Σεμινάρια

Αμπελουργία: φροντίζω σωστά το αμπέλι μου

Ο σχεδιασμός και κατόπιν η διαχείριση ενός αμπελώνα έχουν υψηλές απαιτήσεις πληροφορίας για την σωστή διαχείριση παραγόντων που αποτελούν κριτήρια για τη μακροβιότητα, για την ποιότητα και για την αποδοτικότητά του αμπελώνα. Αναμεσά τους είναι π.χ. η επιλογή της τοποθεσίας φύτευσης, η κατάλληλη προετοιμασία και η διαμόρφωση του εδάφους, η επιλογή ποικιλίας αμπέλου και υποκειμένου, η κατεύθυνση των γραμμών φύτευσης, οι αποστάσεις φύτευσης, το σύστημα διαμόρφωσης κ.λπ.

Το πρόγραμμα είναι σχεδιασμένο να παρέχει τις απαραίτητες θεωρητικές γνώσεις και πρακτικές δεξιότητες που αφορούν στην φροντίδα ενός αμπελώνα, έτσι ώστε να μπορείτε να καλλιεργήσετε το αμπέλι σε διαφορετικά εδάφη και μικροκλίματα, επιτυγχάνοντας παραγωγές υψηλής ποιότητας.

Με την ολοκλήρωση του σεμιναρίου, θα είστε σε θέση να:

 • Γνωρίζετε τα βασικά στάδια ανάπτυξης της αμπέλου και τις απαραίτητες ορθές γεωργικές πρακτικές για την παραγωγή υψηλής ποιότητας και απόδοσης σταφυλιών σε εναρμόνιση με τις αρχές της αειφορίας του περιβάλλοντος
 • Γνωρίζετε πώς να αξιοποιείτε εδαφολογικές και φυλλοδιαγνωστικές αναλύσεις για την ορθή διαχείριση των εισροών (ελαχιστοποίηση εισροών-μεγιστοποίηση της παραγωγικότητας)
 • Επιλέγετε την πιο αποδοτική ποικιλία για το κτήμα σας αξιοποιώντας τα πιο σύγχρονα υποκείμενα
 • Σχεδιάζετε και να εφαρμόζετε προγράμματα λίπανσης, άρδευσης και φυτοπροστασίας ανάλογα με την ποικιλία που καλλιεργείτε και τις ιδιαίτερες ανάγκες της
 • Γνωρίζετε γενικά στοιχεία για την οικονομική απόδοση της καλλιέργειας
Σκοπός του σεμιναρίου είναι να αποκτήσετε βασικές θεωρητικές γνώσεις και πρακτικές δεξιότητες που αφορούν στην Αμπελουργία, για να καλλιεργείτε με επιτυχία το αμπέλι σας, εξοικονομώντας χρήματα χωρίς άσκοπες και άστοχες ενέργειες.

Το σεμινάριο απευθύνεται σε:

 • Αγρότες - Παραγωγούς
 • Ιδιοκτήτες μικρών και μεγάλων αμπελιών
 • Σε νέους που θέλουν να ασχοληθούν με τον αγροτικό τομέα
 • Σε κάθε ενδιαφερόμενο για την αμπελοκαλλιέργεια
 • Σε φοιτητές, σπουδαστές Γεωπονικών Σχολών που επιθυμούν να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους στα διάφορα θεματικά πεδία.
 • Σε Γεωπόνους, Τεχνολόγους Γεωπόνους που επιθυμούν επιμόρφωση στα ανωτέρω θέματα.

Α. Σχεδιασμός και εγκατάσταση

 • Οικολογικές απαιτήσεις της αμπελοκαλλιέργειας.
 • Κλίμα (Θερμοκρασία, Άνεμος, Υγρασία).
 • Τοπογραφία εδάφους, Εκλογή του προσανατολισμού.
 • Επιλογή Ποικιλιών (Φυτών, Υποκειμένων).
 • Μορφολογία και ανατομία βλαστητικών και αναπαραγωγικών οργάνων.
 • Σχεδιασμός και εγκατάσταση παραγωγικού αμπελώνα.
 • Εκλογή τοποθεσίας, Προετοιμασία εδάφους (διαμόρφωση, βασική λίπανση).
 • Σχεδιασμός φύτευσης (προσανατολισμός, αποστάσεις).
 • Τεχνική φύτευσης, Υποστύλωση φυτών.

Β. Επιλογή ποικιλίας και διαμόρφωση

 • Επιλογή ποικιλιών και υποκειμένων.
 • Κυριότερες επιτραπέζιες ποικιλίες.
 • Κυριότερες ποικιλίες για οινοποίηση.
 • Κριτήρια επιλογής ποικιλιών και υποκειμένων.
 • Πολλαπλασιασμός της αμπέλου, Αγενής πολλαπλασιασμός.
 • Σχήματα διαμόρφωσης (κυπελλοειδή- γραμμικά) και καρποφορίας των πρέμνων.

Γ. Κλάδεμα και φροντίδες

 • Καλλιεργητικές φροντίδες.
 • Κλάδεμα της αμπέλου, Αρχές και μεθοδολογία χειμερινών κλαδεμάτων.
 • Χλωρά κλαδέματα (κορφολόγημα, βλαστολόγημα, ξεφύλλισμα, χαραγή, αραίωμα φορτίου, εφαρμογή φυτορρυθμιστικών ουσιών).
 • Θρέψη και Λίπανση της αμπέλου, Βασικές αρχές θρέψης και λίπανσης της αμπέλου.
 • Άρδευση της αμπέλου, Χρόνος, ποσότητα και συχνότητα άρδευσης.
 • Φυτοπροστασία της αμπέλου.
 • Κυριότερες ασθένειες και εχθροί της αμπέλου.
 • Ωρίμανση και τρύγος, Κριτήρια ωριμότητας των αμπελουργικών προϊόντων.
  Διαδικασία τρύγου.

Με την ολοκλήρωση του θεωρητικού μέρους, θα πραγματοποιηθεί μια εκπαιδευτική επίσκεψη σε αμπελώνα (Field day) για την πρακτική άσκηση των συμμετεχόντων!

Οι συμμετέχοντες θα λάβουν Βεβαίωση Παρακολούθησης του σεμιναρίου
Οι συμμετέχοντες θα παραλάβουν σε ηλεκτρονική μορφή τις παρουσιάσεις των εκπαιδευτών