Νέα

18 Μαρ

Η Open Mellon στην Ισπανία …

Οι Εκπαιδευτές Ενηλίκων (Ηλίας Τανός, Ευάγγελος Σταματιάδης, Νικόλαος Πέτρου και Κώστας Κιτσάκης) είχαν την ευκαιρία να επιμορφωθούν σε πρόγραμμα Erasmus+ KA1 με τίτλο : “Blended learning as a European Experiential approach in education” από το φορέα αποστολής Open Mellon ΑΕ.

Το επιμορφωτικό πρόγραμμα, διάρκειας 5 ημερών, υλοποιήθηκε από 7 έως 11 Μαρτίου του 2016 στην Βαλένθια της Ισπανίας στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος ERASMUS+ ΚΑ1 και έδωσε τη δυνατότητα σε εκπαιδευτές ενηλίκων από την Ελλάδα, την Τουρκία, την Γερμανία, το Βέλγιο, την Ιταλία και την Τσεχία να γνωρίσουν καινοτόμες διδακτικές τεχνικές & μεθόδους διδασκαλίας στην Μικτή Μάθηση καθώς και να συνεργαστούν σε ευρωπαϊκό επίπεδο ανταλλάσοντας πολιτισμικά στοιχεία και εκπαιδευτικές εμπειρίες.

Η εμπειρία και οι δεξιότητες που αποκτήθηκαν από τους συμμετέχοντες εκπαιδευτές θα διαδοθούν σε συνεργαζόμενους εκπαιδευτές ενηλίκων μέσα από τη διοργάνωση ημερίδων, επιμορφωτικών σεμιναρίων αλλά και τηλεκπαιδεύσεων.