Σεμινάρια

Βιομηχανικά φυτά - Ενεργειακές καλλιέργειες

Τα βιομηχανικά φυτά παρά τις υψηλές αποδόσεις που επιτυγχάνουν στο πρόσφορο κλίμα της Ελλάδας, απαιτούν βελτιστοποίηση των καλλιεργητικών τεχνικών που εφαρμόζονται από τους παραγωγούς ώστε να εξασφαλίζουν ικανοποιητικό γεωργικό εισόδημα, ειδικά μετά τις συνεχείς αυξήσεις του πετρελαίου και των γεωργικών εφοδίων.

Οι ενεργειακές καλλιέργειες από την άλλη, είναι καλλιέργειες υψηλών αποδόσεων και χαμηλών απαιτήσεων, όταν προσεγγίζονται μέσα από σύγχρονα καλλιεργητικά συστήματα και σίγουρα θα αποτελέσουν τον κορμό της αναδιάρθρωσης της γεωργίας, τόσο σε Ελληνικό όσο και σε Ευρωπαϊκό επίπεδο.  

Στο  σεμινάριο  αναλύονται οι βέλτιστες  καλλιεργητικές  τεχνικές για  τη διαχείριση  των κύριων βιομηχανικών φυτών που  καλλιεργούνται  στην  Ελλάδα,  καθώς και  νέα  φυτικά  είδη με δυνατότητες αξιοποίησης από την ενεργειακή βιομηχανία και πολλές ευκαιρίες για εξασφαλισμένο εισόδημα μέσα από την συμβολαιακή γεωργία.

Με την ολοκλήρωση του σεμιναρίου, θα είστε σε θέση να:

 • Γνωρίζετε τα βασικά στάδια ανάπτυξης της καλλιέργειας και τις απαραίτητες ορθές γεωργικές πρακτικές για την παραγωγή υψηλής ποιότητας και απόδοσης σε εναρμόνιση με τις αρχές της αειφορίας του περιβάλλοντος
 • Γνωρίζετε την ανάλυση εδαφολογικών και αναλύσεων νερού για την ορθή διαχείριση των εισροών (ελαχιστοποίηση εισροών-μεγιστοποίηση της παραγωγικότητας)
 • Επιλέγετε το πιο αποδοτικό σύστημα καλλιέργειας αξιοποιώντας τα πιο σύγχρονα μέσα
 • Γνωρίζετε γενικά στοιχεία για την οικονομική απόδοση της καλλιέργειας
 • Αντιμετωπίζετε αποτελεσματικά τα ζιζάνια και τα έντομα
Σκοπός του σεμιναρίου είναι να αποκτήσετε βασικές εδαφολογικές και μετεωρολογικές γνώσεις και να γνωρίσετε τη χρήση καινοτόμων τεχνολογιών, για τη βελτιστοποίηση της παραγωγικότητας. Το σεμινάριο θα σας εφοδιάσει με όλες τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες ώστε να μπορείτε να καλλιεργήσετε με επιτυχία βιομηχανικά και ενεργειακά φυτά ενταγμένα σε συστήματα χαμηλών εισροών, εξοικονομώντας χρήματα αλλά κυρίως γνωρίζοντας τους τρόπους αξιοποίησης και διάθεσης των παραγόμενων προϊόντων.

Το σεμινάριο απευθύνεται σε:

 • Αγρότες - Παραγωγούς
 • Σε νέους που θέλουν να ασχοληθούν με τον αγροτικό τομέα.
 • Αυτούς που ενδιαφέρονται για τις συγκεκριμένες καλλιέργειες
 • Σε φοιτητές, σπουδαστές Γεωπονικών Σχολών που επιθυμούν να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους στα διάφορα θεματικά πεδία.
 • Σε Γεωπόνους, Τεχνολόγους Γεωπόνους που επιθυμούν επιμόρφωση στα ανωτέρω θέματα.

Α. Εισαγωγικά στοιχεία 

 • Οι παράγοντες που επηρεάζουν την καλλιέργεια (έδαφος, αέρας, άνθρωπος, χρόνος, φυτά).
 • Εδαφολογικές αναλύσεις και αναλύσεις νερού.
 • Αγρο-μετεωρολογία

Β. Σύγχρονες Καλλιεργητικές μέθοδοι 

 • Ορθές γεωργικές πρακτικές.
 • Αειφορική Γεωργία Μειωμένων Εισροών (LISA - Low Input Sustainable Agriculture).
 • Γεωργία ακριβείας.
 • Αντιμετώπιση εντόμων και ζιζανίων.

Γ. Η καλλιέργεια των σημαντικότερων βιομηχανικών και ενεργειακών φυτών*

 • βαμβάκι,
 • σόγια,
 • ζαχαρότευτλα,
 • ελαιοδοτικά φυτά: ηλίανθος, ελαιοκράμβη, αραβόσιτος, σουσάμι, λινάρι, αραχίδα.
 • φυτά μεγάλης καλλιέργειας για παραγωγή ενέργειας και βιοκαυσίμων: γλυκό και ινώδες σόργο, αγριοαγκινάρα, κενάφ, switchgrass, , μίσχανθος, καλάμι arundo, ευκάλυπτος, ψευδοακακία.

*Για κάθε φυτό θα αναλυθούν: Τα βοτανικά χαρακτηριστικά του. Οι κατάλληλες εδαφοκλιματικές συνθήκες. Η εποχή σποράς/φύτευσης και συγκομιδής. Οι σημαντικότερες ποικιλίες. Οι σωστοί συνδυασμοί φυτών σε σχέδιο αμειψισποράς. Οι κυριότεροι εχθροί και ασθένειες. Οι απαραίτητες μετασυλλεκτικές χρήσεις. Ενδεικτικά στοιχεία για την οικονομικότητα της καλλιέργειας.

Δ. Τρόποι διάθεσης 

 • Δυνατότητες διάθεσης, εμπόδια και μέσα.
Οι συμμετέχοντες θα λάβουν Βεβαίωση Παρακολούθησης του σεμιναρίου
Οι συμμετέχοντες θα παραλάβουν σε ηλεκτρονική μορφή τις παρουσιάσεις των εκπαιδευτών

Δρ. Δημήτριος Μπεσλεμές. Γεωπόνος, πτυχιούχος του Τμήματος Φυτικής Παραγωγής του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, με κατεύθυνση την Γεωργία και Γενετική Βελτίωση Φυτών. Είναι κάτοχος διδακτορικού διπλώματος Γεωπονικών Επιστημών (PhD) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με ερευνητικά αντικείμενα την εφαρμοσμένη Φυσιολογία Φυτών, ειδικά θέματα εδαφολογίας και προσομοίωσης ανάπτυξης των καλλιεργειών και κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών (MSc) του Τμήματος Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Αιγαίου, με μεταπτυχιακή κατάρτιση στην ολοκληρωμένη διαχείριση, την γεωργία μειωμένων εισροών, τη βιολογική γεωργία, τα συστήματα γεωγραφικών πληροφοριών(GIS) και τηλεπισκόπησης, τα συστήματα HACCP και ISO. Έχει ολοκληρώσει την μεταδιδακτορική του διατριβή με θέμα «Παραγωγή βιολογικών ζωοτροφών με τη συμβολή εμβολιασμού των καλλιεργειών με δενδριώδεις μυκορριζικούς μύκητες» στο Ινστιτούτο Βιομηχανικών και Κτηνοτροφικών Φυτών, όπου εργάστηκε ως μεταδιδάκτορας-ερευνητής.

Έχει συμμετάσχει σε ερευνητικά προγράμματα με ευρύτερο αντικείμενο την φυτική παραγωγή και έχει δημοσιεύσεις σε διεθνή έγκριτα επιστημονικά περιοδικά και ανακοινώσεις εργασιών σε διεθνή και εθνικά συνέδρια, ενώ διατελεί κριτής ερευνητικών εργασιών σε επιστημονικά περιοδικά των οίκων Elsevier, Cambridge University, ScienceDomain κά. Διαθέτει πολυετή διδακτική εμπειρία στην εκπαίδευση ενηλίκων και ανάλογη επαγγελματική εμπειρία καθώς έχει εργαστεί στην γεωργική βιομηχανία ως υπεύθυνος παραγωγής, σε φορείς του δημοσίου ως συμβασιούχος γεωπόνος, αλλά και ως ελεύθερος επαγγελματίας παρέχοντας συμβουλευτική και υπηρεσίες έρευνας και ανάπτυξης στις γεωπονικές επιστήμες.