Σεμινάρια

Πρωτοποριακές Καλλιέργειες: Άγρια χόρτα – Δημητριακά (+ ΖΈΑ)

Σημαντικές προοπτικές ανάπτυξης για πωλήσεις εντός και εκτός ελληνικών συνόρων εμφανίζουν οι πολλά υποσχόμενες καλλιέργειες άγριων χόρτων αλλά και νέα είδη δημητριακών με ειδικές χρήσεις όπως ο λυκίσκος και η ζέα. Πρόκειται για καλλιέργειες που  προσαρμόζονται πολύ καλά στο μεσογειακό κλίμα και μπορούν να αξιοποιήσουν ακόμη και φτωχά και υποβαθμισμένα εδάφη. Θα πρέπει εξάλλου να σημειωθεί ότι οι εδαφολογικές και κλιματικές συνθήκες της χώρας μας ευνοούν ιδιαίτερα την ανάπτυξη των καλλιεργειών αυτών, που δίνουν προϊόντα εξαιρετικής ποιότητας.

Το σεμινάριο εστιάζει διεξοδικά από το Α έως το Ω σε όλα τα βήματα για την επιτυχή εγκατάσταση μιας καλλιέργειας άγριων χόρτων ή δημητριακών, και θα παρουσιαστούν τα σημαντικότερα είδη και οι βέλτιστες καλλιεργητικές τεχνικές.

Με την ολοκλήρωση του σεμιναρίου, θα είστε σε θέση να:

 • Γνωρίζετε τα βασικά στάδια ανάπτυξης της καλλιέργειας και τις απαραίτητες ορθές γεωργικές πρακτικές για την παραγωγή υψηλής ποιότητας και απόδοσης σε εναρμόνιση με τις αρχές της αειφορίας του περιβάλλοντος
 • Γνωρίζετε την ανάλυση εδαφολογικών και αναλύσεων νερού για την ορθή διαχείριση των εισροών (ελαχιστοποίηση εισροών-μεγιστοποίηση της παραγωγικότητας)
 • Επιλέγετε το πιο αποδοτικό σύστημα καλλιέργειας αξιοποιώντας τα πιο σύγχρονα μέσα
 • Γνωρίζετε γενικά στοιχεία για την οικονομική απόδοση της καλλιέργειας
 • Αντιμετωπίζετε αποτελεσματικά τα ζιζάνια και τα έντομα
Σκοπός του σεμιναρίου είναι να αποκτήσετε βασικές εδαφολογικές και μετεωρολογικές γνώσεις και να γνωρίσετε τη χρήση καινοτομικών τεχνολογιών, για τη βελτιστοποίηση της παραγωγικότητας. Το σεμινάριο θα σας εφοδιάσει με όλες τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες ώστε να μπορείτε να καλλιεργήσετε με επιτυχία άγρια χόρτα και δημητριακά ενταγμένα σε συστήματα χαμηλών εισροών και αξιοποιώντας ακόμη και φτωχά και υποβαθμισμένα εδάφη, εξοικονομώντας χρήματα αλλά κυρίως γνωρίζοντας τους τρόπους αξιοποίησης και διάθεσης των παραγόμενων προϊόντων.

Το σεμινάριο απευθύνεται σε:

 • Αγρότες - Παραγωγούς
 • Σε νέους που θέλουν να ασχοληθούν με τον αγροτικό τομέα.
 • Αυτούς που ενδιαφέρονται για τις συγκεκριμένες καλλιέργειες
 • Σε φοιτητές, σπουδαστές Γεωπονικών Σχολών που επιθυμούν να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους στα διάφορα θεματικά πεδία.
 • Σε Γεωπόνους, Τεχνολόγους Γεωπόνους που επιθυμούν επιμόρφωση στα ανωτέρω θέματα.
 • Δεν απαιτούνται εξειδικευμένες γνώσεις ή εμπειρία.

Κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου αναλύονται οι παρακάτω θεματικές ενότητες:

Α. Εισαγωγικά στοιχεία

 • Οι παράγοντες που επηρεάζουν την καλλιέργεια (έδαφος, αέρας, άνθρωπος, χρόνος, φυτά).
 • Εδαφολογικές αναλύσεις και αναλύσεις νερού.
 • Αγρο-μετεωρολογία

Β. Σύγχρονες Καλλιεργητικές μέθοδοι

 • Ορθές γεωργικές πρακτικές.
 • Αειφορική Γεωργία Μειωμένων Εισροών (LISA - Low Input Sustainable Agriculture).
 • Γεωργία ακριβείας.
 • Αντιμετώπιση εντόμων και ζιζανίων.
 • Σχεδιασμός συστημάτων αμειψισποράς

Γ. Η καλλιέργεια των σημαντικότερων άγριων χόρτων και δημητριακών

 • Άγρια χόρτα: κρίταμος - αλμύρα, αγριαγκινάρα, ζωχός, σταμναγκάθι, πικραλίδα, πετρομάρουλο, λαγόχορτο, ρόκα, κάρδαμο, ραπανίδα, αντράκλα, λάπατο, βλήτο και παγκράτιο.
 • Άγρια αρωματικά λαχανικά: μυρώνι, καυκαλήθρα, σχοινόπρασο και κάππαρη.
 • Άγρια ριζώδη φυτά: ασκόλυμπρος, ασφόδελος και βολβιά.
 • Φυλλώδη λαχανικά εισαγωγής: σικορέ, ραντίτσιο, λαχανίδες και κινέζικο λάχανο.
 • Ριζώδη λαχανικά εισαγωγής: ριζώδης μαιντανός, φινόκιο, πιπερόριζα, τζίνσενγκ, χρένο, γογγύλι, ρέβα, κουρκουμάς, κολοκάσι και μανιόκα.
 • Δημητριακά: σιτάρι, κριθάρι, βρώμη, σίκαλη και ζέα.
 • Βιομηχανικά φυτά: λυκίσκος.

*Για κάθε φυτό θα αναλυθούν: Τα βοτανικά χαρακτηριστικά του. Οι κατάλληλες εδαφοκλιματικές συνθήκες. Η εποχή σποράς/φύτευσης και συγκομιδής. Οι σημαντικότερες ποικιλίες. Οι σωστοί συνδυασμοί φυτών σε σχέδιο αμειψισποράς. Οι κυριότεροι εχθροί και ασθένειες. Οι απαραίτητες μετασυλλεκτικές χρήσεις. Ενδεικτικά στοιχεία για την οικονομικότητα της καλλιέργειας.

Δ. Τρόποι διάθεσης 

 • Δυνατότητες διάθεσης, εμπόδια και μέσα.
Οι συμμετέχοντες θα λάβουν Βεβαίωση Παρακολούθησης του σεμιναρίου
Οι συμμετέχοντες θα παραλάβουν σε ηλεκτρονική μορφή τις παρουσιάσεις των εκπαιδευτών

Δρ. Δημήτριος Μπεσλεμές. Γεωπόνος, πτυχιούχος του Τμήματος Φυτικής Παραγωγής του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, με κατεύθυνση την Γεωργία και Γενετική Βελτίωση Φυτών. Είναι κάτοχος διδακτορικού διπλώματος Γεωπονικών Επιστημών (PhD) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με ερευνητικά αντικείμενα την εφαρμοσμένη Φυσιολογία Φυτών, ειδικά θέματα εδαφολογίας και προσομοίωσης ανάπτυξης των καλλιεργειών και κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών (MSc) του Τμήματος Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Αιγαίου, με μεταπτυχιακή κατάρτιση στην ολοκληρωμένη διαχείριση, την γεωργία μειωμένων εισροών, τη βιολογική γεωργία, τα συστήματα γεωγραφικών πληροφοριών(GIS) και τηλεπισκόπησης, τα συστήματα HACCP και ISO. Έχει ολοκληρώσει την μεταδιδακτορική του διατριβή με θέμα «Παραγωγή βιολογικών ζωοτροφών με τη συμβολή εμβολιασμού των καλλιεργειών με δενδριώδεις μυκορριζικούς μύκητες» στο Ινστιτούτο Βιομηχανικών και Κτηνοτροφικών Φυτών, όπου εργάστηκε ως μεταδιδάκτορας-ερευνητής.

Έχει συμμετάσχει σε ερευνητικά προγράμματα με ευρύτερο αντικείμενο την φυτική παραγωγή και έχει δημοσιεύσεις σε διεθνή έγκριτα επιστημονικά περιοδικά και ανακοινώσεις εργασιών σε διεθνή και εθνικά συνέδρια, ενώ διατελεί κριτής ερευνητικών εργασιών σε επιστημονικά περιοδικά των οίκων Elsevier, Cambridge University, ScienceDomain κά. Διαθέτει πολυετή διδακτική εμπειρία στην εκπαίδευση ενηλίκων και ανάλογη επαγγελματική εμπειρία καθώς έχει εργαστεί στην γεωργική βιομηχανία ως υπεύθυνος παραγωγής, σε φορείς του δημοσίου ως συμβασιούχος γεωπόνος, αλλά και ως ελεύθερος επαγγελματίας παρέχοντας συμβουλευτική και υπηρεσίες έρευνας και ανάπτυξης στις γεωπονικές επιστήμες.