Σεμινάρια

Φυσική Φυτοπροστασία: Η διαχείριση εχθρών και ασθενειών των φυτών με φυσικούς και ήπιους τρόπους

Η επιτυχημένη καλλιέργεια όλων των φυτών και δέντρων απαιτεί επιτυχημένη φυτοπροστασία. Η αντιμετώπιση όμως των εχθρών και ασθενειών ή των αγριόχορτων της καλλιέργειας, ειδικά των προϊόντων που θα καταλήξουν στο τραπέζι μας, δεν χρειάζεται να γίνεται με δηλητήρια που προωθούν οι πολυεθνικές του χώρου.

Στο σεμινάριο αυτό θα εξερευνήσουμε τόσο τις αρνητικές όσο και τις θετικές πτυχές των εντόμων, μικροοργανισμών και των αγριόχορτων που συνηθίζουμε να αποκαλούμε “ζιζάνια”, ώστε ακόμη και ο ερασιτέχνης να εξοικειωθεί με τον τρόπο που επιδρούν τα παραπάνω στο δικό του κήπο ή κτήμα, και να μπορεί να επιλέξει μόνος του τις κατάλληλες μεθόδους φυτοπροστασίας. Ιδιαίτερη έμφαση δύνεται στις μεθόδους πρόληψης και τους ήπιους τρόπους αντιμετώπισης που προστατεύουν τα φυτά, αλλά ταυτόχρονα και την υγεία του καλλιεργητή και των τελικών καταναλωτών.

Το σεμινάριο συνδυάζει τη θεωρητική κατάρτιση με την πρακτική εφαρμογή η οποία θα υλοποιηθεί σε πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριο αναλύσεων που διαθέτει η Open Mellon.

Με την ολοκλήρωση του σεμιναρίου, θα είστε σε θέση να:

 • Αναγνωρίζετε έντομα και ασθένειες και να τις αντιμετωπίζετε με φυσικούς τρόπους
 • Αναγνωρίζετε βασικά ζιζάνια και να τα αντιμετωπίζετε με φυσικούς τρόπους
 • Παρασκευάζετε ιδιοσκευάσματα με υλικά από το σπίτι
 • Διενεργείτε ψεκασμούς με το σκεύασμα της επιλογής μας με ασφάλεια
Σκοπός του σεμιναρίου είναι να αποκτήσετε βασικές γνώσεις για την φυτοπροστασία των φυτών και των καρποφόρων δέντρων και να γνωρίσετε τη χρήση καινοτόμων τεχνολογιών, που προστατεύουν την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον. Το σεμινάριο θα σας εφοδιάσει με όλες τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες ώστε να μπορείτε να αντιμετωπίσετε με επιτυχία εχθρούς, ασθένειες και ζιζάνια με ήπια, φυσικά μέσα, εξοικονομώντας χρήματα χωρίς άσκοπους και άστοχους ψεκασμούς αλλά κυρίως παράγοντας καρπούς με εξαιρετικά οργανοληπτικά χαρακτηριστικά και ταυτόχρονα διασφαλίζοντας την υγεία όσων τους καταναλώνουν.

Το σεμινάριο απευθύνεται σε:

 • Αρχάριους που επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν στο χώρο της λαχονοκομίας και της δενδροκομίας
 • Ιδιοκτήτες μικρών αγροκτημάτων
 • Λάτρεις των λαχανικών και των φρούτων
 • Επαγγελματίες και ερασιτέχνες καλλιεργητές λαχανικών ή δέντρων
 • Νέους που θέλουν να ασχοληθούν με τον αγροτικό τομέα.
 • Γεωπόνους, Τεχνολόγους Γεωπόνους που επιθυμούν επιμόρφωση στα ανωτέρω θέματα.

Δεν απαιτούνται εξειδικευμένες γνώσεις ή εμπειρία.

Α. Θεωρητικό μέρος

 • Βασικές έννοιες και «γνωριμία» με τα έντομα, τους παθογόνους μικροοργανισμούς, τα ζιζάνια και την επίδραση τους στο αγρο – οικοσύστημα
 • Βιοποικιλότητα και βιολογική γεωργία
 • Γενικές αρχές πρόληψης και περιορισμού των αρνητικών επιδράσεων εχθρών και ασθενειών στα φυτά μας
 • Κανόνες βιολογικής φυτοπροστασίας
 • Λαχανικά: αναγνώριση και βιολογική διαχείριση των εχθρών, ασθενειών και ζιζανίων
 • Οπωροφόρα δέντρα: αναγνώριση και βιολογική διαχείριση των εχθρών, ασθενειών και ζιζανίων
 • Άνθη και καλλωπιστικά φυτά: αναγνώριση και βιολογική διαχείριση των εχθρών, ασθενειών και ζιζανίων
 • Παρασκευή και εφαρμογή βιολογικών σκευασμάτων και ιδιοσκευασμάτων.
 • Αντιμετώπιση των ζιζανίων που θα φυτρώσουν: κανόνες βιολογικής γεωργίας, βιοδυναμικής και φυσικής καλλιέργειας.

Β. Πρακτικό μέρος/ Εργαστήρια

 • Αναγνώριση εντόμων και ασθενειών, στο περιβάλλον ή σε μικροσκόπιο
 • Αναγνώριση βασικών ζιζανίων (και τι μας λένε για το έδαφος)
 • Παρασκευή ιδιοσκευασμάτων με υλικά από το σπίτι
 • Διενέργεια ψεκασμών με το σκεύασμα της επιλογής μας
 • Κανόνες ασφαλής χρήσης φυτοπροστατευτικών
Οι συμμετέχοντες θα λάβουν Βεβαίωση Παρακολούθησης του σεμιναρίου
Οι συμμετέχοντες θα παραλάβουν σε ηλεκτρονική μορφή τις παρουσιάσεις των εκπαιδευτών

Δρ. Δημήτριος Μπεσλεμές. Γεωπόνος, πτυχιούχος του Τμήματος Φυτικής Παραγωγής του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, με κατεύθυνση την Γεωργία και Γενετική Βελτίωση Φυτών. Είναι κάτοχος διδακτορικού διπλώματος Γεωπονικών Επιστημών (PhD) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με ερευνητικά αντικείμενα την εφαρμοσμένη Φυσιολογία Φυτών, ειδικά θέματα εδαφολογίας και προσομοίωσης ανάπτυξης των καλλιεργειών και κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών (MSc) του Τμήματος Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Αιγαίου, με μεταπτυχιακή κατάρτιση στην ολοκληρωμένη διαχείριση, την γεωργία μειωμένων εισροών, τη βιολογική γεωργία, τα συστήματα γεωγραφικών πληροφοριών(GIS) και τηλεπισκόπησης, τα συστήματα HACCP και ISO. Έχει ολοκληρώσει την μεταδιδακτορική του διατριβή με θέμα «Παραγωγή βιολογικών ζωοτροφών με τη συμβολή εμβολιασμού των καλλιεργειών με δενδριώδεις μυκορριζικούς μύκητες» στο Ινστιτούτο Βιομηχανικών και Κτηνοτροφικών Φυτών, όπου εργάστηκε ως μεταδιδάκτορας-ερευνητής.

Έχει συμμετάσχει σε ερευνητικά προγράμματα με ευρύτερο αντικείμενο την φυτική παραγωγή και έχει δημοσιεύσεις σε διεθνή έγκριτα επιστημονικά περιοδικά και ανακοινώσεις εργασιών σε διεθνή και εθνικά συνέδρια, ενώ διατελεί κριτής ερευνητικών εργασιών σε επιστημονικά περιοδικά των οίκων Elsevier, Cambridge University, ScienceDomain κά. Διαθέτει πολυετή διδακτική εμπειρία στην εκπαίδευση ενηλίκων και ανάλογη επαγγελματική εμπειρία καθώς έχει εργαστεί στην γεωργική βιομηχανία ως υπεύθυνος παραγωγής, σε φορείς του δημοσίου ως συμβασιούχος γεωπόνος, αλλά και ως ελεύθερος επαγγελματίας παρέχοντας συμβουλευτική και υπηρεσίες έρευνας και ανάπτυξης στις γεωπονικές επιστήμες.