Σεμινάρια

Βιοκλιματικός Σχεδιασμός Και Εξοικονόμηση Ενέργειας

Στον βιοκλιματικό σχεδιασμό η ανέγερση κτιρίων σχεδιάζεται έτσι ώστε αφενός να καλύπτονται πλήρως οι ενεργειακές τους ανάγκες και αφετέρου στο ετήσιο ισοζύγιο να είναι μηδενική η επιβάρυνση του περιβάλλοντος με εκπομπές βλαβερών για το περιβάλλον αερίων.

Η ανέγερση κτιρίων γίνεται στο πλαίσιο του συνήθους κόστους των κατασκευών, αλλά με σεβασμό στους περιορισμένους πόρους του φυσικού περιβάλλοντος, με τις ενεργειακές ανάγκες στον τομέα της θέρμανσης και της ψύξης να καλύπτονται πλήρως μέσω ανανεώσιμων πηγών.

Στο σεμινάριο αναλύονται οι βασικές αρχές του βιοκλιματικού σχεδιασμού αστικών υπαίθριων χώρων και κτιρίων και η διασύνδεση με την εξοικονόμηση ενέργειας.

Με την ολοκλήρωση του σεμιναρίου, θα είστε σε θέση να:

 • Γνωρίζετε τις βασικές παραμέτρους περιβαλλοντικού σχεδιασμού σε εναρμόνιση με τις αρχές της αειφορίας του περιβάλλοντος
 • Γνωρίζετε πως γίνεται ο βιοκλιματικός σχεδιασμός αστικών χώρων και κτιρίων
 • Επιλέγετε το πιο αποδοτικό σύστημα εξοικονόμησης ενέργειας αξιοποιώντας τα πιο σύγχρονα μέσα
 • Σχεδιάζετε και να δημιουργείτε πράσινες φυτεύσεις
 • Γνωρίζετε τους κανονισμούς και την νομοθεσία
 • Ενημερώνεστε για ευκαιρίες ένταξης σε προγράμματα χρηματοδότησης
Σκοπός του σεμιναρίου είναι η κατανόηση των βασικών αρχών και εννοιών του βιοκλιματικού σχεδιασμού αστικών υπαίθριων χώρων και κτιρίων και η διασύνδεση με την εξοικονόμηση ενέργειας. Το σεμινάριο θα σας εφοδιάσει με όλες τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες ώστε να είστε σε θέση να κατανοείτε τις απαιτήσεις του βιοκλιματικού σχεδιασμού και τις βασικές αρχές που διέπουν την διαχείριση και επιθεώρηση των συστημάτων, προϊόντων ή/και υπηρεσιών.

Το σεμινάριο απευθύνεται σε:

 • Σε μηχανολόγους, χημικούς & πολιτικούς μηχανικούς, γεωτεχνικούς , τεχνολόγους γεωπόνους, που θέλουν να εμπλουτίσουν τις επιστημονικές τους γνώσεις ή να δραστηριοποιηθούν στον χώρο
 • Σε όσους δραστηριοποιούνται στον τομέα των οικοδομικών κατασκευών
 • Σε επαγγελματίες επιχειρήσεων, βιομηχανιών
 • Σε υποψήφιους επαγγελματίες επιχειρήσεων
 • Σε νέους που θέλουν να αποκτήσουν γνώσεις που θα τους εξασφαλίσουν νέες δυνατότητες εργασίας

Κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου αναλύονται οι παρακάτω θεματικές ενότητες:

 • Αστικό περιβάλλον, άνθρωπος και συνθήκες διαβίωσης.
 • Συνθήκες άνεσης (Συνιστώσες της άνεσης – Θερμική, οπτική και ηχητική άνεση).
 • Αστικό μικροκλίμα και αστικοί υπαίθριοι χώροι.
 • Περιβαλλοντικός σχεδιασμός - Παράμετροι (Πράσινο, Ηλιασμός και ηλιοπροστασία, Αερισμός και ανεμοπροστασία, ο ρόλος των υλικών, υδάτινες επιφάνειες).
 • Αστικοί χώροι πρασίνου (Τύποι, ρόλος πρασίνου στο αστικό περιβάλλον και στις συνθήκες άνεσης, ενεργειακά οφέλη του πρασίνου).
 • Βιοκλιματικός σχεδιασμός αστικών υπαίθριων χώρων (Παράμετροι και οφέλη βιοκλιματικού σχεδιασμού, βιοκλιματικά υλικά και εξοπλισμός, φυτά κατάλληλα για το αστικό περιβάλλον). Λειτουργικότητα, ενοποίηση και δίκτυα αστικών υπαίθριων χώρων - Αξιοποίηση κι ενοποίηση ανεκμετάλλευτων αστικών υπαίθριων χώρων (ακάλυπτοι χώροι πολυκατοικιών κ..α.) - Μεθοδολογία υλοποίησης
 • Βιοκλιματικός σχεδιασμός κτιρίων (Αρχές βιοκλιματικού σχεδιασμού κτιρίων, Πράσινα κτίρια, Κατηγορίες βιοκλιματικών κατασκευών, πλεονεκτήματα κι ενεργειακά οφέλη, Ηλιασμός κι ηλιοπροστασία κτιρίων, παθητικά ηλιακά συστήματα, Φυσικός δροσισμός, Φυσικός φωτισμός, Θερμομόνωση κτιρίων).
 • Πράσινες κατασκευές στα κτίρια. Φυτεμένα δώματα (Κατηγορίες και τύποι, Βιοκλιματική λειτουργία, Ενεργειακά οφέλη, Προδιαγραφές, Νομοθεσία, Μελέτη, Μεθοδολογία κατασκευής, Υλικά διαστρωμάτωσης, ειδικά εδαφικά υποστρώματα, άρδευση, φύτευση).
 • Κάθετες φυτεύσεις (Τύποι και τεχνικές κατασκευής, κατάλληλα φυτά, ενεργειακά οφέλη, προβλήματα συντήρησης).
 • Ενέργεια, περιβάλλον και οικονομία - Κατανάλωση ενέργειας στα κτίρια. Πηγές ενέργειας (Μη ανανεώσιμες και Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, Μορφές, Πλεονεκτήματα).
 • Ανακύκλωση υλικών – Κομποστοποίηση (Μέθοδοι και Πλεονεκτήματα).
 • Τρόποι εξοικονόμησης ενέργειας στα κτίρια (Επεμβάσεις χαμηλού κόστους κι ανακατασκευής, Ενέργειες νοικοκυρέματος).
 • Νομοθεσία - Ενεργειακή επιθεώρηση κτιρίων - Κανονισμός Ενεργειακής Απόδοσης Κτηρίων - Τεχνικές Οδηγίες ΤΕΕ - Πιστοποιητικά Ενεργειακής Απόδοσης.
 • Προγράμματα χρηματοδότησης για εξοικονόμηση ενέργειας (Πρόγραμμα εξοικονόμηση κατ’ οίκον, Ε.Σ.Π.Α., Προϋποθέσεις ένταξης, Επιλέξιμες δαπάνες).
 • Ενημέρωση από ενεργειακό επιθεωρητή
Οι συμμετέχοντες θα λάβουν Βεβαίωση Παρακολούθησης του σεμιναρίου
Οι συμμετέχοντες θα παραλάβουν σε ηλεκτρονική μορφή τις παρουσιάσεις των εκπαιδευτών