Νέα

Ξεκίνησε σήμερα στις εγκαταστάσεις της Open Mellon A.E. η υλοποίηση του προγράμματος “AutoCAD Σχεδίαση σε δύο διαστάσεις”. Οι συμμετέχοντες θα έχουν τη δυνατότητα να διδαχθούν όχι μόνο τις λειτουργίες του AutoCAD αλλά και τη φιλοσοφία που πρέπει να ακολουθείται για γρήγορη, παραγωγική και αποτελεσματική σχεδίαση. Στην διάρκεια του οι συμμετέχοντες μέσα από πληθώρα παραδειγμάτων και εφαρμογών που θα καταστούν ικανοί:

  • να σχεδιάζουν σε δυο διαστάσεις, να κάνουν αλλαγές στα σχέδια που δημιουργούν και να τα εκτυπώνουν.
  • να χειρίζονται το AutoCAD με τρόπο που θα τους διευκολύνει σε οποιαδήποτε ειδίκευση θελήσουν να το χρησιμοποιήσουν, όπως Αρχιτεκτονικό σχέδιο, Αρχιτεκτονική Τοπίου – Κήπων, Σχεδιασμός εσωτερικών χώρων, Σχεδιασμός Επίπλων, Μηχανολογικό – Ηλεκτρολογικό σχέδιο, Τοπογραφικό κλπ.

Εκπαιδευτής του σεμιναρίου το οποίο έχει διάρκεια 35 ώρες, είναι ο κος Κωνσταντίνος Ζαγγογιάννης / Διπλωματούχος Μηχανολόγος Μηχανικός. Ο κος Ζαγγογιάννης είναι πιστοποιημένος εκπαιδευτής του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης σε προγράμματα κατάρτισης με αντικείμενο το Autocad και Έκτακτος εργαστηριακός συνεργάτης στο Τμήμα Ηλεκτρολογίας της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών του Τ.Ε.Ι. Λάρισας στα μαθήματα: ι)“Μελέτη-Σχεδίαση Η/Μ εγκαταστάσεων με την χρήση Η/Υ – AFINE” (εργαστήριο), ιι) Αρχές σχεδίασης - Autocad 2D (Θεωρία, εργαστήριο), ιιι) Σχεδίαση σε 3 διαστάσεις – Autocad 3D (Θεωρία, εργαστήριο).

Στο πρόγραμμα συμμετείχαν το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας με τον Επίκουρο Καθηγητή Βλόντζο Γεώργιο, ο συνεταιρισμός «ΘΕΣΓΑΛΑ-ΠΙΕΣ», ο συνεταιρισμός ΘΕΣΓΗ, στελέχη της τράπεζας Πειραιώς (τμήμα Αγροτικής Επιχειρηματικότητας), μικροί παραγωγοί, στελέχη Μάρκετινγκ, εκπαιδευτές επαγγελματικής κατάρτισης, οικονομολόγοι και γεωπόνοι.

Έγινε παρουσίαση του εκπαιδευτικού υλικού που αναπτύχθηκε από την κοινοπραξία του έργου Farm Inc., και ιδιαιτέρως των ενοτήτων που αφορούν στην διεθνοποίηση (internationalization) και την εμπορική σήμανση (branding), ενώ στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε επίσκεψη σε αυτόματο πωλητή γάλακτος όπου παρουσιάστηκε από τον κ. Γιαννακόπουλο Γιάννη της εταιρείας «ΘΕΣΓΑΛΑ-ΠΙΕΣ» η καινοτομία της εταιρείας.

To ευρωπαϊκό έργο Farm inc., συγχρηματοδοτούμενο από το πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αφορά σε εκπαίδευση στο marketing & branding αγροτικών προϊόντων. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το έργο μπορείτε να ανατρέξετε στην ιστοσελίδα www.farminc.eu.

Στόχος της συμβουλευτικής ήταν οι συμμετέχοντες άνεργοι και άνεργες, να κατανοήσουν καλύτερα τις ανάγκες τους, τις επιθυμίες τους και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν σχετικά με την πρόσβασή τους στην αγορά εργασίας. Μέσα από βιωματικές μεθόδους, επιχειρήθηκε να καλλιεργήσουν τις δεξιότητες εκείνες, που διευκολύνουν τη διαχείριση της σταδιοδρομίας τους καταλήγοντας στις αποφάσεις που είναι περισσότερο ευεργετικές για τους ίδιους.

Την επιστημονική εποπτεία του προγράμματος έχει η κα Αριάδνη Τσαλούχου, σύμβουλος επαγγελματικού προσανατολισμού με μεταπτυχιακές σπουδές στη Συμβουλευτική ψυχολογία και τον Επαγγελματικό Προσανατολισμό και υποψήφια Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου Αθηνών.

Για περισσότερες πληροφορίες και αιτήσεις συμμετοχής στον νέο κύκλο που θα υλοποιηθεί από την Open Mellon, μπορείτε να απευθύνεστε στο τηλ. 2410 551320 ή στις εγκαταστάσεις του Οργανισμού επί της οδού Αλ. Παναγούλη 73, στην Λάρισα.

Στο πλαίσιο του έργου “Innovative training material to INSPIRE and Empower Young and Women to Startup (INSPIREYoWUP)”, την Παρασκευή 19 Ιουνίου και ώρα 18:30 θα πραγματοποιηθεί στις εγκαταστάσεις της Open Mellon πιλοτικό εργαστήριο με στόχο να ενθαρρύνει και να τους ενδυναμώσει τους συμμετέχοντες να ξεκινήσουν και να διατηρήσουν τη δική τους επιχείρηση.

Το έργο INSPIRE
Το ευρωπαϊκό συγχρηματοδοτούμενο έργο με τον τίτλο “Innovative training material to INSPIRE and Empower Young and Women to Startup (INSPIREYoWUP)” http://www.inspireyowup.eu/, έχει αναπτύξει εκπαιδευτικό υλικό για την υποστήριξη της επιχειρηματικότητας των γυναικών και των νέων στην Ευρώπη, και κυρίως, για να τους ενθαρρύνει και να τους ενδυναμώσει να ξεκινήσουν και να διατηρήσουν τη δική τους επιχείρηση. Το INSPIRE συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης υλοποιείται σε έξι ευρωπαϊκές χώρες (Νορβηγία, Ελλάδα, Ιρλανδία, Ισπανία, Κύπρος, και Ολλανδία), και συντονίζεται από το Ευρωπαϊκό Κέντρο Γυναικών και Τεχνολογίας (ECWT) στη Νορβηγία. Στην κοινοπραξία του έργου συμμετέχουν επίσης οι εξής οργανισμοί: Δημοκρατικός Συναγερμός (Κύπρος), Business development Friesland (Ολλανδία), Μίλητος Συμβουλευτική Α.Ε. (Ελλάδα), CorkBIC (Ιρλανδία), CEEI Burgos (Ισπανία). Το υλικό έχει αναπτυχθεί στην Αγγλική γλώσσα, ενώ υπάρχει σχετική επισκόπηση και στα Ελληνικά.

Η ανάπτυξη του περιεχομένου του εκπαιδευτικού υλικού έχει βασισθεί σε πρωτογενή έρευνα που έγινε στις συμμετέχουσες χώρες στο έργο. Η δομή του υλικού όπως παρουσιάζεται στην εκπαιδευτική πλατφόρμα έχει ως εξής:

  • Ενότητα 1: Αναγνώριση ευκαιρίας (Module 1: Opportunity recognition)
  • Ενότητα 2: Λογιστική και οικονομική μοντελοποίηση (Module 2 Accounting and Financial Modeling)
  • Ενότητα 3 Mentoring (Module 3: Mentoring)

Ο συνδυασμός των εκπαιδευτικών αντικειμένων καλύπτει τις ανάγκες των νέων ή/καi επίδοξων επιχειρηματιών, τόσο σε θέματα τεχνικής φύσης, όπως για παράδειγμα το οικονομικό αντικείμενο μιας επιχείρησης και η διαχείρισή του, όσο και σε θέματα που είναι σχετικά με τη φύση της επιχειρηματικότητας ως μιας διαδικασίας που εκκινεί από τον εντοπισμό και την αξιοποίηση επιχειρηματικών ευκαιριών, αλλά και θέματα πρακτικών καθοδήγησης και υποστήριξης των επιχειρηματιών στα πρώτα τους βήματα, όπως είναι αυτή του mentoring.

Για περισσότερες πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής στο εργαστήριο μπορείτε να απευθύνεστε στην Open Mellon A.E. και στο τηλέφωνο 2410 551320.

Δωρεάν πιλοτικό πρόγραμμα σε σχέση με το αγροτικό μάρκετινγκ διοργανώνεται στην Open Mellon στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου Farm Inc.
Το πρόγραμμα απευθύνονται σε παραγωγούς, ιδιοκτήτες και εργαζόμενους σε γεωργικές επιχειρήσεις, εκπροσώπους αγροτικών ενώσεων και συνεταιρισμών, αλλά και σε εκπαιδευτές επαγγελματικής κατάρτισης και συμβούλους μάρκετινγκ και αγροτικής ανάπτυξης, στους οποίους θα γίνει παρουσίαση του εκπαιδευτικού υλικού που αναπτύχθηκε από την κοινοπραξία του έργου Farm Inc, και ιδιαιτέρως των ενοτήτων που αφορούν στην διεθνοποίηση (internationalization) και την εμπορική σήμανση (branding).

Κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου στους συμμετέχοντες θα παρουσιαστούν βέλτιστες πρακτικές που ακολουθήθηκαν από τον Συνεταιρισμό «ΘΕΣγάλα-ΠΙΕς», και σε σχέση με τις βασικές ενότητες του εκπαιδευτικού υλικού που αναπτύσσεται στο πλαίσιο του έργου Farm inc.:

  • Καλό Πλάνο Μάρκετινγκ
  • Απευθείας πώληση
  • Ποιότητα
  • Η δύναμη του τοπικού σήματος

To ευρωπαϊκό έργο Farm inc., συγχρηματοδοτούμενο από το πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αφορά σε εκπαίδευση στο marketing & branding αγροτικών προϊόντων.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συμμετέχουν στο σεμινάριο που θα διεξαχθεί την 23/06/2015 και ώρα 18:00 στις εγκαταστάσεις της Open Mellon (Αλ. Παναγούλη 73, 41223 Λάρισα), εφόσον δηλώσουν συμμετοχή μέχρι τη Δευτέρα 22 Ιουνίου 2015. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το έργο μπορείτε να ανατρέξετε στην ιστοσελίδα www.farminc.eu.

Το ευρωπαϊκό έργο Farm Inc.
Το έργο Farm Inc. ασχολείται με το ζήτημα της ανταγωνιστικότητας σε επίπεδο αγροκτήματος και έχει ως στόχο να διευκολύνει τη βιωσιμότητα της λειτουργίας του αγροτικού τομέα βελτιώνοντας παράλληλα και την ποιότητα της επαγγελματικής κατάρτισης στις χώρες που συμμετέχουν στο έργο.

Το διετές έργο, ξεκίνησε τις δράσεις του το 2013 και ολοκληρώνεται τον Σεπτέμβριο 2015, ενώ η κοινοπραξία αποτελείται από εταίρους, μεταξύ των οποίων η Militos Consulting S.A., και η Ελληνοαμερικανική Ένωση από την Ελλάδα, ενώ συμμετέχουν εταίροι από το Βέλγιο, την Ιταλία, την Κύπρο και τη Λετονία.

Ένα από τα πλέον ουσιαστικά προγράμματα κατάρτισης στη Μελισσοκομία ολοκληρώθηκε το Σάββατο από τον εκπαιδευτικό οργανισμό Open Mellon στη Λάρισα με πολύ μεγάλη επιτυχία. Το πρόγραμμα με τίτλο «Μελισσοκομία για αρχάριους: Γνωριμία με τη μέλισσα και την κοινωνία της, εκμάθηση βασικών μελισσοκομικών χειρισμών» εισήγαγε τους καταρτιζόμενους στο θαυμαστό κόσμο της μέλισσας και στην ενασχόληση της μελισσοκομίας.

Το παρακολούθησαν άτομα που ήθελαν να κάνουν τα πρώτα τους βήματα στη μελισσοκομία και τα οποία μέσα από μαθήματα για την κοινωνία και τη μορφολογία των μελισσών, για τη διατροφή της μέλισσας και τους μελισσοκομικούς χειρισμούς, για την κυψέλη, την κηρήθρα, τη συμπεριφορά των μελισσών και τον εξοπλισμό του μελισσοκόμου και του μελισσοκομείου, απέκτησαν τις βασικές γνώσεις και δεξιότητες χειρισμού των μελισσών.Το ιδιαίτερα σημαντικό στοιχείο του προγράμματος ήταν ότι συνδύασε τη θεωρητική εκπαίδευση με την πρακτική άσκηση σε μελισσοκομείο και πλέον οι καταρτιζόμενοι μπορούν να ασχοληθούν αποτελεσματικά με τα δικά τους μελίσσια.

Τη θεωρητική κατάρτιση έκανε ο γεωπόνος εκπαιδευτής Κώστας Μιναχείλης, ενώ η πρακτική άσκηση έγινε στα μελισσοκομεία του έμπειρου μελισσοκόμου κ. Κώστα Μυγδανάλευρου ο οποίος μύησε τους καταρτιζόμενους σε πολλά από τα μυστικά της μελισσοκομικής τέχνης.

Σύντομα θα γίνει ο 2ος κύκλος εκπαίδευσης για αρχάριους, ενώ θα πραγματοποιηθεί και εξειδικευμένο σεμινάριο με αντικείμενο «Διαδικασία συλλογής μελισσοκομικών προϊόντων». Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν το site www.openmellon.gr ή να τηλεφωνήσουν στο 2410550320 για να εξασφαλίσουν τη συμμετοχή τους σε αυτά τα σεμινάρια.