούκη Βιβή Γεωπόνος τεχνολογίας τροφίμων, Ειδική στην μεταποίηση

Στη συνέχεια θα απαντηθούν ερωτήσεις που ενδιαφέρουν γεωργούς , κτηνοτρόφους , προέδρους συνεταιρισμών κ.α.

Σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2008 πιστοποιήθηκε η Open Mellon Α.Ε. από την Q-check, επιβεβαιώνοντας την στρατηγική και τη δέσμευση της εταιρείας για την παροχή υπηρεσιών ποιότητας προς τους πελάτες της.

Το πεδίο εφαρμογής της πιστοποίησης καλύπτει το σύνολο των δραστηριοτήτων της αφού αναφέρεται:

 • Στον σχεδιασμό και την παροχή υπηρεσιών Αρχικής (Ι.Ε.Κ.) και Συνεχιζόμενης (Κε.Δι.Βι.Μ 2) Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης
 • Την υλοποίηση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων και Πρωτοβουλιών
 • Την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού.

Η πιστοποίηση της Open Mellon A.E. κατά το πρότυπο ISO 9001, διασφαλίζει ότι η εταιρεία δεσμεύεται και ακολουθεί τις απαραίτητες διεργασίες προκειμένου να υπάρχει συνεχής βελτίωση των προσφερόμενων υπηρεσιών της, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του πελάτη και με βάση τα όσα ορίζονται από την ισχύουσα νομοθεσία.

Ιδιαίτερης σημασίας είναι το γεγονός ότι ο εκπαιδευτικός Οργανισμός δεν πιστοποιεί μόνον την παροχή των υπηρεσιών Εκπαίδευσης – Κατάρτισης που προσφέρει τόσο ως Κε.Δι.Βι.Μ 2, όσο και ως Ι.Ε.Κ., αλλά και τον σχεδιασμό αυτών των υπηρεσιών.

Με τον τρόπο αυτό η Open Mellon A.E., επιβεβαιώνει ότι στρατηγικά επιδιώκει και έχει τη δυνατότητα να σχεδιάζει υπηρεσίες εκπαίδευσης, που οδηγούν σε μαθησιακά αποτελέσματα τα οποία εξασφαλίζουν την ανάπτυξη του Ανθρώπινου Κεφαλαίου.

 

Οι Εκπαιδευτές Ενηλίκων (Αγγελική Μακρή, Δημήτριος Κυρίτσης, Χαράλαμπος Ζιώγας και Ελένη Λιάγκουρα) είχαν την ευκαιρία να επιμορφωθούν σε πρόγραμμα Erasmus+ KA1 με τίτλο : “Managing the fast technological change, for all educators” από το φορέα αποστολής Open Mellon ΑΕ.

Το επιμορφωτικό πρόγραμμα, διάρκειας 5 ημερών, υλοποιήθηκε από 11 έως 15 Απριλίου του 2016 στην Πάφο της Κύπρου στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος ERASMUS+ ΚΑ1 και έδωσε τη δυνατότητα στους συμμετέχοντες εκπαιδευτές ενηλίκων να γνωρίσουν καινοτόμες διδακτικές τεχνικές & μεθόδους διδασκαλίας στην Μικτή Μάθηση καθώς και να συνεργαστούν σε ευρωπαϊκό επίπεδο ανταλλάσσοντας πολιτισμικά στοιχεία και εκπαιδευτικές εμπειρίες.

Η εμπειρία και οι δεξιότητες που αποκτήθηκαν από τους συμμετέχοντες εκπαιδευτές θα διαδοθούν σε συνεργαζόμενους εκπαιδευτές ενηλίκων μέσα από τη διοργάνωση ημερίδων, επιμορφωτικών σεμιναρίων αλλά και τηλεκπαιδεύσεων.