Νέα

Σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2008 πιστοποιήθηκε η Open Mellon Α.Ε. από την Q-check, επιβεβαιώνοντας την στρατηγική και τη δέσμευση της εταιρείας για την παροχή υπηρεσιών ποιότητας προς τους πελάτες της.

Το πεδίο εφαρμογής της πιστοποίησης καλύπτει το σύνολο των δραστηριοτήτων της αφού αναφέρεται:

  • Στον σχεδιασμό και την παροχή υπηρεσιών Αρχικής (Ι.Ε.Κ.) και Συνεχιζόμενης (Κε.Δι.Βι.Μ 2) Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης
  • Την υλοποίηση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων και Πρωτοβουλιών
  • Την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού.

Η πιστοποίηση της Open Mellon A.E. κατά το πρότυπο ISO 9001, διασφαλίζει ότι η εταιρεία δεσμεύεται και ακολουθεί τις απαραίτητες διεργασίες προκειμένου να υπάρχει συνεχής βελτίωση των προσφερόμενων υπηρεσιών της, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του πελάτη και με βάση τα όσα ορίζονται από την ισχύουσα νομοθεσία.

Ιδιαίτερης σημασίας είναι το γεγονός ότι ο εκπαιδευτικός Οργανισμός δεν πιστοποιεί μόνον την παροχή των υπηρεσιών Εκπαίδευσης – Κατάρτισης που προσφέρει τόσο ως Κε.Δι.Βι.Μ 2, όσο και ως Ι.Ε.Κ., αλλά και τον σχεδιασμό αυτών των υπηρεσιών.

Με τον τρόπο αυτό η Open Mellon A.E., επιβεβαιώνει ότι στρατηγικά επιδιώκει και έχει τη δυνατότητα να σχεδιάζει υπηρεσίες εκπαίδευσης, που οδηγούν σε μαθησιακά αποτελέσματα τα οποία εξασφαλίζουν την ανάπτυξη του Ανθρώπινου Κεφαλαίου.

 

Οι Εκπαιδευτές Ενηλίκων (Αγγελική Μακρή, Δημήτριος Κυρίτσης, Χαράλαμπος Ζιώγας και Ελένη Λιάγκουρα) είχαν την ευκαιρία να επιμορφωθούν σε πρόγραμμα Erasmus+ KA1 με τίτλο : “Managing the fast technological change, for all educators” από το φορέα αποστολής Open Mellon ΑΕ.

Το επιμορφωτικό πρόγραμμα, διάρκειας 5 ημερών, υλοποιήθηκε από 11 έως 15 Απριλίου του 2016 στην Πάφο της Κύπρου στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος ERASMUS+ ΚΑ1 και έδωσε τη δυνατότητα στους συμμετέχοντες εκπαιδευτές ενηλίκων να γνωρίσουν καινοτόμες διδακτικές τεχνικές & μεθόδους διδασκαλίας στην Μικτή Μάθηση καθώς και να συνεργαστούν σε ευρωπαϊκό επίπεδο ανταλλάσσοντας πολιτισμικά στοιχεία και εκπαιδευτικές εμπειρίες.

Η εμπειρία και οι δεξιότητες που αποκτήθηκαν από τους συμμετέχοντες εκπαιδευτές θα διαδοθούν σε συνεργαζόμενους εκπαιδευτές ενηλίκων μέσα από τη διοργάνωση ημερίδων, επιμορφωτικών σεμιναρίων αλλά και τηλεκπαιδεύσεων.

H Open Mellon Α.Ε. τις αμέσως προσεχείς ημέρες θα πραγματοποιήσει ενημερωτική εκδήλωση σχετικά με τους όρους και τις προϋποθέσεις συμμετοχής στο Πρόγραμμα Νέων Αγροτών. Η εκδήλωση υλοποιείται με αφορμή την αναμονή της προδημοσίευσης του προγράμματος, το οποίο εντάσσεται στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 και θα πραγματοποιηθεί στις εγκαταστάσεις της Open Mellon A.E. επί της οδού Αλ. Παναγούλη 73, στη Λάρισα.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να δηλώσουν συμμετοχή στο τηλ. 2410 551320. Λόγω περιορισμένων θέσεων θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.