Νέα

Στο πρόγραμμα συμμετείχαν το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας με τον Επίκουρο Καθηγητή Βλόντζο Γεώργιο, ο συνεταιρισμός «ΘΕΣΓΑΛΑ-ΠΙΕΣ», ο συνεταιρισμός ΘΕΣΓΗ, στελέχη της τράπεζας Πειραιώς (τμήμα Αγροτικής Επιχειρηματικότητας), μικροί παραγωγοί, στελέχη Μάρκετινγκ, εκπαιδευτές επαγγελματικής κατάρτισης, οικονομολόγοι και γεωπόνοι.

Έγινε παρουσίαση του εκπαιδευτικού υλικού που αναπτύχθηκε από την κοινοπραξία του έργου Farm Inc., και ιδιαιτέρως των ενοτήτων που αφορούν στην διεθνοποίηση (internationalization) και την εμπορική σήμανση (branding), ενώ στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε επίσκεψη σε αυτόματο πωλητή γάλακτος όπου παρουσιάστηκε από τον κ. Γιαννακόπουλο Γιάννη της εταιρείας «ΘΕΣΓΑΛΑ-ΠΙΕΣ» η καινοτομία της εταιρείας.

To ευρωπαϊκό έργο Farm inc., συγχρηματοδοτούμενο από το πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αφορά σε εκπαίδευση στο marketing & branding αγροτικών προϊόντων. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το έργο μπορείτε να ανατρέξετε στην ιστοσελίδα www.farminc.eu.

Στόχος της συμβουλευτικής ήταν οι συμμετέχοντες άνεργοι και άνεργες, να κατανοήσουν καλύτερα τις ανάγκες τους, τις επιθυμίες τους και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν σχετικά με την πρόσβασή τους στην αγορά εργασίας. Μέσα από βιωματικές μεθόδους, επιχειρήθηκε να καλλιεργήσουν τις δεξιότητες εκείνες, που διευκολύνουν τη διαχείριση της σταδιοδρομίας τους καταλήγοντας στις αποφάσεις που είναι περισσότερο ευεργετικές για τους ίδιους.

Την επιστημονική εποπτεία του προγράμματος έχει η κα Αριάδνη Τσαλούχου, σύμβουλος επαγγελματικού προσανατολισμού με μεταπτυχιακές σπουδές στη Συμβουλευτική ψυχολογία και τον Επαγγελματικό Προσανατολισμό και υποψήφια Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου Αθηνών.

Για περισσότερες πληροφορίες και αιτήσεις συμμετοχής στον νέο κύκλο που θα υλοποιηθεί από την Open Mellon, μπορείτε να απευθύνεστε στο τηλ. 2410 551320 ή στις εγκαταστάσεις του Οργανισμού επί της οδού Αλ. Παναγούλη 73, στην Λάρισα.

Στο πλαίσιο του έργου “Innovative training material to INSPIRE and Empower Young and Women to Startup (INSPIREYoWUP)”, την Παρασκευή 19 Ιουνίου και ώρα 18:30 θα πραγματοποιηθεί στις εγκαταστάσεις της Open Mellon πιλοτικό εργαστήριο με στόχο να ενθαρρύνει και να τους ενδυναμώσει τους συμμετέχοντες να ξεκινήσουν και να διατηρήσουν τη δική τους επιχείρηση.

Το έργο INSPIRE
Το ευρωπαϊκό συγχρηματοδοτούμενο έργο με τον τίτλο “Innovative training material to INSPIRE and Empower Young and Women to Startup (INSPIREYoWUP)” http://www.inspireyowup.eu/, έχει αναπτύξει εκπαιδευτικό υλικό για την υποστήριξη της επιχειρηματικότητας των γυναικών και των νέων στην Ευρώπη, και κυρίως, για να τους ενθαρρύνει και να τους ενδυναμώσει να ξεκινήσουν και να διατηρήσουν τη δική τους επιχείρηση. Το INSPIRE συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης υλοποιείται σε έξι ευρωπαϊκές χώρες (Νορβηγία, Ελλάδα, Ιρλανδία, Ισπανία, Κύπρος, και Ολλανδία), και συντονίζεται από το Ευρωπαϊκό Κέντρο Γυναικών και Τεχνολογίας (ECWT) στη Νορβηγία. Στην κοινοπραξία του έργου συμμετέχουν επίσης οι εξής οργανισμοί: Δημοκρατικός Συναγερμός (Κύπρος), Business development Friesland (Ολλανδία), Μίλητος Συμβουλευτική Α.Ε. (Ελλάδα), CorkBIC (Ιρλανδία), CEEI Burgos (Ισπανία). Το υλικό έχει αναπτυχθεί στην Αγγλική γλώσσα, ενώ υπάρχει σχετική επισκόπηση και στα Ελληνικά.

Η ανάπτυξη του περιεχομένου του εκπαιδευτικού υλικού έχει βασισθεί σε πρωτογενή έρευνα που έγινε στις συμμετέχουσες χώρες στο έργο. Η δομή του υλικού όπως παρουσιάζεται στην εκπαιδευτική πλατφόρμα έχει ως εξής:

  • Ενότητα 1: Αναγνώριση ευκαιρίας (Module 1: Opportunity recognition)
  • Ενότητα 2: Λογιστική και οικονομική μοντελοποίηση (Module 2 Accounting and Financial Modeling)
  • Ενότητα 3 Mentoring (Module 3: Mentoring)

Ο συνδυασμός των εκπαιδευτικών αντικειμένων καλύπτει τις ανάγκες των νέων ή/καi επίδοξων επιχειρηματιών, τόσο σε θέματα τεχνικής φύσης, όπως για παράδειγμα το οικονομικό αντικείμενο μιας επιχείρησης και η διαχείρισή του, όσο και σε θέματα που είναι σχετικά με τη φύση της επιχειρηματικότητας ως μιας διαδικασίας που εκκινεί από τον εντοπισμό και την αξιοποίηση επιχειρηματικών ευκαιριών, αλλά και θέματα πρακτικών καθοδήγησης και υποστήριξης των επιχειρηματιών στα πρώτα τους βήματα, όπως είναι αυτή του mentoring.

Για περισσότερες πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής στο εργαστήριο μπορείτε να απευθύνεστε στην Open Mellon A.E. και στο τηλέφωνο 2410 551320.