Νέα

Οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία μέσα από ένα πρόγραμμα που συνδυάζει τη διδασκαλία σε απλή γλώσσα χωρίς υπερβολική ανάλυση, σε συνδυασμό με πρακτική άσκηση στο μελισσοκομείο να αποκτήσουν τις βασικές γνώσεις και δεξιότητες χειρισμού των μελισσών.

Οι εκπαιδευόμενοι απέκτησαν τις απαραίτητες ικανότητες και πλέον είναι σε θέση να χειρισθούν τα δικά τους μελίσσια και να εφαρμόσουν σε αυτά τους βασικούς μελισσοκομικούς χειρισμούς.

Τους ευχόμαστε καλή επιτυχία στην ενασχόλησή τους με τη μελισσοκομία και τον θαυμαστό κόσμο της μέλισσας !

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη συμμετοχή σας σε αντίστοιχα προγράμματα κατάρτισης που διοργανώνει η Open Mellon A.E. μπορείτε απευθύνεστε στο 2410 551320, στην ιστοσελίδα www.openmellon.gr, καθώς και στα γραφεία του Οργανισμού επί της οδού Αλ. Παναγούλη 73, στην Λάρισα.

Το πρόγραμμα εκπαίδευσης - Επιπέδου 1, αφορούσε την κατάρτιση απλών χειριστών σε γενικά θέματα υγιεινής και ασφάλειας τροφίμων. Αναλύθηκαν τα μέτρα και οι όροι που είναι αναγκαία για τον έλεγχο των πηγών κινδύνου και για την εξασφάλιση της καταλληλότητας των τροφίμων για ανθρώπινη κατανάλωση, λαμβανομένης υπόψη της σκοπούμενης χρήσης τους (Κανονισμός 852/2004).

Η υλοποίηση του προγράμματος ακολουθεί τους όρους που προβλέπονται στην ΥΑ 14708/10-08-2007, σύμφωνα με την οποία οι επιχειρήσεις που παράγουν, επεξεργάζονται, αποθηκεύουν, μεταφέρουν, διακινούν τρόφιμα ή ασχολούνται με το λιανικό εμπόριο, τη διάθεση τροφίμων, τη μαζική εστίαση και ζαχαροπλαστική ή είναι εργαστήρια παραγωγής ή μεταποίησης τροφίμων έχουν υποχρέωση να καταρτίζουν όλο το προσωπικό τους που ασχολείται με χειρισμό τροφίμων.

Το σεμινάριο είναι διάρκειας 10 ωρών και υλοποιείται μέσω δύο πεντάωρων εκπαιδευτικών συναντήσεων. Με τη λήξη του, ο εκπαιδευτικός μας οργανισμός χορηγεί προσωρινή βεβαίωση παρακολούθησης στους συμμετέχοντες, ενώ οι επίσημες βεβαιώσεις, εκδίδονται από τον ΕΦΕΤ μετά την επιτυχή περάτωση της προβλεπόμενης δοκιμασίας (εξετάσεις), στην οποία θα πρέπει να συμμετάσχουν οι εκπαιδευόμενοι σε τόπο και χρόνο που καθορίζεται από τον ΕΦΕΤ.

Το επόμενο προγραμματισμένο σεμινάριο θα υλοποιηθεί την Τρίτη 24/11/2015 και Πέμπτη 26/11/2015. Για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές μέχρι την 30/09/2015 μπορείτε να απευθύνεστε στο τηλέφωνο 2410 551320, καθώς και στις εγκαταστάσεις του Οργανισμού μας επί της οδού Αλ. Παναγούλη 73 στη Λάρισα.

Η μελισσοκομία ως ενασχόληση και ως επιχειρηματική αγροτική δραστηριότητα προωθείται τα τελευταία χρόνια ως διέξοδος από την οικονομική κρίση, ως ένα προσοδοφόρο επάγγελμα χωρίς ρίσκο που απαιτεί μικρό κόπο, χρόνο και χρήμα: η πραγματικότητα όμως είναι πολύ διαφορετική.

Δυστυχώς η κοινωνία των μελισσών με τα υψηλής διατροφικής αξίας προϊόντα που παράγει αποτελεί στόχο για πάρα πολλούς επιβλαβείς οργανισμούς από μικροσκοπικούς όσο ένα κύτταρο έως μεγάλους όσο η αρκούδα!

Η μέλισσα με την πάροδο χιλιάδων χρόνων εξέλιξης έμαθε να αντιμετωπίζει αποτελεσματικά τους εχθρούς της. Δυστυχώς όμως η μεταφορά μέσω των δραστηριοτήτων του ανθρώπου καινούριων εχθρών και ασθενειών από άλλα είδη μελισσών και από άλλες περιοχές του πλανήτη, φέρνει πολλές φορές την μέλισσα και τη μελισσοκομία ως παραγωγικό κλάδο σε πολύ δύσκολη θέση.

Ως αναγκαίο κακό έρχεται και στη μελισσοκομία η χρήση χημικών ουσιών εντός της κυψέλης, ώστε να προληφθεί ή να αντιμετωπιστεί η ασθένεια και έτσι να μην χαθεί η παραγωγή ή ακόμη και τα ίδια τα μελίσσια. Η χρήση όμως χημικών ουσιών εντός της κυψέλης εγκυμονεί τους ίδιους κινδύνους με την χρήση των φυτοφαρμάκων: προσπαθώντας να αντιμετωπίσουμε την ασθένεια μπορεί να υποβιβάσουμε την ποιότητα των προϊόντων μας λόγω των υπολειμμάτων των χημικών ουσιών.
Η χρήση χημικών ουσιών εντός της κυψέλης είναι μερικές φορές αναπόφευκτη, για τη διάσωση των ίδιων των μελισσιών. Τότε οι χημικές ουσίες θα πρέπει να χρησιμοποιούνται υποχρεωτικά σύμφωνα με τις οδηγίες που δίδονται από τον διακινητή και αναγράφονται στην ετικέτα του σκευάσματος. Εάν τα παραπάνω ακολουθηθούν πιστά, τότε μπορούμε να είμαστε σίγουροι για την ασφάλεια μας, την ασφάλεια του καταναλωτή των μελισσοκομικών προϊόντων και την ασφάλεια του περιβάλλοντος.

Αντίθετα, η μη ορθολογική, η αλόγιστη χρήση χημικών ουσιών ή ακόμη χειρότερα η για οικονομικούς λόγους χρήση μη εγκεκριμένων χημικών ουσιών, μπορεί να θέσει σε κίνδυνο την υγεία του ίδιου του μελισσοκόμου κατά την εφαρμογή αλλά και την υγεία των μελισσιών του. Δεν είναι λίγα τα παραδείγματα μελισσοκόμων που χρησιμοποιώντας λανθασμένες δόσεις χημικών ουσιών αντί σώσουν τα μελίσσια τους τα έχασαν! Ακόμη όμως κι αν αυτό δε συμβεί τα μελισσοκομικά προϊόντα λόγω των υψηλών συγκεντρώσεων υπολειμμάτων της δραστικής ουσίας υποβαθμίζονται, γίνονται ακατάλληλα για κατανάλωση και βλάπτουν την υγεία του καταναλωτή.

Η μόνη λύση για το παραπάνω πρόβλημα είναι η εφαρμογή χημικών ουσιών εντός της κυψέλης με ορθολογικό τρόπο. Αυτό σημαίνει χρήση της σωστής χημικής ουσίας, σε κατάλληλη δόση, με το σωστό τρόπο και στο σωστό χρόνο. Όμως για να γίνει ορθολογικά η εφαρμογή των χημικών ουσιών απαιτεί εκ μέρους του μελισσοκόμου άριστη γνώση: Πρώτον της βιολογίας της μέλισσας και της μελισσοκομικής τεχνικής, δεύτερον της βιολογίας του επιβλαβούς οργανισμού και τρίτον του τρόπου εφαρμογής και χειρισμού γεωργικών φαρμάκων.

Για ακόμη μια φορά λοιπόν αναδεικνύεται η σημασία που έχει η εκπαίδευση των μελισσοκόμων. Ειδικά στην περίπτωση της ορθολογικής χρήσης χημικών ουσιών υπάρχει κενό γνώσης όχι μόνο στους μελισσοκόμους αλλά γενικότερα στους αγρότες, κάτι που γίνεται εμφανές, δυστυχώς εκ του αποτελέσματός, με άπειρα παραδείγματα ανίχνευσης υπολειμμάτων στα αγροτικά προϊόντα και δυστυχώς μεγάλα προβλήματα υγείας στον αγροτικό πληθυσμό.

Οι μελισσοκόμοι οφείλουν να εκπαιδεύονται συνεχώς σχετικά με την αντιμετώπιση των εχθρών και ασθενειών. Είναι ο μόνος τρόπος για να έχουν δυνατά και υγιή μελίσσια, μεγάλη παραγωγή άριστων μελισσοκομικών προϊόντων διαφυλάττοντας συγχρόνως την υγεία τους αλλά και την υγεία του καταναλωτή. Δεν θα πρέπει τέλος να ξεχνάμε ότι υγιή μελίσσια είναι απαραίτητα και για την διαφύλαξη του περιβάλλοντος, καθώς η μέλισσα είναι απαραίτητη για την γονιμοποίηση των ανθών των φυτών, καλλιεργούμενων και αυτοφυών.

Στη βάση των παραπάνω η Open Mellon AE, έχει σχεδιάσει και θα υλοποιήσει σεμινάριο η έναρξη του οποίο θα πραγματοποιηθεί την 22/09/2015, με αντικείμενο τις μεθόδους πρόληψης και αντιμετώπισης των εχθρών και ασθενειών των Μελισσών.
Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να πάρετε τόσο στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.openmellon.gr/training/seminars/?r=view/26 , όσο και στο τηλ. 2410 551320, καθώς και από τα γραφείου του Οργανισμού επί της οδού Αλ. Παναγούλη 73 στη Λάρισα.

Για την Open Mellon A.E.,

Κώστας Μιναχείλης
Γεωπόνος – Μελισσοκόμος