Νέα

30 Σεπ

Η Open Mellon εκπαιδεύει το προσωπικό της αλυσίδας “to eat”

Εργαζόμενοι της μεγαλύτερης αλυσίδας γρήγορου φαγητού στη Λάρισα “toeat” παρακολούθησαν πιστοποιημένο πρόγραμμα εκπαίδευσης από τον ΕΦΕΤ που διοργάνωσε η Open Mellon και αφορά την κατάρτιση χειριστών τροφίμων σε γενικά θέματα υγιεινής και ασφάλειας τροφίμων. Κατά τη διάρκεια του προγράμματος αναλύθηκαν τα μέτρα και οι όροι που είναι αναγκαία για τον έλεγχο των πηγών κινδύνου και για την εξασφάλιση της καταλληλότητας των τροφίμων για ανθρώπινη κατανάλωση, λαμβανομένης υπόψη της σκοπούμενης χρήσης τους (Κανονισμός 852/2004).

Η υλοποίηση του προγράμματος ακολουθεί τους όρους που προβλέπονται στην ΥΑ 14708/10-08-2007, σύμφωνα με την οποία οι επιχειρήσεις που παράγουν, επεξεργάζονται, αποθηκεύουν, μεταφέρουν, διακινούν τρόφιμα ή ασχολούνται με το λιανικό εμπόριο, τη διάθεση τροφίμων, τη μαζική εστίαση και ζαχαροπλαστική ή είναι εργαστήρια παραγωγής ή μεταποίησης τροφίμων έχουν υποχρέωση να καταρτίζουν όλο το προσωπικό τους που ασχολείται με χειρισμό τροφίμων.

H εταιρεία “toeat” δραστηριοποιείται στο χώρο του γρήγορου φαγητού από το 1994 και σήμερα θεωρείται leader στην περιοχή της Λάρισας διαθέτοντας πέντε καταστήματα σε κεντρικά σημεία της πόλης και απασχολώντας πάνω από 60 άτομα προσωπικό. 

Φιλοσοφία της εταιρείας είναι η άμεση εξυπηρέτηση του πελάτη, η ποιότητα του προσφερόμενου φαγητού και ο έλεγχος της διαδικασίας παρασκευής του σε όλα τα στάδια της, από την επιλογή των πρώτων υλών μέχρι την τελική παραλαβή του από τον πελάτη. Προς την κατεύθυνση αυτή εφαρμόζει σύστημα HACCP το οποίο και έχει πιστοποιήσει από τον Φορέα Q-check και επενδύει στη συνεχή εκπαίδευση και κατάρτιση του προσωπικού της.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις υπηρεσίες εκπαίδευσης και κατάρτισης που προσφέρει η Open Mellon μπορείτε να απευθύνεστε στο τηλέφωνο 2410 551320, στην ιστοσελίδα www.openmellon.gr, καθώς και στις εγκαταστάσεις του Οργανισμού μας επί της οδού Αλ. Παναγούλη 73 στη Λάρισα.