Νέα

Στόχος της συμβουλευτικής ήταν οι συμμετέχοντες άνεργοι και άνεργες, να κατανοήσουν καλύτερα τις ανάγκες τους, τις επιθυμίες τους και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν σχετικά με την πρόσβασή τους στην αγορά εργασίας. Μέσα από βιωματικές μεθόδους, επιχειρήθηκε να καλλιεργήσουν τις δεξιότητες εκείνες, που διευκολύνουν τη διαχείριση της σταδιοδρομίας τους καταλήγοντας στις αποφάσεις που είναι περισσότερο ευεργετικές για τους ίδιους.

Την επιστημονική εποπτεία του προγράμματος έχει η κα Αριάδνη Τσαλούχου, σύμβουλος επαγγελματικού προσανατολισμού με μεταπτυχιακές σπουδές στη Συμβουλευτική ψυχολογία και τον Επαγγελματικό Προσανατολισμό και υποψήφια Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου Αθηνών.

Για περισσότερες πληροφορίες και αιτήσεις συμμετοχής στον νέο κύκλο που θα υλοποιηθεί από την Open Mellon, μπορείτε να απευθύνεστε στο τηλ. 2410 551320 ή στις εγκαταστάσεις του Οργανισμού επί της οδού Αλ. Παναγούλη 73, στην Λάρισα.

Στο πλαίσιο του έργου “Innovative training material to INSPIRE and Empower Young and Women to Startup (INSPIREYoWUP)”, την Παρασκευή 19 Ιουνίου και ώρα 18:30 θα πραγματοποιηθεί στις εγκαταστάσεις της Open Mellon πιλοτικό εργαστήριο με στόχο να ενθαρρύνει και να τους ενδυναμώσει τους συμμετέχοντες να ξεκινήσουν και να διατηρήσουν τη δική τους επιχείρηση.

Το έργο INSPIRE
Το ευρωπαϊκό συγχρηματοδοτούμενο έργο με τον τίτλο “Innovative training material to INSPIRE and Empower Young and Women to Startup (INSPIREYoWUP)” http://www.inspireyowup.eu/, έχει αναπτύξει εκπαιδευτικό υλικό για την υποστήριξη της επιχειρηματικότητας των γυναικών και των νέων στην Ευρώπη, και κυρίως, για να τους ενθαρρύνει και να τους ενδυναμώσει να ξεκινήσουν και να διατηρήσουν τη δική τους επιχείρηση. Το INSPIRE συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης υλοποιείται σε έξι ευρωπαϊκές χώρες (Νορβηγία, Ελλάδα, Ιρλανδία, Ισπανία, Κύπρος, και Ολλανδία), και συντονίζεται από το Ευρωπαϊκό Κέντρο Γυναικών και Τεχνολογίας (ECWT) στη Νορβηγία. Στην κοινοπραξία του έργου συμμετέχουν επίσης οι εξής οργανισμοί: Δημοκρατικός Συναγερμός (Κύπρος), Business development Friesland (Ολλανδία), Μίλητος Συμβουλευτική Α.Ε. (Ελλάδα), CorkBIC (Ιρλανδία), CEEI Burgos (Ισπανία). Το υλικό έχει αναπτυχθεί στην Αγγλική γλώσσα, ενώ υπάρχει σχετική επισκόπηση και στα Ελληνικά.

Η ανάπτυξη του περιεχομένου του εκπαιδευτικού υλικού έχει βασισθεί σε πρωτογενή έρευνα που έγινε στις συμμετέχουσες χώρες στο έργο. Η δομή του υλικού όπως παρουσιάζεται στην εκπαιδευτική πλατφόρμα έχει ως εξής:

  • Ενότητα 1: Αναγνώριση ευκαιρίας (Module 1: Opportunity recognition)
  • Ενότητα 2: Λογιστική και οικονομική μοντελοποίηση (Module 2 Accounting and Financial Modeling)
  • Ενότητα 3 Mentoring (Module 3: Mentoring)

Ο συνδυασμός των εκπαιδευτικών αντικειμένων καλύπτει τις ανάγκες των νέων ή/καi επίδοξων επιχειρηματιών, τόσο σε θέματα τεχνικής φύσης, όπως για παράδειγμα το οικονομικό αντικείμενο μιας επιχείρησης και η διαχείρισή του, όσο και σε θέματα που είναι σχετικά με τη φύση της επιχειρηματικότητας ως μιας διαδικασίας που εκκινεί από τον εντοπισμό και την αξιοποίηση επιχειρηματικών ευκαιριών, αλλά και θέματα πρακτικών καθοδήγησης και υποστήριξης των επιχειρηματιών στα πρώτα τους βήματα, όπως είναι αυτή του mentoring.

Για περισσότερες πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής στο εργαστήριο μπορείτε να απευθύνεστε στην Open Mellon A.E. και στο τηλέφωνο 2410 551320.

Η τρίτη διακρατική συνάντηση του ευρωπαϊκού έργου «Europeans on the Intercultural Labour Market» που υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος «Δια Βίου Μάθηση» – Εκπαιδευτικές Συμπράξεις Grundtvig, και συμμετέχει το Ινστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας, πραγματοποιήθηκε στην Λάρισα, στις 8 με 12 Σεπτέμβριου 2014. Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις του Κέντρου Δια Βίου Μάθησης Open Mellon
Κατά την έναρξη της συνεδρίασης, η πολωνική ομάδα παρουσίασε το εκπαιδευτικό υλικό, όπως προέκυψε από την δευτερογενή έρευνα που πραγματοποίησαν όλοι οι εταίροι. Το υλικό θα χρησιμοποιηθεί από κάθε εταίρο για την υλοποίηση των σεμιναρίων κατάρτισης.
Στη συνέχεια, ακολούθησε από τη ρουμανική ομάδα αναλυτική παρουσίαση της μεθοδολογίας για την υλοποίηση σεμιναρίων κατάρτισης. Σύμφωνα με τη μεθοδολογία τα σεμινάρια θα διεξαχθούν στο διάστημα μεταξύ Οκτώβριου 2014 – Φεβρουάριου 2015 και θα λάβουν μέρος 15 άνεργοι.
Επιπλέον, οι εταίροι επισκέφθηκαν τον δήμο Ελασσόνας και συνομίλησαν με τα μελή ενός υπό σύσταση γυναικείου συνεταιρισμού. Τέλος, πραγματοποιήθηκε πολιτιστική επίσκεψη στα Μετέωρα.

Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα ανακοίνωση δεσμεύει μόνο τον συντάκτη της και η Επιτροπή δεν ευθύνεται για τυχόν χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.

Η Open Mellon A.E., έχοντας ως στρατηγική την ενίσχυση της επιχειρηματικής κουλτούρας και νοοτροπίας η οποία με τη σειρά της συμβάλλει στην ανάπτυξη και στην απασχόληση, διοργανώνει στη Λάρισα Δωρεάν για τους ενδιαφερόμενους εργαστήριο, με στόχο να ευαισθητοποιήσει και να ενημερώσει του νέους και νέες οι οποίοι/ες προσανατολίζονται στην ίδρυση της δικής τους επιχείρησης.
Στόχος της πρωτοβουλίας είναι να υποστηρίξει νέους και υφιστάμενους επιχειρηματίες τόσο κατά την διαδικασία ανάληψης επιχειρηματικής δράσης όσο και στην καλύτερη κατανόηση ορισμένων βασικών και θεμελιωδών αρχών που συνδέονται με την επιχειρηματική ιδέα και το επιχειρηματικό περιβάλλον.
Μετά την ολοκλήρωση του εργαστηρίου οι συμμετέχοντες θα:

  • μπορούν να οργανώνουν αποτελεσματικά την επιχειρηματική τους ιδέα
  • γνωρίζουν τους τρόπους και τη μεθοδολογία για να αναπτύξουν την ιδέα ή την ήδη υπάρχουσα επιχείρηση
  • μπορούν να καταγράψουν τα βήματα που απαιτούνται για την έναρξη μιας επιχείρησης
  • γνωρίζουν τρόπους για να είναι και να παραμένουν ανταγωνιστικοί
  • γνωρίζουν τις βασικές αρχές της δημιουργίας και ανάπτυξης ενός επιτυχημένου επιχειρηματικού σχεδίου

Το εργαστήριο απευθύνεται σε εν δυνάμει νέους/ες επιχειρηματίες και ελεύθερους επαγγελματίες, γυναίκες και άντρες όλων των ηλικιών που βρίσκονται σε φάση ίδρυσης της δικής τους επιχείρησης ή αναζήτησης εργασίας ή επαναπροσδιορισμού καριέρας. Επίσης απευθύνεται σε νέους και νέες που ήδη έχουν ξεκινήσει την επιχειρηματική τους δραστηριότητα και θέλουν να λάβουν γνώση, για τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να κάνουν πιο στέρεα και ασφαλή τα πρώτα τους βήματα που έχουν αναλάβει.
Για δηλώσεις συμμετοχής και επιπρόσθετη πληροφόρηση μπορείτε να απευθύνεστε στην Open Mellon A.E., Αλ. Παναγούλη 73 - Λάρισα, Τηλ.: 2410551320, email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε., www.openmellon.gr

Με μεγάλη επιτυχία υλοποιήθηκε από το Ινστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας με τη συνεργασία της Open Mellon A.E., η διεξαγωγή εργαστηρίου για Εκπαιδευτές Ενηλίκων με σκοπό την πιλοτική εφαρμογή και αξιολόγηση εργαλείων αξιολόγησης κοινωνικών δεξιοτήτων και του οδηγού εφαρμογής.

Το εργαστήριο υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου «ASKILLS - Assessment of social skills for better possibilities for employment» του προγράμματος Leonardo da Vinci, Transfer of Innovation.

Είκοσι εκπαιδευτές ενηλίκων που συμμετείχαν στο εργαστήριο το οποίο διεξήχθη στις εγκαταστάσεις της Open Mellon, είχαν τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσουν καινοτόμα εργαλεία, τα οποία μπορούν να εφαρμόσουν σε προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης, με στόχο να αξιολογήσουν κοινωνικές δεξιότητες (απαραίτητες πλέον στην αγορά εργασίας πέραν των γνώσεων και δεξιοτήτων σε συγκεκριμένα γνωστικά - επιστημονικά αντικείμενα εξειδίκευσης) ανέργων ή/και εργαζομένων