Νέα

18 Νοε

Υποστήριξη της Γυναικείας Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας

Συνάντηση στο Δρυμό Ελασσόνας πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 16/11/2014 με γυναίκες της τοπικής κοινότητας η οποία διοργανώθηκε από το Ινστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας στο πλαίσιο του Προγράμματος «Γυναικεία Κοινωνική Επιχειρηματικότητα: Apathtoequality». Η συνάντηση αποτελεί συνέχεια της προσπάθειας και της υποστήριξης των Γυναικών του Δρυμού να συστήσουν Συνεταιρισμό. Κατά τη διάρκεια της συνάντηση συνεργάτες της Open Mellon A.E. ανέλυσαν θέματα που αφορούν:

  • Τον τρόπο επιλογής των εγκαταστάσεων του Συνεταιρισμού ο οποίος δύναται να συσταθεί.
  • Τις προδιαγραφές που αυτές θα πρέπει να πληρούν σύμφωνα με τους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας και τους αντίστοιχους οδηγούς του ΕΦΕΤ.
  • Επενδυτικά προγράμματα τα οποία αναμένονται και στα οποία θα μπορούσε να υπαχθεί το εγχείρημα που γυναίκες του Δρυμού έχουν αναλάβει με στόχο τη σύσταση συνεταιρισμού παραγωγής τοπικών παραδοσιακών προϊόντων.