Νέα

31 Μαρ

Εκπαίδευση από Απόσταση για τους σπουδαστές του Αγροτικού ΙΕΚ Open Mellon

Λόγω της ραγδαίας εξάπλωσης του κορωνοϊού (Covid-19), και τις αντίστοιχες αποφάσεις του Υπουργείου Παιδείας για την αναστολή λειτουργίας όλων των εκπαιδευτικών μονάδων, ο Οργανισμός μας διαθέτει για τους σπουδαστές και σπουδάστριες του Αγροτικού ΙΕΚ Open Mellon την πλατφόρμα ασύγχρονης κατάρτισης που έχει αναπτύξει σε περιβάλλον Moodle (http://elearning.openmellon.gr/).

Ως εκ τούτου, για τις ειδικότητες οι οποίες λειτουργούν από το ΙΙΕΚ Open Mellon, έχει αναρτηθεί το αντίστοιχο υλικό για όλα τα μαθήματα και οι σπουδαστές/τριες από την 30/03/2020 συμμετέχουν από απόσταση στην εκπαιδευτική διαδικασία η οποία υποστηρίζεται από τους εκπαιδευτές τους και ελέγχεται από τη διοίκηση του ΙΕΚ.

Ήδη προγραμματίζεται και η οργάνωση συνεδριών σύγχρονης εκπαίδευσης από απόσταση, μέσω των κατάλληλων τεχνολογιών που χρησιμοποιεί o Εκπαιδευτικός μας Οργανισμός.