Επαγγελματικός προσανατολισμός

Η Open Mellon προσφέρει εξειδικευμένες υπηρεσίες επαγγελματικού προσανατολισμού και διαχείρισης σταδιοδρομίας - καριέρας σε:

01 Άνεργους και άνεργες. Εξειδικευμένοι σύμβουλοι συνεργάτες της εταιρείας μας κάνοντας χρήση συγκεκριμένων εργαλείων, μπορούν να αναλύσουν τις γνώσεις και δεξιότητες που ήδη κατέχει ένας άνεργος/η και το επαγγελματικό του προφίλ και να τον βοηθήσουν να κατευθυνθεί στην αναζήτηση εργασίας σε τομείς της οικονομίας οι οποίοι παρουσιάζουν ιδιαίτερη δυναμική. Μέσω της υλοποίησης εργαστηρίων (workshops) με διαδραστική μεθοδολογία εφαρμογής, ενισχύεται το επαγγελματικό προφίλ των συμμετεχόντων και η αυτοπεποίθησή τους, βελτιώνεται η αντίληψη των προσωπικών χαρακτηριστικών και αναπτύσσονται δεξιότητες εξωστρέφειας και δικτύωσης, απαραίτητες στην αναζήτηση απασχόλησης και ανάληψης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών.

02 Εργαζόμενους. Με στόχο την αντιμετώπιση του εργασιακού μοντέλου όπου θέλει τον εργαζόμενο να αντιμετωπίζει ηθελημένα ή όχι, πολλές αλλαγές στην επαγγελματική του σταδιοδρομία, ο οργανισμός μας υλοποιεί εργαστήρια για την υποστήριξη των εργαζομένων με σκοπό:

  • Την αντιμετώπιση της επαγγελματικής κινητικότητας ως μέσο για τη δημιουργία αισθήματος «ασφάλειας» και ανάπτυξης.
  • Τη διαχείριση μελλοντικών εξελίξεων κατά τη διάρκεια του εργασιακού βίου.
  • Τη χάραξη στρατηγικής σταδιοδρομίας.
  • Τη συμφιλίωση μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής.

Επιστημονικοί συνεργάτες της Open Mellon (επαγγελματικοί σύμβουλοι, ψυχολόγοι, σύμβουλοι διαχείρισης ανθρώπινων πόρων), οι οποίοι αναλαμβάνουν την υλοποίηση των εργαστηριών που διοργανώνει η εταιρεία μας, δίνουν τη δυνατότητα σε εργαζόμενους κάθε ιεραρχικής βαθμίδας, καθώς και σε επιχειρηματίες και αυτοαπασχολούμενους, να αντιμετωπίσουν και να διαχειριστούν την καριέρα τους σε σχέση με τις απαιτήσεις που διαμορφώνει το συνεχώς μεταβαλλόμενο εργασιακό περιβάλλον το οποίο βιώνουν.