Νέα

22 Αυγ

Ιδιωτικό Ι.Ε.Κ. - Iδιωτική Σ.Ε.Κ. Open Mellon

Σύμφωνα με την απόφαση 8760/17-7-2014 της Γενικής Γραμματείας Δια Βίου Μάθησης, η «Open Mellon Εκπαίδευση – Συμβουλευτική – Θερμοκοιτίδα Επιχειρήσεων Α.Ε.», αδειοδοτήθηκε από το Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων, ως Ιδιωτικό Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.), καθώς και ως Σχολή Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης (Σ.Ε.Κ.).

Η πιστοποίηση αυτή αποτελεί συνέχεια της στρατηγικής ανάπτυξης που έχει χαράξει η εταιρεία και έρχεται να επιβεβαιώσει την συνέπεια των ιδρυτών της στο όραμά της, που είναι να αναδείξει την Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση στην Ελλάδα, ως κρίσιμο και αναγκαίο παράγοντα ανέλιξης του ανθρώπινου κεφαλαίου.

Η Open Mellon A.E., ξεκίνησε ήδη να παρέχει και υπηρεσίες Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης μέσω της λειτουργίας Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) αλλά και Σχολής Επαγγελματικής Κατάρτισης (Σ.Ε.Κ.), σε ειδικότητες οι οποίες επιλέγονται με γνώμονα:

  • Την εξειδίκευση σε βασικούς κλάδους της τοπικής και εθνικής οικονομίας.
  • Τις βασικές προτεραιότητες του παραγωγικού ιστού και του προγραμματισμού της Περιφέρειας Θεσσαλίας.
  • Τις διαπιστωμένες ανάγκες των τοπικών, και όχι μόνο επιχειρήσεων, για ανθρώπινο δυναμικό το οποίο κατέχει γνώσεις και δεξιότητες οι οποίες συνάδουν με τις ανάγκες τους.
  • Την εξασφάλιση υψηλών ποσοστών απασχολησιμότητας για τους απόφοιτους του Ι.Ι.Ε.Κ. και Ι.Σ.Ε.Κ. OPEN MELLON.

Η Open Mellon A.E. πιστή στην Αποστολή της «Σχεδιάζει και παρέχει με την πλέον κατάλληλη μέθοδο, υπηρεσίες επαγγελματικής κατάρτισης και εκπαίδευσης στο εργατικό δυναμικό οι οποίες ικανοποιούν τις ανάγκες και τις απαιτήσεις των ενδιαφερομένων μερών».