Νέα

21 Μαρ

Διαδικασίες έκδοσης «Διαβατηρίου» Αγροτικών Προϊόντων

Η διεθνοποίηση των οικονομικών σχέσεων και η ταχεία ανάπτυξη της διεθνούς αγοράς, έχει καταστήσει επιτακτική την ανάγκη για δημιουργία συνεχώς νέων συνεργασιών μεταξύ των επιχειρήσεων διαφορετικών χωρών. Παράλληλα για μια οικονομία που θέλει να χαρακτηρίζεται ως εξωστρεφής, ο προσανατολισμός στις αγορές του εξωτερικού αποτελεί μία επιβεβλημένη επιλογή.

Ο αγροτοδιατροφικός τομέας της χώρας κερδίζει διαρκώς μερίδια στις διεθνείς αγορές και σύμφωνα με έρευνα του Πανελληνίου Συνδέσμου Εξαγωγέων, σχεδόν το 30% των νέων επιχειρήσεων που αποκτούν σήμερα εξαγωγικό προσανατολισμό, αφορά τα προϊόντα διατροφής της ελληνικής γης. Η Ελλάδα παραμένει ένας από τους βασικότερους προμηθευτές αγροτικών προϊόντων στις διεθνείς αγορές, με σημαντική παρουσία στις περισσότερες αγορές των χωρών-μελών της Ε.Ε. και του ΟΟΣΑ.

Η «Open Mellon Εκπαίδευση – Συμβουλευτική – Θερμοκοιτίδα Επιχειρήσεων Α.Ε.» ξεκινά την έναρξη υλοποίησης μίας σειράς σεμιναρίων με στόχο την ενημέρωση και εκπαίδευση όλων των εμπλεκόμενων φορέων στον χώρο της γεωργίας και κτηνοτροφίας, προκειμένου να είναι σε θέση να υλοποιήσουν όλα τα απαραίτητα βήματα για την πώληση των προϊόντων τους στο εξωτερικό.

Τα αναμενόμενα οφέλη θα είναι η πλήρης ενημέρωση σχετικά με το πλαίσιο που διέπει τις εξαγωγές, σε θεσμικό, τραπεζικό, αλλά και επιχειρησιακό επίπεδο. Σημειώνεται με ιδιαίτερη έμφαση, ότι οι τελευταίες εξελίξεις στον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου (ΠΟΕ) έχει αλλάξει δραστικά τους κανόνες εμπορίας αγροτικών προϊόντων, διατηρώντας όμως μια σημαντική διαφοροποίηση όσον αφορά σε συγκεκριμένα προϊόντα. Αυτή η κανονιστική διαφοροποίηση, σε συνδυασμό με την έντονη ποικιλομορφία διατροφικών συνηθειών, επιβάλλει την καλή γνώση του θεσμικού πλαισίου οργάνωσης και υλοποίησης εξαγωγών, αλλά και μεθοδολογιών συγκέντρωσης, ανάλυσης και αξιοποίησης πληροφοριών που σχετίζονται με διατροφικά πρότυπα καταναλωτών άλλων χωρών.
Η παροχή εξειδικευμένων γνώσεων και πληροφοριών στο αντικείμενο των εξαγωγών αγροτικών προϊόντων αποτελεί προαπαιτούμενο για μια επιτυχή έκβαση του εγχειρήματος. Τα πλέον απαραίτητα στοιχεία που πρέπει να γνωρίζει κάποιος πριν να επιχειρήσει να προωθήσει τα προϊόντα του σε ξένες αγορές συνοψίζονται στα ακόλουθα:

  1. Παροχή τεχνικής βοήθειας για την κατάρτιση ενός σύντομου σχεδίου μάρκετινγκ εξαγωγών.
  2. Παροχή Τεχνικής Βοήθειας για την αναγνώριση εξαγωγικών ευκαιριών και την ανεύρεση συνεργατών σε όλες τις χώρες, με την παροχή πληροφοριών για χονδρεμπόρους, διανομείς, σούπερ μάρκετ και κλαδικά στοιχεία που μπορούν να βοηθήσουν στην εκτίμηση της κάθε αγοράς.
  3. Πρόσβαση σε διεθνείς και ελληνικές βάσεις δεδομένων με στοιχεία για προσφορές και ζητήσεις προϊόντων.
  4. Στήριξη της διαφοροποίησης και βελτίωση προϊόντων για καλύτερη πρόσβαση σε ξένες αγορές με τη διενέργεια έρευνας αγοράς.

Το σεμινάριο εξαγωγών βήμα προς βήμα της Open Mellon A.E. αποτελεί μία δραστηριότητα που στοχεύει στην ενημέρωση των εξαγωγέων και εν δυνάμει εξαγωγέων αγροτικών προϊόντων, καλύπτοντας από τη μία τις κινήσεις που πρέπει να κάνει ένας παραγωγός για να κινηθεί επιτυχημένα στη διεθνή αγορά και τις προϋποθέσεις οργάνωσης και λειτουργίας της εκμετάλλευσης και από την άλλη θέματα που αφορούν το θεσμικό πλαίσιο και κανονισμούς που θα πρέπει να ακολουθηθούν και να τηρηθούν.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη συμμετοχή σας μπορείτε απευθύνεστε στο 2410 551320, στην ιστοσελίδα www.openmellon.gr, καθώς και στα γραφεία της Open Mellon A.E. επί της οδού Αλ. Παναγούλη 73, στην Λάρισα.