Ποιοι Είμαστε

Το 2013 μία ομάδα ατόμων, με διαφορετικές εμπειρίες, τεχνογνωσία και επαγγελματική σταδιοδρομία, ένωσαν τις δυνάμεις τους με στόχο να προσφέρουν ολοκληρωμένες, ποιοτικές και στοχευμένες υπηρεσίες οι οποίες οδηγούν στην ανάπτυξη του Ανθρώπινου Κεφαλαίου. Η Open Mellon Εκπαίδευση – Συμβουλευτική – Θερμοκοιτίδα Επιχειρήσεων Α.Ε., παρέχει λύσεις για άτομα και επιχειρήσεις, που σχετίζονται με υπηρεσίες διάγνωσης, συμβουλευτικής, εκπαίδευσης, κατάρτισης και υποστήριξης. Το εύρος των δραστηριοτήτων της Open Mellon Α.Ε. καλύπτει τους παρακάτω τομείς:

  • Συμβουλευτικές υπηρεσίες σε άνεργους / ες που επιδιώκουν να ενταχθούν στην αγορά εργασίας, καθώς και σε εργαζόμενους / ες προκειμένου να διαχειριστούν την σταδιοδρομία – καριέρα τους.
  • Υποστήριξη σε άτομα που θέλουν να δημιουργήσουν τη δική τους επιχειρηματική δραστηριότητα. Η Open Mellon A.E. έχει τη δυνατότητα να κατευθύνει και να συμβουλεύσει τους νέους και νέες ιδιαίτερα κατά τα πρώτα τους βήματα.
  • Λειτουργία Θερμοκοιτίδας Επιχειρήσεων (Business incubator) για τη στέγαση νέων εταιρειών, προσφέροντας τους υποδομές και υπηρεσίες μέχρι το στάδιο ωρίμανσής τους
  • Εκπαιδευτικές υπηρεσίες και υπηρεσίες κατάρτισης σε άνεργους και άνεργες προκειμένου να προσεγγίσουν αποτελεσματικότερα την αγορά εργασίας.
  • Υπηρεσίες εκπαίδευσης και κατάρτισης οι οποίες ικανοποιούν συγκεκριμένες ανάγκες των επιχειρήσεων για βελτίωση των γνώσεων και δεξιοτήτων του προσωπικού τους.
  • Συμβουλευτικές υπηρεσίες σε επιχειρήσεις που θέλουν να ενισχύσουν την ανταγωνιστικότητά τους στο τοπικό αλλά και διεθνές επιχειρηματικό περιβάλλον.

Οι παραπάνω υπηρεσίες προσφέρονται με ένα συνεκτικό, ολοκληρωμένο τρόπο και με την πλέον κατάλληλη μέθοδο ώστε να εξασφαλίζεται η αποτελεσματική εφαρμογή τους.

 

 Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων