Νέα

Στο πλαίσιο του έργου “Innovative training material to INSPIRE and Empower Young and Women to Startup (INSPIREYoWUP)”, την Παρασκευή 19 Ιουνίου και ώρα 18:30 θα πραγματοποιηθεί στις εγκαταστάσεις της Open Mellon πιλοτικό εργαστήριο με στόχο να ενθαρρύνει και να τους ενδυναμώσει τους συμμετέχοντες να ξεκινήσουν και να διατηρήσουν τη δική τους επιχείρηση.

Το έργο INSPIRE
Το ευρωπαϊκό συγχρηματοδοτούμενο έργο με τον τίτλο “Innovative training material to INSPIRE and Empower Young and Women to Startup (INSPIREYoWUP)” http://www.inspireyowup.eu/, έχει αναπτύξει εκπαιδευτικό υλικό για την υποστήριξη της επιχειρηματικότητας των γυναικών και των νέων στην Ευρώπη, και κυρίως, για να τους ενθαρρύνει και να τους ενδυναμώσει να ξεκινήσουν και να διατηρήσουν τη δική τους επιχείρηση. Το INSPIRE συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης υλοποιείται σε έξι ευρωπαϊκές χώρες (Νορβηγία, Ελλάδα, Ιρλανδία, Ισπανία, Κύπρος, και Ολλανδία), και συντονίζεται από το Ευρωπαϊκό Κέντρο Γυναικών και Τεχνολογίας (ECWT) στη Νορβηγία. Στην κοινοπραξία του έργου συμμετέχουν επίσης οι εξής οργανισμοί: Δημοκρατικός Συναγερμός (Κύπρος), Business development Friesland (Ολλανδία), Μίλητος Συμβουλευτική Α.Ε. (Ελλάδα), CorkBIC (Ιρλανδία), CEEI Burgos (Ισπανία). Το υλικό έχει αναπτυχθεί στην Αγγλική γλώσσα, ενώ υπάρχει σχετική επισκόπηση και στα Ελληνικά.

Η ανάπτυξη του περιεχομένου του εκπαιδευτικού υλικού έχει βασισθεί σε πρωτογενή έρευνα που έγινε στις συμμετέχουσες χώρες στο έργο. Η δομή του υλικού όπως παρουσιάζεται στην εκπαιδευτική πλατφόρμα έχει ως εξής:

  • Ενότητα 1: Αναγνώριση ευκαιρίας (Module 1: Opportunity recognition)
  • Ενότητα 2: Λογιστική και οικονομική μοντελοποίηση (Module 2 Accounting and Financial Modeling)
  • Ενότητα 3 Mentoring (Module 3: Mentoring)

Ο συνδυασμός των εκπαιδευτικών αντικειμένων καλύπτει τις ανάγκες των νέων ή/καi επίδοξων επιχειρηματιών, τόσο σε θέματα τεχνικής φύσης, όπως για παράδειγμα το οικονομικό αντικείμενο μιας επιχείρησης και η διαχείρισή του, όσο και σε θέματα που είναι σχετικά με τη φύση της επιχειρηματικότητας ως μιας διαδικασίας που εκκινεί από τον εντοπισμό και την αξιοποίηση επιχειρηματικών ευκαιριών, αλλά και θέματα πρακτικών καθοδήγησης και υποστήριξης των επιχειρηματιών στα πρώτα τους βήματα, όπως είναι αυτή του mentoring.

Για περισσότερες πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής στο εργαστήριο μπορείτε να απευθύνεστε στην Open Mellon A.E. και στο τηλέφωνο 2410 551320.

Δωρεάν πιλοτικό πρόγραμμα σε σχέση με το αγροτικό μάρκετινγκ διοργανώνεται στην Open Mellon στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου Farm Inc.
Το πρόγραμμα απευθύνονται σε παραγωγούς, ιδιοκτήτες και εργαζόμενους σε γεωργικές επιχειρήσεις, εκπροσώπους αγροτικών ενώσεων και συνεταιρισμών, αλλά και σε εκπαιδευτές επαγγελματικής κατάρτισης και συμβούλους μάρκετινγκ και αγροτικής ανάπτυξης, στους οποίους θα γίνει παρουσίαση του εκπαιδευτικού υλικού που αναπτύχθηκε από την κοινοπραξία του έργου Farm Inc, και ιδιαιτέρως των ενοτήτων που αφορούν στην διεθνοποίηση (internationalization) και την εμπορική σήμανση (branding).

Κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου στους συμμετέχοντες θα παρουσιαστούν βέλτιστες πρακτικές που ακολουθήθηκαν από τον Συνεταιρισμό «ΘΕΣγάλα-ΠΙΕς», και σε σχέση με τις βασικές ενότητες του εκπαιδευτικού υλικού που αναπτύσσεται στο πλαίσιο του έργου Farm inc.:

  • Καλό Πλάνο Μάρκετινγκ
  • Απευθείας πώληση
  • Ποιότητα
  • Η δύναμη του τοπικού σήματος

To ευρωπαϊκό έργο Farm inc., συγχρηματοδοτούμενο από το πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αφορά σε εκπαίδευση στο marketing & branding αγροτικών προϊόντων.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συμμετέχουν στο σεμινάριο που θα διεξαχθεί την 23/06/2015 και ώρα 18:00 στις εγκαταστάσεις της Open Mellon (Αλ. Παναγούλη 73, 41223 Λάρισα), εφόσον δηλώσουν συμμετοχή μέχρι τη Δευτέρα 22 Ιουνίου 2015. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το έργο μπορείτε να ανατρέξετε στην ιστοσελίδα www.farminc.eu.

Το ευρωπαϊκό έργο Farm Inc.
Το έργο Farm Inc. ασχολείται με το ζήτημα της ανταγωνιστικότητας σε επίπεδο αγροκτήματος και έχει ως στόχο να διευκολύνει τη βιωσιμότητα της λειτουργίας του αγροτικού τομέα βελτιώνοντας παράλληλα και την ποιότητα της επαγγελματικής κατάρτισης στις χώρες που συμμετέχουν στο έργο.

Το διετές έργο, ξεκίνησε τις δράσεις του το 2013 και ολοκληρώνεται τον Σεπτέμβριο 2015, ενώ η κοινοπραξία αποτελείται από εταίρους, μεταξύ των οποίων η Militos Consulting S.A., και η Ελληνοαμερικανική Ένωση από την Ελλάδα, ενώ συμμετέχουν εταίροι από το Βέλγιο, την Ιταλία, την Κύπρο και τη Λετονία.

Η αναγκαιότητα και η χρησιμότητα της Συμβουλευτικής Σταδιοδρομίας στις μέρες μας είναι περισσότερο από ποτέ αναγκαία. Ο άνθρωπος σήμερα ζει σε ένα κόσμο απαιτήσεων, έντονων συγκρούσεων, κοινωνικό οικονομικών αλλαγών, πολλών προκλήσεων και μεταβάσεων. Η παραδοσιακή μορφή σταδιοδρομίας όπου ο άνθρωπος δούλευε σε μια εργασία για ολόκληρη την ζωή του παύει να υπάρχει. Καλείται μέσα σε ένα καινούριο πλαίσιο αμφιβολίας, αβεβαιότητας, άγχους, αστάθειας να αναπτύσσεται, να προσαρμόζεται, να μεταβαίνει ίσως σε καινούριες μορφές εργασίας. Επίσης, να είναι πιο δημιουργικός, να φτιάχνει ευκαιρίες, να είναι θετικός και να επιλέγει τις πιο ευεργετικές και λειτουργικές αποφάσεις για τον ίδιο λαμβάνοντας υπόψη και αναπτύσσοντας όλους τους ρόλους της ζωής του. Τα παραπάνω απαιτούν ενεργή συμμετοχή, γνώση του εαυτού, καλή συναισθηματική αυτοδιαχείριση, πρωτοβουλία, ευθύνη και αυτονομία.

Με βάση τα παραπάνω γίνεται κατανοητό, ότι και ο ρόλος του Συμβούλου επαγγελματικού προσανατολισμού γίνεται ακόμη πιο απαιτητικός και πολυεπίπεδος. Για να μπορέσει να ανταποκριθεί και να στηρίξει τον ενδιαφερόμενο οφείλει να ανανεώνει τη γνώση της επιστημονικής προσέγγισης και μεθοδολογίας της Συμβουλευτικής Σταδιοδρομίας και να προσαρμόζεται στις νέες τεχνικές και προκλήσεις του 21ου αιώνα.

Ο κύκλος σεμιναρίων που θα πραγματοποιηθούν από την εταιρεία Open Mellon Εκπαίδευση – Συμβουλευτική – Θερμοκοιτίδα Επιχειρήσεων Α.Ε., θα διευκολύνουν μέσα σε ένα φιλικό, ανθρώπινο αλλά και επιστημονικό παράλληλα σύγχρονο περιβάλλον τον κάθε ενδιαφερόμενο ανεξαρτήτως ηλικίας, να αναπτυχθεί επαγγελματικά, να αξιοποιήσει τις δυνατότητές του προς όφελος του και να οραματιστεί το μέλλον του με θετικό και αποτελεσματικό τρόπο αναπτύσσοντας εκείνες τις δεξιότητες που θα τον οδηγήσουν σε μια πιο ολόπλευρη ανάπτυξη που θα έχει επιπτώσεις κυρίως στο κομμάτι του επαγγελματικού του προσανατολισμού αλλά και σε άλλους τομείς της ζωής του.

Οι δραστηριότητες θα στηριχθούν στις σύγχρονες τεχνικές Συμβουλευτικής Σταδιοδρομίας προσφέροντας στους ενδιαφερόμενους τα ερεθίσματα εκείνα που θα τους προτρέψουν να εκφράσουν τις εμπειρίες τους ελεύθερα, να δοκιμάσουν καινούριες εμπειρίες σε ένα περιβάλλον που σέβεται και στηρίζει τον ενδιαφερόμενο αναπτύσσοντας όχι μόνο προσωπικές αλλά και κοινωνικές δεξιότητες.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη συμμετοχή σας στα σεμινάρια μπορείτε απευθύνεστε στο 2410 551320, στην ιστοσελίδα www.openmellon.gr, καθώς και στα γραφεία της Open Mellon A.E. επί της οδού Αλ. Παναγούλη 73, στην Λάρισα.

Η επιστημονική υπεύθυνη του προγράμματος
Τσαλούχου Αριάδνη
Υποψήφια Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αθηνών
Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού προσανατολισμού