Επιχειρηματικότητα

Η Open Mellon A.E. είναι μία εταιρία προσανατολισμένη στην ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και της υποστήριξης των επιχειρήσεων. Ο οργανισμός μας:

 • Υποστηρίζει τις επιχειρήσεις σε όλες τις φάσεις της λειτουργίας τους.
 • Συμβουλεύει τους/τις επιχειρηματίες για τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να αναπτύξουν την επιχείρησή τους.
 • Βοηθά τις νεοσύστατες επιχειρήσεις (startup) στην πρώτη κρίσιμη περίοδο της λειτουργίας τους.
 • Παρέχει υπηρεσίες θερμοκοιτίδας σε καινοτόμες νεοσύστατες επιχειρήσεις.
 • Σχεδιάζει και υλοποιεί προγράμματα επιδοτήσεων επιχειρήσεων.
 • Προσφέρει λύσεις για την στρατολόγηση εξειδικευμένου και επιδοτούμενου ανθρώπινου δυναμικού.
 • Στηρίζει την εξωστρέφεια τη δικτύωση και την εξαγωγική δραστηριότητα επιχειρήσεων και οργανισμών.

Για την υλοποίηση των παραπάνω υπηρεσιών η Open Mellon A.E.:

 • Έχει σταθερή και συνεχή επαφή με την αγορά εργασίας, διερευνεί τις ανάγκες της μέσα από την εκπόνηση πρωτογενών μελετών και συμμετέχει στη διάγνωση και διαμόρφωση των αναπτυξιακών προτεραιοτήτων σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο .
 • Συμμετέχει σε διεθνή δίκτυα τα οποία εκπονούν πολιτικές και μεταφέρουν καλές πρακτικές για την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας.
 • Διαθέτει ομάδα επιστημόνων η οποία μπορεί να απαντήσει στις προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο νέος/α επιχειρηματίας κατά το ξεκίνημα της δραστηριότητάς τους.
 • Συνεργάζεται με επιχειρήσεις οι οποίες αποτελούν πρότυπα επιχειρηματικής ανάπτυξης σε τοπικό, εθνικό και διεθνές επίπεδο, οι οποίες μπορούν να μεταφέρουν καλές πρακτικές και τεχνογνωσία σε νέους/ες αλλά και σε επιχειρήσεις οι οποίες επιθυμούν τη δικτύωση και την εξωστρέφεια.