Νέα

26 Απρ

H Open Mellon στην Κύπρο ...

Οι Εκπαιδευτές Ενηλίκων (Αγγελική Μακρή, Δημήτριος Κυρίτσης, Χαράλαμπος Ζιώγας και Ελένη Λιάγκουρα) είχαν την ευκαιρία να επιμορφωθούν σε πρόγραμμα Erasmus+ KA1 με τίτλο : “Managing the fast technological change, for all educators” από το φορέα αποστολής Open Mellon ΑΕ.

Το επιμορφωτικό πρόγραμμα, διάρκειας 5 ημερών, υλοποιήθηκε από 11 έως 15 Απριλίου του 2016 στην Πάφο της Κύπρου στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος ERASMUS+ ΚΑ1 και έδωσε τη δυνατότητα στους συμμετέχοντες εκπαιδευτές ενηλίκων να γνωρίσουν καινοτόμες διδακτικές τεχνικές & μεθόδους διδασκαλίας στην Μικτή Μάθηση καθώς και να συνεργαστούν σε ευρωπαϊκό επίπεδο ανταλλάσσοντας πολιτισμικά στοιχεία και εκπαιδευτικές εμπειρίες.

Η εμπειρία και οι δεξιότητες που αποκτήθηκαν από τους συμμετέχοντες εκπαιδευτές θα διαδοθούν σε συνεργαζόμενους εκπαιδευτές ενηλίκων μέσα από τη διοργάνωση ημερίδων, επιμορφωτικών σεμιναρίων αλλά και τηλεκπαιδεύσεων.