Νέα

Η Γνώση μετατρέπεται σε Δεξιότητα και Ικανότητα. Οι καταρτιζόμενοι της Open Mellon επιθεωρούν μελίσσια, εκτιμούν και αποφασίζουν για τον κατάλληλο χειρισμό που απαιτείται να πραγματοποιήσουν. Πρώτη επίσκεψη στο μελισσοκομείο με τον βασικό εξοπλισμό που χρησιμοποιεί και ένας έμπειρος μελισσοκόμος… καπνιστήρι, ξέστρο και μία μόνο μάσκα.

Το Σεμινάριο «Μελισσοκομία για Αρχάριους», που διοργανώνει η Open Mellon συνδυάζει βασικές θεωρητικές γνώσεις σχετικά με τη μέλισσα και την κοινωνία της, αλλά και την απαραίτητη πρακτική εξάσκηση. Είναι με τέτοιο τρόπο δομημένο (πρόγραμμα σπουδών, μαθησιακά αποτελέσματα), έτσι ώστε οι συμμετέχοντες καταρτιζόμενοι μετά το πέρας του προγράμματος να είναι ικανοί να διαχειριστούν μόνοι τους και αποτελεσματικά έναν μικρό αριθμό μελισσιών.

Οι συνεργασία της Open Mellon με έμπειρους μελισσοκόμους οι οποίοι παρέχουν υποστήριξη και συμβουλευτική και μετά το τέλος του σεμιναρίου, καθιστούν το πρόγραμμα κατάρτισης την πλέον ολοκληρωμένη επιλογή για κάποιον που θέλει γνωρίσει τον θαυμαστό κόσμο της μέλισσας.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη συμμετοχή σας στους επόμενους κύκλους σεμιναρίων που διοργανώνονται μπορείτε απευθύνεστε στο 2410 551320, στην ιστοσελίδα www.openmellon.gr, καθώς και στα γραφεία της Open Mellon A.E. επί της οδού Αλ. Παναγούλη 73, στην Λάρισα.

Η διοίκηση αγροτικών εκμεταλλεύσεων ασχολείται με την οικονομική διάσταση των τεχνικών καλλιέργειας, των επενδύσεων, καθώς και τη γενική επεξεργασία των τροφίμων. Με την αλλαγή της δυναμικής της παγκόσμιας παραγωγής τροφίμων, αυτό το πεδίο είναι ένα από τα ταχύτερα αναπτυσσόμενα στον κόσμο.

Δεδομένου ότι έννοιες όπως η παραγωγικότητα και επισιτιστική ασφάλεια παίζουν τόσο σημαντικό ρόλο στον εφοδιασμό τροφίμων του κόσμου, η πρωτογενής παραγωγή αποκτά ξανά μεγάλες δυνατότητες.

Η γεωργία δεν είναι ταυτόσημη πλέον με παραδοσιακού τύπου γεωργικές εκμεταλλεύσεις. Οικονομικές και περιβαλλοντικές πιέσεις έχουν σφυρηλατήσει μια ιδιαίτερα ανταγωνιστική παγκόσμια γεωργική βιομηχανία που περιλαμβάνει παραγωγή τροφίμων και ινών, τη μεταποίηση, τη συσκευασία, τη διανομή και εξαγωγές και όλα αυτά να καθοδηγούνται από τις δυνάμεις της αγοράς και των καταναλωτών.

Προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι προκλήσεις που προσφέρονται από το γεωργικό κλάδο, οι παραγωγοί χρειάζονται ένα συνδυασμό ορθών τεχνικών διοίκησης των εκμεταλλεύσεών του. Διαρκής στόχος πρέπει να είναι η παροχή εξειδικευμένων γνώσεων που να επιτρέπουν στους παραγωγούς να αξιοποιούν ευκαιρίες για την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας και τη χειραφέτηση των αγροτικών κοινοτήτων μέσω της αριστείας.

Καθώς το πεδίο αναπτύσσεται, η εκπαίδευση και η κατάρτιση έχουν γίνει μια σημαντική προτεραιότητα για πολλές επιχειρήσεις. Για να γίνει κατανοητό το πλήρες εύρος του κλάδου και οι προκλήσεις που αυτός αντιμετωπίζει, δεν έχει παρά να εστιάσει το ενδιαφέρον του στις σημαντικές αλλαγές που έχουν συμβεί στο πλαίσιο της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ) και στο διεθνές εμπόριο αγροτικών προϊόντων.

Το σεμινάριο «Διοίκηση Γεωργικών εκμεταλλεύσεων και εμπορία αγροτικών προϊόντων» που διοργανώνεται από την Open Mellon το Σάββατο 18 και 25 Απριλίου, κατευθύνει τους παραγωγούς στον τρόπο αξιολόγησης και λήψης των κατάλληλων αποφάσεων, προκειμένου να αρχίσουν να προσανατολίζονται σε εκμεταλλεύσεις που θα ανταποκρίνονται κυρίως στην αγορά.

Μέσα από πρακτικά παραδείγματα και εργαλεία οι συμμετέχοντες θα μπορούν να μετρήσουν την απόδοση μιας επένδυσης και τις ευκαιρίες που παρέχονται στο πλαίσιο της νέας ΚΑΠ με στόχο την αύξηση του εισοδήματος τους ανεξάρτητα από το ύψος και την ύπαρξη οικονομικών ενισχύσεων.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε απευθύνεστε στο 2410 551320, στην ιστοσελίδα www.openmellon.gr, καθώς και στα γραφεία της Open Mellon A.E. επί της οδού Αλ. Παναγούλη 73, στην Λάρισα.

Δηλώσεις Συμμετοχής μέχρι την Πέμπτη 16/04/2015.

Η άνοιξη είναι προ των πυλών και υπάρχει πιο χαρακτηριστική ανοιξιάτική εικόνα από μια μέλισσα πάνω σε ένα λουλούδι; Μπαίνουμε σε ένα δενδροκομείο ή σε ένα ανθισμένο λιβάδι και το βουητό των μελισσών μας συνεπαίρνει…

Κι όμως αυτή η εικόνα που την θεωρούμε δεδομένη έχει τα τελευταία χρόνια τεθεί σε κίνδυνο και αμφισβήτηση. Η ύπαρξη των μελισσών, που ειδικά στην Ελλάδα, λόγω της μεγάλης πυκνότητας μελισσιων θεωρείται δεδομένη, σε άλλες χώρες προκαλεί πονοκέφαλο σε μελισσοκόμους, αγρότες αλλά και κυβερνήσεις. Η εξαφάνιση των μελισσών είναι φαινόμενο της εποχής μας με ανυπολόγιστες συνέπειες για τον πλανήτη.

Τι επιπτώσεις όμως μπορεί να έχει η μείωση των πληθυσμών ενός τόσο μικρού εντόμου; Κάποιος μπορεί να πει ότι το μέλι και τα υπόλοιπα προϊόντα της μέλισσας δεν είναι είδη πρώτης ανάγκης, απαραίτητα για την επιβίωση του ανθρώπου. 

Η συμβολή της μέλισσας στο περιβάλλον και στην αγροτική παραγωγή είναι έμμεση αλλά καθοριστική. Η επίσκεψη των μελισσών στα άνθη των φυτών γίνεται μεν για συλλογή τροφής (μέλι, γύρη), όμως έχει ως αποτέλεσμα μια πολύ σημαντική για τα φυτά διεργασία: την επικονίαση.

Με απλά λόγια, τα περισσότερα φυτά, καλλιεργούμενα και αυτοφυή είναι σταυροεπικονιαζόμενα, δηλαδή για να γονιμοποιηθούν πρέπει να μεταφερθεί γύρη από φυτό σε φυτό, ενώ η γύρη από το ίδιο φυτό δεν γονιμοποιεί τα άνθη τους. Χωρίς γονιμοποίηση των ανθέων δεν παράγονται καρποί και χωρίς καρπούς δεν υπάρχει αγροτική παραγωγή. Και μαντέψτε ποιος μεταφέρει τη γύρη από φυτό σε φυτό, ποιος δηλαδή επικονιάζει τα άνθη: οι μέλισσες! Πάνω από το 90% των καλλιεργούμενων φυτών είναι σταυροεπικονιαζόμενα και η αξία της επικονίασης που παρέχει η μέλισσα στα φυτά αυτά υπολογίζεται ότι είναι 150 φορές μεγαλύτερη από την αξία των παραγόμενων μελισσοκομικών προϊόντων!

Δεν θα πρέπει ακόμη να παραβλέψουμε τη συνεισφορά της μέλισσας μέσω της επικονίασης στην διατήρηση της αυτοφυούς βλάστησης και της βιοποικιλότητας του πλανήτη. Το μεγαλύτερο ποσοστό των αυτοφυών φυτών είναι σταυροεπικονιαζόμενα, συνεπώς χρειάζονται τις μέλισσες για να γονιμοποιηθούν και να παράγουν καρπούς και σπέρματα. Χωρίς μέλισσες δεν θα παραχθεί τίποτα από τα δύο άρα τα φυτά δεν θα μπορέσουν να πολλαπλασιαστούν και θα κινδυνέψουν με εξαφάνιση. Επιπλέον τα φυτοφάγα ζώα που βασίζονται στους καρπούς αυτών των φυτών για τη διατροφή τους θα εξαφανιστούν και θα τα ακολουθήσουν τα σαρκοφάγα. Είναι εμφανές ότι χωρίς τις μέλισσες το οικοσύστημα είναι καταδικασμένο να καταρρεύσει και οι συνέπειες θα είναι ανυπολόγιστες για όλο τον πλανήτη.

Κι όμως η σημασία της μέλισσας, που λίγο ως πολύ είναι σε όλους γνωστή, δεν μπορούμε να πούμε ότι αναγνωρίζεται και στην πράξη. Στην πραγματικότητα οι μέλισσες είναι υπό διωγμό! Ας αναλογιστούμε πόσοι ψεκασμοί με επικίνδυνα για τις μέλισσες φυτοφάρμακα γίνονται, ακόμη και σε ανθισμένα φυτά. Πόσες φορές δεν ακούσαμε για διενέξεις μελισσοκόμων με αγρότες, κτηνοτρόφους αλλά ακόμη και ξενοδόχους καθώς φαίνεται ότι τα μελίσσια ενοχλούν τους τουρίστες! Και να σκεφτεί κανείς ότι σε άλλες χώρες οι αγρότες πληρώνουν τους μελισσοκόμους για να τοποθετούν τα μελίσσια τους κοντά στις καλλιέργειές τους!

Η περίφημη «οικολογική συνείδηση» μένει τις περισσότερες φορές στα λόγια ενώ οι πράξεις είναι που μπορούν να σώσουν το περιβάλλον. Εάν λοιπόν θέλουμε να προστατεύσουμε το ήδη εύθραυστο οικοσύστημα του πλανήτη μας, ας ξεκινήσουμε προστατεύοντας τις μέλισσες και τους ανθρώπους που ζουν μαζί τους, τους μελισσοκόμους. Πρέπει να θυμόμαστε πάντα ότι όσα κι αν είναι τα οφέλη των μελισσοκόμων από τη μελισσοκομία, πολλαπλάσια είναι η προσφορά τους στην αγροτική παραγωγή και στο φυσικό περιβάλλον, και η προσφορά αυτή πρέπει επιτέλους να αρχίσει να αναγνωρίζεται.

Για την Open Mellon A.E.,
Κώστα Μιναχείλης
Γεωπόνος – Μελισσοκόμος

Ο εκπαιδευτικός οργανισμός Open Mellon A.E. συνεχίζει την ενημέρωση των Αγροτών σε ολιγομελή τμήματα, προκειμένου να παράσχει έγκυρη ενημέρωση και συμβουλευτική στους παραγωγούς σχετικά με τα δικαιώματα και υποχρεώσεις τους και πως αυτά καθορίζονται σύμφωνα με την Νέα ΚΑΠ μέχρι το 2020.
Το επόμενο σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 30/03/2015 και ώρα 18:30 και οι συμμετέχοντες θα έχουν τη δυνατότητα να επιλύσουν οποιαδήποτε απορία μπορεί να έχουν σχετικά με:

 • το πώς θα διαμορφωθούν τα δικαιώματα τους σύμφωνα με την Νέα ΚΑΠ.
 • τις καλλιέργειες (έκταση – είδος) που θα πρέπει να καταγραφούν στη δήλωση ΟΣΔΕ 2015 ώστε να έχουν τη μικρότερη δυνατή απώλεια εισοδήματος.
 • τις υποχρεώσεις που έχουν όσο αφορά το «Πρασίνισμα».

Για Δηλώσεις συμμετοχής μπορείτε να απευθύνεστε στο 2410 551320 και στα γραφεία του Οργανισμού επί της οδού Αλ. Παναγούλη 73 στη Λάρισα.

Η διεθνοποίηση των οικονομικών σχέσεων και η ταχεία ανάπτυξη της διεθνούς αγοράς, έχει καταστήσει επιτακτική την ανάγκη για δημιουργία συνεχώς νέων συνεργασιών μεταξύ των επιχειρήσεων διαφορετικών χωρών. Παράλληλα για μια οικονομία που θέλει να χαρακτηρίζεται ως εξωστρεφής, ο προσανατολισμός στις αγορές του εξωτερικού αποτελεί μία επιβεβλημένη επιλογή.

Ο αγροτοδιατροφικός τομέας της χώρας κερδίζει διαρκώς μερίδια στις διεθνείς αγορές και σύμφωνα με έρευνα του Πανελληνίου Συνδέσμου Εξαγωγέων, σχεδόν το 30% των νέων επιχειρήσεων που αποκτούν σήμερα εξαγωγικό προσανατολισμό, αφορά τα προϊόντα διατροφής της ελληνικής γης. Η Ελλάδα παραμένει ένας από τους βασικότερους προμηθευτές αγροτικών προϊόντων στις διεθνείς αγορές, με σημαντική παρουσία στις περισσότερες αγορές των χωρών-μελών της Ε.Ε. και του ΟΟΣΑ.

Η «Open Mellon Εκπαίδευση – Συμβουλευτική – Θερμοκοιτίδα Επιχειρήσεων Α.Ε.» ξεκινά την έναρξη υλοποίησης μίας σειράς σεμιναρίων με στόχο την ενημέρωση και εκπαίδευση όλων των εμπλεκόμενων φορέων στον χώρο της γεωργίας και κτηνοτροφίας, προκειμένου να είναι σε θέση να υλοποιήσουν όλα τα απαραίτητα βήματα για την πώληση των προϊόντων τους στο εξωτερικό.

Τα αναμενόμενα οφέλη θα είναι η πλήρης ενημέρωση σχετικά με το πλαίσιο που διέπει τις εξαγωγές, σε θεσμικό, τραπεζικό, αλλά και επιχειρησιακό επίπεδο. Σημειώνεται με ιδιαίτερη έμφαση, ότι οι τελευταίες εξελίξεις στον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου (ΠΟΕ) έχει αλλάξει δραστικά τους κανόνες εμπορίας αγροτικών προϊόντων, διατηρώντας όμως μια σημαντική διαφοροποίηση όσον αφορά σε συγκεκριμένα προϊόντα. Αυτή η κανονιστική διαφοροποίηση, σε συνδυασμό με την έντονη ποικιλομορφία διατροφικών συνηθειών, επιβάλλει την καλή γνώση του θεσμικού πλαισίου οργάνωσης και υλοποίησης εξαγωγών, αλλά και μεθοδολογιών συγκέντρωσης, ανάλυσης και αξιοποίησης πληροφοριών που σχετίζονται με διατροφικά πρότυπα καταναλωτών άλλων χωρών.
Η παροχή εξειδικευμένων γνώσεων και πληροφοριών στο αντικείμενο των εξαγωγών αγροτικών προϊόντων αποτελεί προαπαιτούμενο για μια επιτυχή έκβαση του εγχειρήματος. Τα πλέον απαραίτητα στοιχεία που πρέπει να γνωρίζει κάποιος πριν να επιχειρήσει να προωθήσει τα προϊόντα του σε ξένες αγορές συνοψίζονται στα ακόλουθα:

 1. Παροχή τεχνικής βοήθειας για την κατάρτιση ενός σύντομου σχεδίου μάρκετινγκ εξαγωγών.
 2. Παροχή Τεχνικής Βοήθειας για την αναγνώριση εξαγωγικών ευκαιριών και την ανεύρεση συνεργατών σε όλες τις χώρες, με την παροχή πληροφοριών για χονδρεμπόρους, διανομείς, σούπερ μάρκετ και κλαδικά στοιχεία που μπορούν να βοηθήσουν στην εκτίμηση της κάθε αγοράς.
 3. Πρόσβαση σε διεθνείς και ελληνικές βάσεις δεδομένων με στοιχεία για προσφορές και ζητήσεις προϊόντων.
 4. Στήριξη της διαφοροποίησης και βελτίωση προϊόντων για καλύτερη πρόσβαση σε ξένες αγορές με τη διενέργεια έρευνας αγοράς.

Το σεμινάριο εξαγωγών βήμα προς βήμα της Open Mellon A.E. αποτελεί μία δραστηριότητα που στοχεύει στην ενημέρωση των εξαγωγέων και εν δυνάμει εξαγωγέων αγροτικών προϊόντων, καλύπτοντας από τη μία τις κινήσεις που πρέπει να κάνει ένας παραγωγός για να κινηθεί επιτυχημένα στη διεθνή αγορά και τις προϋποθέσεις οργάνωσης και λειτουργίας της εκμετάλλευσης και από την άλλη θέματα που αφορούν το θεσμικό πλαίσιο και κανονισμούς που θα πρέπει να ακολουθηθούν και να τηρηθούν.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη συμμετοχή σας μπορείτε απευθύνεστε στο 2410 551320, στην ιστοσελίδα www.openmellon.gr, καθώς και στα γραφεία της Open Mellon A.E. επί της οδού Αλ. Παναγούλη 73, στην Λάρισα.

Η ζήτηση για εκπαίδευση στη μελισσοκομία, όπως και σε όλους τους κλάδους της γεωργίας έχει στο καιρό της κρίσης, αυξηθεί κατακόρυφα. Τα τελευταία χρόνια, το ενδιαφέρον για μελισσοκομικά σεμινάρια, ειδικά για αρχαρίους, είναι ιδιαίτερα έντονο, καθώς είναι πάρα πολλοί οι άνεργοι, ή/και οι εργαζόμενοι που ψάχνουν τρόπους συμπλήρωσης του εισοδήματος αλλά και αυτοί που επέστρεψαν στην επαρχία και αναζητούν νέες προσοδοφόρες ασχολίες. Όλοι οι παραπάνω τις περισσότερες φορές είναι παραπληροφορημένοι για τη μελισσοκομία από άστοχα δημοσιεύματα που υπόσχονται εύκολο και γρήγορο κέρδος.

Υπάρχουν λοιπόν πολλοί, κυρίως νέοι, που θέλουν να ασχοληθούν με τη μελισσοκομία, με μηδέν ή λίγα μελίσσια, που κάνουν τα πρώτα τους βήματα και αναζητούν εκπαίδευση, προκειμένου να αποκτήσουν τις βασικές θεωρητικές και πρακτικές γνώσεις προκειμένου να έρθουν για πρώτη φορά σε επαφή με την κοινωνία των μελισσών.

Η πλειοψηφία των προγραμμάτων κατάρτισης απευθύνονται σε πεπειραμένους μελισσοκόμους, ή δίνουν βάση στη θεωρητική εκπαίδευση, διαρκούν πολύ και έχουν υψηλό κόστος με αποτέλεσμα οι αρχάριοι να μην μπορούν να τα παρακολουθήσουν ούτε να αφομοιώσουν τη γνώση που τους προσφέρεται.

H Open Mellon A.E. έχοντας διαγνώσει τις πραγματικές ανάγκες των νέων ή δυνητικών μελισσοκόμων, ξεκινά την υλοποίηση σειράς σεμιναρίων σε συνεργασία με εκπαιδευτές και μελισσοκόμους (για την υλοποίηση της απαραίτητης πρακτικής άσκησης), οι οποίοι μπορούν να καθοδηγήσουν υπεύθυνα και αποτελεσματικά τον / την κάθε ενδιαφερόμενο / η, που σκέφτεται ή έχει αποφασίσει να ασχοληθεί με τη μελισσοκομία.

Στόχοι της εκπαίδευσης που θα παρασχεθεί είναι οι εκπαιδευόμενοι:

 • να αποκτήσουν τις βασικές θεωρητικές και πρακτικές γνώσεις για τη μέλισσα, τη μελισσοκομία και τους μελισσοκομικούς χειρισμούς.
 • να αποκτήσουν ικανότητες χειρισμού μελισσοσμηνών και εφαρμογής των βασικών μελισσοκομικών χειρισμών και εργασιών.
 • να έχουν την πρώτη τους επαφή με τη μέλισσα και την κοινωνία της και να εκτιμήσουν την σημασία της, καθώς και της μελισσοκομίας ως κλάδου.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να αναζητήσετε στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://www.openmellon.gr/training/seminars/?r=view/17, καθώς και να επικοινωνήσετε με τον Οργανισμό μας στο 2410 551320, ή δια ζώσης στις εγκαταστάσεις μας επί της οδού Αλ. Παναγούλη 73, στην Λάρισα.

Την Παρασκευή 09/01/2015 υλοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις της Open Mellon A.E., η τακτική ενημέρωση των παραγωγών σχετικά με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν στο πλαίσιο της νέας Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ) 2015 – 2020.
Η νέα ΚΑΠ (όπως και τα υπόλοιπα επιχειρησιακά προγράμματα που υπεβλήθησαν στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020), εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον περασμένο μήνα και χαράσσει τις προτεραιότητες σχετικά με τον τρόπο διαχείρισης των Αγροτικών (γεωργικών και κτηνοτροφικών) Εκμεταλλεύσεων.
Ο εκπαιδευτικός οργανισμός Open Mellon A.E. συνεχίζει την ενημέρωση των Αγροτών σε ολιγομελή τμήματα, προκειμένου να παράσχει την πλέον έγκυρη ενημέρωση και συμβουλευτική στους παραγωγούς σχετικά με τα δικαιώματα και υποχρεώσεις τους και όπως αυτά καθορίζονται μέχρι το 2020.
Δεδομένου ότι από τις 19/01/2015 ξεκινάει η υποβολή των Αιτήσεων Ενιαίας Ενίσχυσης 2015, η οποίακαι θα καθορίσει τα δικαιώματα των Γεωργών για τα επόμενα χρόνια μέχρι το 2020, η Open Mellon έχει προγραμματίσει την υλοποίηση ενημερώσεων προκειμένου να επιλύσει κάθε απορία σχετικά με:

 • Τα δικαιώματα του κάθε παραγωγού και πως αυτά θα κυμανθούν από το 2015 και μετά.
 • Την έκταση των καλλιεργειών που θα πρέπει να δηλωθούν στην δήλωση ΟΣΔΕ του 2015 προκειμένου να επιτύχουν το μεγαλύτερο δυνατό οικονομικό αποτέλεσμα.
 • Τις εκτάσεις που θα πρέπει να καλλιεργήσουν (είδη καλλιέργειας ή και αγρανάπαυσης) πέραν της κύριας καλλιέργειας εφόσον υποχρεούνται στην τήρηση του «Πρασινίσματος».

Τα επόμενα προγραμματισμένα σεμινάρια θα υλοποιηθούν την 23/01/2015 και 30/01/2015. Για τη συμμετοχή θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας δεδομένου ότι το κάθε τμήμα δεν υπερβαίνει τους 15 συμμετέχοντες. Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής στο 2410 551320 ή στα γραφεία της Open Mellon A.E. επί της οδού Αλ. Παναγούλη 73.

Ακόμη ένα σεμινάριο πραγματοποίησε την Παρασκευή 12/12/14 η Open Mellon με στόχο την καθοδήγηση των παραγωγών σχετικά με τη γεωργική πρακτική που θα πρέπει να ακολουθήσουν από το 2015 και μετά, προκειμένου να μην απολέσουν γεωργικό εισόδημα, αλλά και να προγραμματίσουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τις καλλιέργειες τους.
Απαντήσεις σε ερωτήματα όπως:

 • ποια θα είναι τα δικαιώματα μου από το 2015 και μετά;
 • με συμφέρει να καλλιεργήσω περισσότερα ή λιγότερα στρέμματα;
 • είμαι υποχρεωμένος να τηρήσω το «Πρασίνισμα»; και αν ναι πως θα το κάνω;

δίνονται μέσα από πρακτικά παραδείγματα και σύμφωνα με τα όσα ισχύουν για κάθε συμμετέχοντα Γεωργό.

Για περισσότερες πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής μπορείτε να επικοινωνείτε στο 2410 551320 και στα γραφεία μας επί της οδού Αλ. Παναγούλη 73

 

Ολοκληρώθηκε την Τετάρτη 10/12/2014 το πρώτο σεμινάριο «Λογιστικής – Φορολογικής ενημέρωσης Αγροτών», στις εγκαταστάσεις της Open Mellon. Στόχος του νέου αυτού κύκλου σεμιναρίων που εγκαινιάζει η Open Mellon είναι να καλύψει απορίες και ζητήματα που αντιμετωπίζουν Γεωργοί και Κτηνοτρόφοι και συμπληρωματικά στην τυχόν λογιστική υποστήριξη που μπορεί να έχουν από τους επαγγελματίες Λογιστές – Φοροτέχνες με τους οποίους συνεργάζονται.
Αναλύονται πάντα μέσα από πρακτικά παραδείγματα θέματα όπως:

 • Ειδικό καθεστώς Φ.Π.Α. – Κανονικό καθεστώς Φ.Π.Α.
 • Τήρηση λογιστικών βιβλίων
 • Διενέργεια απογραφής αγροτικών προϊόντων
 • Φορολόγηση αγροτικού εισοδήματος και τεκμήρια
 • Δαπάνες που εκπίπτουν φορολογικά
 • Φορολογικές παραβάσεις πρόστιμα

Για περισσότερες πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής μπορείτε να επικοινωνείτε στο 2410 551320 και στα γραφεία μας επί της οδού Αλ. Παναγούλη 73

H Open Mellon A.E. συνεχίζει να προσφέρει υπηρεσίες εκπαίδευσης, ενημέρωσης και πληροφόρησης προς του Αγρότες, αλλά και σε επαγγελματίες Γεωπόνους προκειμένου να διαχειριστούν ορθά τις γεωργικές τους εκμεταλλεύσεις. Η δράση υλοποιείται σε μικρά τμήματα με στόχο να υπάρχει εξατομικευμένη συμβουλευτική τόσο ως προς τον υπολογισμό των δικαιωμάτων, όσο και ως προς τον τρόπο εφαρμογής του «Πρασινίσματος».
Για περισσότερες πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής στο επόμενο σεμινάριο που θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 12/12/2014, μπορείτε να απευθυνθείτε στο 2410 551320 και στα γραφεία μας επί της οδού Αλ. Παναγούλη 73.