Η Ομάδα

Βασίλης Αβραμούδης

Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση

   

Χρήστος Γενιτσεφτσής

Επικοινωνία – Marketing

   

Μιχάλης Παπαμιχαήλ

Συμβουλευτική Επιχειρήσεων

  

Αποστόλης Σταγιάννης

Χρηματοοικονομική Διοίκηση

 

Βασίλης Αβραμούδης

Eπαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση

 

Ο κος Αβραμούδης είναι πτυχιούχος του τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Διαθέτει 15ετή επαγγελματική εμπειρία στο χώρο της Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης μέσα από την ανάληψη θέσεων ευθύνης όπως του Εκπαιδευτικού - Επιστημονικού Υπευθύνου, Υπευθύνου Συντονισμού Ενεργειών Κατάρτισης, Υπευθύνου Ποιότητας, σε μεγάλους Εκπαιδευτικούς Οργανισμούς. Έχει συντονίσει σημαντικά συγχρηματοδοτούμενα έργα κατάρτισης (εύρος ωφελουμένων, περιεχόμενο), τόσο ανέργων, όσο και εργαζομένων του Ιδιωτικού και Δημόσιου Τομέα. Τα επιστημονικά του ενδιαφέροντα καλύπτουν κυρίως θέματα διασφάλισης ποιότητας και αξιολόγησης Παρόχων ενεργειών Επαγγελματικής Κατάρτισης και των προσφερόμενων υπηρεσιών τους.

Χρήστος Γενιτσεφτσής

Επικοινωνία – Marketing

 

Ο κος Γενιτσεφτσής αποφοίτησε από το τμήμα Χημείας του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, με μεταπτυχιακές σπουδές στην Κβαντική Χημεία. Ακολούθησε μεταπτυχιακές σπουδές στο Marketing και την Επικοινωνία στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών με ειδίκευση στο Green Marketing. Την περίοδο 1995-2009 εργάστηκε ως area manager καθώς και ως υπεύθυνος Marketing στη καπνοβιομηχανία Καρέλια Α.Ε. Οι δραστηριότητές του επεκτάθηκαν στη δημιουργία και λειτουργία των καταστημάτων Mr.Print (επαναγέμιση μελανοδοχείων) σε όλη την Ελλάδα από το 2005 από τη θέση του Business Development Manager (ιδιοκτήτης). Από το 2001 ασχολήθηκε με τον χώρο της μέσης και ανώτερης εκπαίδευσης σε εκπαιδευτικό οργανισμό (φροντιστήρια μέσης εκπαίδευσης και εργαστήριο πληροφορικής) ως εκπαιδευτής (ιδιοκτήτης) καθώς και με τον χώρο της επαγγελματικής κατάρτισης με την εταιρεία Openmellon A.E. Από το 2008 είναι διευθυντής (μέτοχος) της Spirito Group Marketing & Communication με κύρια δραστηριότητα το green Marketing, την διαφήμιση, την εκπαίδευση, την πράσινη ανάπτυξη και τα συστήματα διασφάλισης ποιότητας. Είναι πρόεδρος στον ΕΣΥΝΕ Θεσσαλίας, (Ελληνικός Σύνδεσμος Νέων Επιχειρηματιών Θεσσαλίας), Αν. Γραμματέας της ΟΕΣΥΝΕ και γραμματέας στον ΕΣΛ.

 

Μιχάλης Παπαμιχαήλ

Συμβουλευτική Επιχειρήσεων

 

 

Ο κος Παπαμιχαήλ είναι Οικονομολόγος, πτυχιούχος του τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Αιγαίου, με Master στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA) του Staffordshire University. Διαθέτει σημαντική εμπειρία στο σχεδιασμό, υλοποίηση και αξιολόγηση εθνικών και ευρωπαϊκών προγραμμάτων, καθώς και στην παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις σε θέματα Marketing, Επιχειρησιακού Σχεδιασμού και Διαχείρισης Ανθρωπίνων Πόρων. Έχει οργανώσει πλήθος προγραμμάτων ενδοεπιχειρησιακής κατάρτισης και έχει σημαντική εκπαιδευτική εμπειρία στα γνωστικά αντικείμενα του Marketing, του Management και της Χρηματοοικονομικής.

 

Αποστόλης Σταγιάννης

Χρηματοοικονομική Διοίκηση

 

 

Ο κος Σταγιάννης είναι απόφοιτος Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής του Πανεπιστημίου Πειραιώς, κάτοχος Master of Business Administration με ειδίκευση στη Διαχείριση Επενδύσεων του Drexel University of Pennsylvania, USA και Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με ειδίκευση στην Εφαρμοσμένη Οικονομική. Έχει εργαστεί στον ιδιωτικό τομέα ως οικονομικός διευθυντής, και είναι έκτακτος καθηγητής λογιστικής στο Α.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας και στο University of People.