Σεμινάρια

Παράγω το δικό μου βιολογικό Κρασί

Αν και η βιολογική καλλιέργεια έχει κάνει την εμφάνιση της από το 1972, για το κρασί, μόλις το 2012 κατορθώθηκε να οριστεί σχετικός κανονισμός. Οι διαφωνίες σχετικά με τα θειώδη κλπ δεν είχαν καταστήσει δυνατόν να προκύψει κάποιος σχετικός κανονισμός, με αποτέλεσμα να απαγορεύεται να χρησιμοποιείται ο όρος βιολογικό κρασί αλλά ο χαρακτηρισμός κρασί από βιολογικά σταφύλια. Δηλαδή η νομοθεσία, ίσχυε μόνο για την καλλιέργεια, σύμφωνα με τους κανόνες της βιολογικής γεωργίας και όχι για την οινοποίηση.

Σήμερα πλέον το πρόβλημα αυτό ξεπεράστηκε, έτσι λοιπόν μπορούμε να μιλήσουμε για… βιολογικό κρασί !!! Στο σεμινάριο αναλύονται οι βέλτιστες βιολογικές καλλιεργητικές τεχνικές για το αμπέλι, παράλληλα όμως δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στην βιολογική οινοποίηση, όπως και στους τρόπους παλαίωσης στο βαρέλι και το μπουκάλι.

Με την ολοκλήρωση του σεμιναρίου, θα είστε σε θέση να:

 • Καλλιεργήσετε με επιτυχία το αμπέλι με βιολογικό τρόπο
 • Γνωρίζετε τη διαδικασία παρασκευής διαφορετικών ειδών βιολογικού κρασιού
 • Επιλέγετε και να χρησιμοποιείτε τον απαραίτητο εξοπλισμό για την εμφιάλωση
 • Αναπτύξετε τη δική σας ετικέτα
 • Παλαιώνετε κρασί σε βαρέλι ή μπουκάλι
 • Αναπτύξετε δεξιότητες γευσιγνωσίας
 • Δημιουργήσετε την προσωπική σας κάβα
Σκοπός του σεμιναρίου είναι η κατανόηση βασικών αρχών παραγωγής βιολογικών οίνων, μέσα από την εφαρμογή καλλιεργητικών και άλλων χειρισμών που είναι σύμφωνοι με τους κανόνες βιολογικής γεωργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το σεμινάριο θα σας εφοδιάσει με όλες τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες ώστε να μπορείτε να καλλιεργήσετε με επιτυχία το αμπέλι με βιολογικό τρόπο και να παράγετε βιολογικά κρασιά, εκμεταλλευόμενοι τις τάσεις της αγοράς, τους τρόπους ανάπτυξης νέων προϊόντων, τις αδειοδοτήσεις και το σχεδιασμό χώρων παραγωγής.

Το σεμινάριο απευθύνεται σε:

 • Σε επαγγελματίες αμπελοκαλλιεργητές που θέλουν να διευρύνουν τις γνώσεις τους
 • Σε ερασιτέχνες αμπελουργούς που παράγουν μικρές ποσότητες κρασιού
 • Σε οινοποιούς και εμπόρους κρασιών οι οποίοι αναζητούν άριστη ποιότητα προϊόντος
 • Σε αρχάριους που επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν στον τομέα

Δεν απαιτούνται εξειδικευμένες γνώσεις ή εμπειρία.

Α. Εισαγωγικά στοιχεία

 • Περιγραφή της αμπέλου και βοτανική ταξινόμηση.
 • Στάδια ανάπτυξης και σημασία τους.

Β. Φυσιολογία του πρέμνου

 • Παράγοντες που επιδρούν στην ανάπτυξη της αμπέλου
 • Άνθηση, επικονίαση και γονιμοποίηση.
 • Ανάπτυξη και ωρίμανση των σταφυλιών
 • Γεύση, άρωμα, χρώμα και άλλα χαρακτηριστικά του γλεύκους

Γ. Εχθροί και παθογόνα των φυτών της αμπέλου και η αντιμετώπισή τους στη βιολογική γεωργία 

 • Τα κυριότερα παθολογικά προβλήματα της αμπέλου
 • Τα αγριόχορτα (ζιζάνια) του αμπελώνα
 • Προληπτικά μέτρα αντιμετώπισης
 • Μέθοδοι αντιμετώπισης με βιολογικά σκευάσματα.

Δ. Καλλιεργητικές εργασίες στον αμπελώνα

 • Κατεργασία εδάφους στη βιολογική γεωργία
 • Χειμερινό κλάδεμα (διαμόρφωση και καρποφορία)
 • Θερινά κλαδέματα (βλαστολογήματα, κορυφολογήματα, αραίωμα, χαραγή)
 • Βιολογική λίπανση αμπέλου
 • Συγκομιδή

Ε. Οινοποίηση/Λευκή και Ερυθρά-Ροζέ

 • Χειρισμοί μετά τη συγκομιδή (θραύση, διαχωρισμός, ζύμωση, κ.ά.)
 • Παλαίωση στο βαρέλι και το μπουκάλι
 • Περιβάλλον και οργάνωση κάβας
 • Παρουσίαση συσκευασιών - ετικέτας.
 • Προοπτικές πώλησης και εξαγωγές.

ΣΤ. Νομοθετικό πλαίσιο Ε.Ε. αμπελοοινικού τομέα.

 • Επιτρεπόμενες οινοποιήσιμες ποικιλίες ανά περιοχή
 • Κανονισμός και προϋποθέσεις βιολογικής οινοποίησης
Οι συμμετέχοντες θα λάβουν Βεβαίωση Παρακολούθησης του σεμιναρίου
Οι συμμετέχοντες θα παραλάβουν σε ηλεκτρονική μορφή τις παρουσιάσεις των εκπαιδευτών